Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Prof. Dr. Hüseyin GENÇCELEP *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Analitik Kimya Ders Notu (Prof. Dr. Hüseyin GENÇCELEP) Analitik Kimya Temelleri, Skoog, West, Holler, Çeviri editörleri, Esma Kılıç, Fitnat Köseoğlu Temel Analitik Kimya, Prof.Dr. Reşat Apak, İ.Ü. Mühendislik Fakültesi Yayınları No:95 1995, İstanbul Analitik kimya Temelleri, Skoog West Holler, 7.Baskı, Saunders Publishing,1996 Laboratuar Teknikleri ve Temel Gıda Analizleri. Dora, 2015. Bursa Gıda Analiz Uygulamaları / Kollektif, Sidas Yayınları, 2014

Dersin İçeriği

Analitik Kimya Temel bilgileri, Analitik kimyada kullanılan malzemeler ve özellikleri, Analitik kimyada temel işlemler, Gravimetrik analiz, Volumetrik analiz, Çözeltiler ve indikatörler, Asit ve Baz çözeltileri, Normal çözeltiler, Molar çözeltiler, Osmol çözeltiler, Doymuş çözeltiler, ppm ve ppb çözeltiler, % çözeltiler, Çözelti hazırlama, Çözelti ayarlama, pH kavramı, % asitlik, Çözünürlük.

Dersin Amacı

Gerek analitik kimya dersi ve labaratuvarına gerekse diğer temel gıda derslerine eksiksiz bir altyapı sağlayarak; problem çözme ve analitik düşünme yeteneğini kazandırmaktır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Analitik kimya nedir; Kimyasal analizde hatalar (Terimlerin tanımları, deneysel verilerdeki hata tipleri); 1. hafta GİRİŞ.ppt,
2 Analitik kimya da kullanılan laboratuvar malzemeleri ve kullanımları 2. hafta MALZEMELER.ppt,
3 Analitik kimyada temel işlemler 3. hafta ANALİTİK KİMYADA TEMEL İŞLEMLER-son.pptx,
4 Gravimetrik analiz metotları 4. hafta GRAVİMETRİK ANALİZ.pptx,
5 Gravimetrik işlem hesaplamaları 5. hafta VOLUMETRİK-1.ppt,
6 Titrimetrik analiz metotları 6. hafta VOLUMETRİK-2.ppt,
7 Çözelti çeşitleri 7. hafta YÜZDE DERİŞİM, ppt,ppm,ppb.pptx,
8 Çözelti hazırlama ve hesaplama işlemleri 8. hafta NORMAL, MOLAR.ppt,
9 Sınav
10 Normal çözelti ve hesaplamaları 8. hafta NORMAL, MOLAR.ppt,
11 Molar çözelti ve hesaplamaları 9. hafta Çözelti Seyreltme ve deriştirilme.ppt,
12 Çözelti ayarlama hesaplamaları 10. hafta pH.ppt,
13 pH ve % asitlik hesaplamaları 11. hafta Aerometreler.ppt,
14 Diğer çözelti çeşitleri ve hesaplamaları ANALİTİK KİMYA LABORATUAR KONULARI.docx,
15
16

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 40
1 Ara Sınav 2 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 2 2 4
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 2 14 28
7 Laboratuvar 13 2 26
9 Problem Çözümü 10 2 20
13 Deney 2 2 4
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 12 2 24
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 10 3 30
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 4 10 40

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1288470 Analitik Kimyadaki temel prensiplerin öğrenilmesi
2 1288471 Gravimetrik ve titrimetrik yöntemlerin kalitatif ve kantitatif analizdeki uygulama alanlarının öğrenilmesi
3 1288472 Asit, baz ve tuz çözeltilerinin pH lerini hesaplamayı öğrenme
4 1288473 Analitik kimya laboratuarı çalışma prensiplerinin anlaşılması
5 1288474 Çözelti ayarlama işlemleri nin öğrenilmesi

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64114 Matematik, fen bilimleri ve gıda mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi
2 64126 Karmaşık gıda mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi
3 64115 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
4 64116 Gıda mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
5 64117 Karmaşık gıda mühendisliği problemlerinin veya araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
6 64118 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi
7 64119 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi
8 64120 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
9 64121 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; gıda mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi
10 64122 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
11 64123 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 4 2 5
2 3
3 4
4 2 5 5 4
5 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr