Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Prof.Dr. Hüseyin GENÇCELEP *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Cemeroğlu, B., 2005, Gıda Mühendisliğinde Temel İşlemler, Gıda Teknolojisi Derneği Yayınları NO:29, 505 pp. Aktaş,N. 2006. Gıda Mühendisliğinde Reaksiyon Kinetiği. Atatürk Üniversitesi. 211s. Boekel, M.A.J.S., 2009, Kinetic Modeling of Reactions in Foods, CRC Press, Taylor and Francis Group, Boca Raton. Göksungur, Y, 2009, Reaction and Fermentation Kinetics in Food Engineering, Sidas Medya Ltd. Şti., İzmir, 143 sayfa Wright, M.R., 2004, An Introduction to Chemical Kinetics, John Wiley ve Sons Ltd, West Sussex, 429 pp. Stanbury, P.F., Whitaker, A., Hall, S.J., 1995, Principles of Fermentation Technology, Elsevier Science Ltd, Oxford, 357 pp. Shuler, M.L., Kargi, F., 1992, Bioprocess Engineering: Basic Concepts, Prentice-Hall Inc., New Jersey, 479 pp.

Dersin İçeriği

Chemical kinetic principles, Dependent and independent variables, Reaction rate and factors affecting the reaction rate, Collision theory, Molecularity and Order, Speed laws, Reaction degree determination methods, Zero-degree reactions, First-order reactions, Second-order reactions, Effect of temperature on reaction rate and Activation energy, calculation of Q 10, calculation of Z value, calculation of half-life, calculation of accelerated shelf life of foods.

Dersin Amacı

The aim of the course is to provide the students with the basic reaction types, velocity constants and their calculations, examples of food systems. In addition, the aim of this course is to give information about calculation of shelf life and degree of reaction.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Reaksiyon kinetiğine giriş, Bağımlı ve bağımsız değişkenler REAKSİYON KİNETİĞİ 1. Hafta.docx,
2 Çarpışma teoremi, regrasyon analizi hesaplamaları REAKSİYON KİNETİĞİ 2. Hafta.docx,
3 Reaksiyon hızının tanımı ve hesaplaması, reaksiyon hızına etki eden faktörler REAKSİYON KİNETİĞİ 3. Hafta.docx,
4 Sıfırıncı mertebe reaksiyonlar, reaksiyon mertebelerinin belirlenmesi, reaksiyon hız sabiti ve yarılanma sürelerinin hesaplanması REAKSİYON KİNETİĞİ 4. Hafta.docx,
5 Birinci mertebe reaksiyonlar, reaksiyon mertebelerinin belirlenmesi, reaksiyon hız sabiti ve yarılanma sürelerinin hesaplanması REAKSİYON KİNETİĞİ 5. Hafta.docx,
6 İkinci mertebe reaksiyonlar, reaksiyon mertebesinin belirlenmesi, reaksiyon hız sabiti ve yarılanma süresinin hesaplanması. Pseudo birinci mertebe reaksiyon yaklaşımı. REAKSİYON KİNETİĞİ 6. Hafta.docx,
7 Herhangi bir reaksiyonun mertebesinin ve reaksiyon hız sabitinin belirlenmesi, matematiksel örneklerin çözümü. Birinci, sıfırıncı ve ikinci mertebe reaksiyonlar arasındaki temel farklılıklar. REAKSİYON KİNETİĞİ 7. Hafta.docx,
8 Reaksiyona giren maddelerin mertebelerinin belirlenmesi. Dinamik denge ve denge katsayısının hesaplanması. REAKSİYON KİNETİĞİ 8. Hafta.docx,
9 Sınav Haftası REAKSİYON KİNETİĞİ 9. Hafta.docx,
10 Reaksiyon dereceleri belirleme ve ilişkili işlemler, matematiksel çözümler ve sonuçların yorumlanması REAKSİYON KİNETİĞİ 10. Hafta.docx,
11 D değeri, z değeri ve reaksiyon dereceleri ile ilişkileri REAKSİYON KİNETİĞİ 11. Hafta.docx,
12 Aktivasyon enerjisi ve Q 10 değeri ve reaksiyon dereceleri ile ilişkileri REAKSİYON KİNETİĞİ 12. Hafta.docx,
13 Raf ömrü hesaplamaları REAKSİYON KİNETİĞİ 13. Hafta.docx,
14 Hızlandırılmış raf ömrü hesaplamaları REAKSİYON KİNETİĞİ 14. Hafta.docx,
15
16

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 40
1 Ara Sınav 2 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 2 2 4
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 10 2 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 10 2 20

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1278428 Reaksiyon derecesinin gıda işlemedeki önemini kavrama
2 1278429 Reaksiyon hız sabitinin ve yarılanma süresinin gıda reaksiyonları açısından önemini öğrenme
3 1278430 Reaksiyon kinetiğinin gıda işlemleri açısından önemini kavrama
4 1278431 Herhangi bir reaksiyonun derecesini ve hız sabitini öğrenmeyi öğrenme
5 1278432 Gıdaların raf ömürlerinin hesaplanmasını öğrenme
6 1278433 Gıdaların raf ömürlerinin hesaplanmasında gerekli parametrelerin hesaplanmasının öğrenilmesi

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64114 Matematik, fen bilimleri ve gıda mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi
2 64126 Karmaşık gıda mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi
3 64115 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
4 64116 Gıda mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
5 64117 Karmaşık gıda mühendisliği problemlerinin veya araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
6 64118 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi
7 64119 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi
8 64120 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
9 64121 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; gıda mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi
10 64122 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
11 64123 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 4 4
2 5 4
3 4 3
4 4
5 5 5 3
6 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr