Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Dr. Öğretim Üyesi Mustafa EVREN *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Şahin, İ. “Genel Mikrobiyoloji” Uludağ Universitesi Basımevi, (1999) Özçelik, S. “Genel Mikrobiyoloji” SDU, Ziraat Fakültesi Ders Kitabı, (1998) Özçelik, S. “Genel Mikrobiyoloji Uygulama Kılavuzu” SDU, Ziraat Fak. Ders Kitabı, (1998) Pelczar, M.J., Chan, E.C.S., and Krieg, N.R. “Microbiology: Concepts and Applications” Mc Graw-Hill, (1997)

Dersin İçeriği

Mikroorganizmaların tanıtımı ve önemleri; Mikrobiyal isimlendirme, sınıflandırma; Mikroorganizmaların hücre yapıları; Metabolik, genetik, ekolojik ve morfolojik özellikleri; Kültür yöntemleri; Mikroorganizmaların gelişme ihtiyaçları; Sayım, izolasyon ve identifikasyon yöntemleri; Mikrobiyal metabolizma ve enerji temini; Temel mikrobiyal genetik, Gıda mikrobiyolojisinde önemli mikroorganizma grupları hakkında temel bilgi

Dersin Amacı

Gıdalar ile ilişkili bakteri, maya, küf, protozoa ve viruslar ile ilgili temel bilgi vermek. Farklı kaynaklardan bilgiye ulaşma becerilerini artırmak. Öğrencileri ömür boyu öğrenmeye ihtiyaçları olduğunun farkına vardırmak. Temel mikrobiyolojik uygulamalar için pratik yaptırmak ve el becerilerini geliştirmek.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Mikrobiyolojinin tarihçesi ve mikroorganizmaların önemi. (Teorik) Genel mikrobiyoloji laboratuvarında uyulması gerekli kurallar. (Uygulama) Tanışma, ders tanıtımı ve bilgi aktarımı Laboratuar uygulaması
2 Prokaryot ve ökaryot mikroorganizmaların morfolojisi. (Teorik) Genel mikrobiyoloji laboratuvar ekipmanlarının tanıtımı. (Uygulama) Okuma ve bilgi aktarımı Laboratuar uygulaması 1. Mikrobiyolojinin tarihçesi ve mikroorganizmaların önemi..pdf,
3 Ökaryot mikroorganizmaların hücre yapısı . (Teorik) Mikroskop ve mikroskopi tekniklerinin tanıtımı. (Uygulama) Okuma ve bilgi aktarımı Laboratuar uygulaması
4 Prokaryot mikroorganizmaların hücre yapısı. (Teorik) Mikroskop kullanımı ve mikroskobik inceleme için örnek hazırlama yöntemleri. (Uygulama) Okuma ve bilgi aktarımı Laboratuar uygulaması 2. Prokaryot ve ökaryot mikroorganizmaların morfolojisi..pdf,
5 Mikrobiyal gelişmeyi etkileyen dış faktörler. (Teorik) Basit boyama tekniği ve mayalarda morfolojik inceleme. (Uygulama) Okuma ve bilgi aktarımı Laboratuar uygulaması
6 Sterilizasyon ve yöntemleri. (Teorik) Ölü/canlı ve güçlü/zayıf maya sayım tekniği. (Uygulama) Okuma ve bilgi aktarımı Laboratuar uygulaması 3. Ökaryot mikroorganizmaların hücre yapısı.pdf,
7 Mikroorganizmaların fizyolojisi. (Teorik) Küflerin mikroskobik incelenmesi I. (Uygulama) Okuma ve bilgi aktarımı Laboratuar uygulaması
8 Mikrobiyal metabolizma ve enerji eldesi. (Teorik) Gram boyama. (Uygulama) Okuma ve bilgi aktarımı Laboratuar uygulaması 4. Prokaryot mikroorganizmaların hücre yapısı..pdf,
9 Mikroorganizmalarda çoğalma. (Teorik) Küflerin mikroskobik incelenmesi II. (Uygulama) Okuma ve bilgi aktarımı Laboratuar uygulaması
10 Mikrobiyal kültür metotları. (Teorik) Mikroskobik hareket testi. (Uygulama) Okuma ve bilgi aktarımı Laboratuar uygulaması 5. Mikrobiyal gelişmeyi etkileyen dış faktörler..pdf,
11 Ara Sınav. (Teorik) Kontrol sınavı (Uygulama) Ara Sınav Kontrol sınavı
12 Mikrobiyal ekoloji. (Teorik) Thoma lamı ile sayım metodu. (Uygulama) Okuma ve bilgi aktarımı Laboratuar uygulaması 6. Sterilizasyon ve yöntemleri..pdf,
13 Mikroorganizmalarda mutasyon ve genetic madde aktarımı. (Teorik) Mikroorganizma kültivasyon yöntemleri. (Uygulama) Okuma ve bilgi aktarımı Laboratuar uygulaması
14 Mikrobiyal isimlendirme ve sınıflandırma. (Teorik) Metilen mavisi ve resazurin indirgeme testi ile sayım. (Uygulama) Okuma ve bilgi aktarımı Laboratuar uygulaması 7. Mikroorganizmaların fizyolojisi..pdf,
15 Önemli Mikroorganizma Grupları (Teorik) Genel Değerlendirme (Uygulama) Okuma ve bilgi aktarımı Laboratuar uygulaması
16 9. Mikroorganizmalarda çoğalma.pdf,

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 40
1 Ara Sınav 1 50 1
54 Ev Ödevi 1 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
3 Bütünleme Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
7 Laboratuvar 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 24 24
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 30 30
34 Okuma 6 4 24
46 Laboratuvar Ara Sınavı 1 10 10

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1213099 Mikrobiyolojinin tarihçesi, prokaryot ve ökaryot mikroorganizma morfolojisi hakkında bilgi sahibi olma (Teo.) ve genel mikrobiyoloji laboratuvarında uyulması gerekli kurallarını ve laboratuvar ekipmanlarını öğrenme (Uyg.)
2 1213134 Prokaryot, ökaryot mikroorganizmaların hücre yapısı (Teo.) ve mikroskopi tekniklerini tanıma (Uyg.)
3 1213149 Mikrobiyal gelişmeyi etkileyen dış faktörler ve sterilizasyon yöntemleri (Teo.) ile basit boyama, ölü/canlı, güçlü/zayıf maya sayım tekniğini tekniğini öğrenme (Uyg.)
4 1213158 Mikroorganizma fizyolojisi, çoğalması (Teo.) ve Küflerin mikroskobik incelenmesi (Uygulama) hakkında bilgi sahibi olma
5 1213168 Mikrobiyal metabolizma, enerji temini (Teo.) ve Gram boyama tekniğini (Uyg.) öğrenme
6 1227797 Mikrobiyal kültür metotları ve mikrobiyal ekoloji (Teo.) ile mikroskobik hareket testi ve Thoma lamı ile sayım metodunu (Uyg.) öğrenme
7 1227803 Mikroorganizmalarda mutasyon ve genetik madde aktarımı (Teo.) ve mikroorganizma kültivasyon yöntemleri. (Uyg.) hakkında bilgilenme
8 1227815 Mikrobiyal isimlendirme ve sınıflandırma (Teo.) ile Metilen mavisi ve resazurin indirgeme testi ile sayım (Uyg.) yöntemini öğrenme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64114 Matematik, fen bilimleri ve gıda mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi
2 64126 Karmaşık gıda mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi
3 64115 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
4 64116 Gıda mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
5 64117 Karmaşık gıda mühendisliği problemlerinin veya araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
6 64118 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi
7 64119 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi
8 64120 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
9 64121 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; gıda mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi
10 64122 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
11 64123 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 3 3
2 3
3 3 4
4 3 4
5 3 4
6 3 4
7 3 3 1
8 3 3 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr