Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Dr. Öğretim Üyesi Nebahat Şule ÜSTÜN *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Bilgisayar ve Ofis Programları Kullanımı. Alfa Aktüel Yayınları, 2011. Adım Adım Office Professional 2010, Joyce Cox, Arkadaş Yayınevi, 2011.

Dersin İçeriği

İşletim sistemi temelleri, Microsoft Office bileşenleri, Word, Excel, Powerpoint

Dersin Amacı

Bilgisayarlar hayatımıza katıldığından beri yaptığımız iş ve işlemler kolaylaştı ve gün geçtikçe kolaylaşmaya devam etmekte. Yaklaşık her gün değişen teknolojiyle beraber bizlerin kullanımına sunulan bilgisayar aplikasyonları da birçok işlemi bizim yerimize yapmaktadır. Birçok işveren, çalışanlarının Office aplikasyonlarını tam efektif bir biçimde kullanamadığından ve fonksiyonlarını gerekli bir şekilde yerine getiremediğinden yakınır. Günümüzde tüm şirketler ve kurumların olmazsa olmazı olan word, excel ve sunumlar için kullanılan powerpoint artık bilmeyenin kalmaması gerektiğine inanılan bir eğitimdir. Bu dersi alan öğrenciler Ofis yazılımlarını ve bilgisayar uygulamalarını öğrenerek, iş ve sosyal çevrede etkili kullanarak rakiplerinden oldukça önemli avantajlar sağlayabilecektir. Bu dersin amacı iş yaşamı ve ofis ortamında kullanılan yazılımların öğrenciye aktarımı.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Klavye Ve Çeşitleri Klavye Uygulamaları, Kısayol Tuşları MBU 1.hafta.pdf,
2 Worde Giriş ve Ekran Ögeleri, Dosya İşlemleri, Belgeye Yazmak ve Düzeltmeler Yapmak Word Uygulamaları (Metin Kutusu- Simgeler, Paragraf Uygulamaları 1) MBU 2. hafta.pdf,
3 Giriş Menüsü İşlemleri, Ekle Menüsü İşlemleri Word Uygulamalatı (Sayfa Yönelimi-Kenarlık, Seçim ve Paragraf Uygulamaları1) MBU 3. hafta.pdf,
4 Sayfa Düzeni Menüsü, Başvurular Menüsü Word Uygulamaları (Seçim ve Paragraf Uygulamaları 2, Tablo Uygulamaları 1) MBU 4. hafta.pdf,
5 Postalar, Gözden Geçir, Belge Görünümleri Word Uygulamaları (Tablo Uygulamaları 2, WordArt-Kenarlık) MBU 5. hafta.pdf,
6 Excel Çalışma Sayfasına Genel Bakış, Excel Kavramları, Çalışma Kitabına Bilgi Girmek Excel Uygulamaları (Çalışma Kitabına Bilgi Girme, Excel Çalışmaları) MBU 6. hafta.pdf,
7 Dosya Sekmesi, Giriş Sekmesi, Ekle Sekmesi Excel Uygulamaları (Hizalama, Hücre Stilleri, Koşullu Biçimlendirme) MBU 7. hafta.pdf,
8 Formüller Sekmesi, Aritmetiksel İşlemler, İşlevler (Fonksiyonlar) Excel Uygulamaları (Pivot Table, Sayı Grubu, Sıralama ve Filtre, Tablo Olarak Biçimlendir, Topla) MBU 8. hafta.pdf,
9 Ara Sınav Excel Uygulamaları (Döviz Programı, Ad Tanımlama, Bağımsız Değişken Say, Büyük Harf-Küçük Harf, Eğer (Derece), Eğer (Not-Devamsızlık), Eğer (Vize-Final)
10 Topla, Ortalama, Yuvarla, Maksimum ve Minimum, Eğer, Etopla, Eğersay, Eğerortalama, Excel Uygulamaları (Eğersay, Etopla-Eğersay-Filtre, Etopla, Göreceli ve Mutlak Başvurular, Karma Başvuru, Kar-Satış) MBU 10. hafta.pdf,
11 Alttoplam Alma, Hücre Referansları, Metin Fonksiyonları, Tarih/Zaman Fonksiyonları, Çalışma Kitabı. Çalışma Sayfası ve Seçili Alanı Yazdırma Excel Uygulamaları (Mak- Min, Metinsel Fonksiyon, Ortalama, Kalan-KDV Hesabı, Yüzde Hesabı) MBU 11. hafta.pdf,
12 Powerpoint Programını Başlatmak, Dosya Menüsü, Görünüm Düğmeleri, Slayt İşlemleri PowerPoint Sunum Hazırlama MBU 12. hafta.pdf,
13 Yeni Bir Sunu Hazırlama, Ekle Sekmesi Kullanımı, Slayt İşlemleri Ekle Fonksiyonunun Kullanılması MBU 13. hafta.pdf,
14 Slayt Tasarım İşlemleri, Slayt Arka Planının Biçimlendirilmesi, Animasyon İşlemleri, İleri Sunum Seçenekleri, Slaytlara Açıklama Ekleme, Video ve Ses Ekleme, Gösteri Ayarları, Sununun Kağıda Basılması Hazırlanan sunuma animasyon, video ve ses ekleme MBU 14. hafta.pdf,

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 40
1 Ara Sınav 2 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 2 2 4
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 2 26
6 Uygulama/Pratik 13 2 26
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 12 24
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 18 18

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1278983 Microsoft Office programlarını ileri seviyede kullanabilmek, işlerin daha kolay, çabuk ve etkili yapılmasına olanak verir.
2 1278984 Excel, veri satırlarından çok, organize bir şekilde sorun çözme ile ilgilidir. Öğrencilerin perspektiflerindeki bu değişim, Excelin nasıl yardımcı olabileceği konusunda daha eleştirel düşünmelerini sağlayacaktır. Excel'i kullanarak, işlerinde ve / veya kişisel hayatlarında zamandan tasarruf edebilir ve kesin sonuçlara ulaşabilirler.
3 1278985 Dünyada neredeyse her çalışanın Microsoft Word kullanması gerekir. Microsoft Word, kullanıcıların ihtiyaç ve önemine göre farklı formatlar oluşturmasına olanak sağlar. Microsoft Word özelliklerini iyi bilen insanlar, zamanlarını daha etkili kullanıp, çalışmalarını daha verimli ve profesyonel hale getirebilir.
4 1278986 Gelişmiş PowerPoint becerilerine sahip olmak, sunumların yaratacağı etkiyi artırabilir ve metin ağırlıklı, bilgilendirici bir sunumu; etkileşimli ve eğlenceli bir slayt sunumuna dönüştürebilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64114 Matematik, fen bilimleri ve gıda mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi
2 64126 Karmaşık gıda mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi
3 64115 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
4 64116 Gıda mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
5 64117 Karmaşık gıda mühendisliği problemlerinin veya araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
6 64118 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi
7 64119 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi
8 64120 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
9 64121 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; gıda mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi
10 64122 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
11 64123 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 2 5 3 2 3 2 2 3 2
2 3 5 2 5 3 5 4 3 2 3 2
3 3 2 2 5 3 2 3 2 2 2 2
4 3 2 2 4 3 2 5 2 2 2 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr