Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Prof. Dr. Hüseyin GENÇCELEP *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Brennan, J.G., Butters, J.R., and Cowell, N.D. , 1990. Food Engineering Operations, Elsevier Applied Science, London, 700 pp. 2.Geankoplis, C.J.,2003. Transport Processes and Separation Process Principles 4th Edition, Prentice Hall NJ, 1026 pp. 2.Mc Cabe,W.L., 3. Smith,J.C. 1976. Unit Operations of Chemical Engineering 3th Edition, McGraw-Hill, Inc, New York, 1027 pp. 4. Cemeroğlu, B. 2015. Gıda Mühendisliğinde temel işlemler.

Dersin İçeriği

Gıda endüstrisinde kullanılan ısıl işlemler, kurutma ve buharlaştırma problemleri, bu işlemlerde kullanılan ekipmanlar, kullanılan temel kanunlar, tüketimi hesaplamaları ve problem çözümü, gıda sanayinde kullanılan ısıl işlemler, kurutma ve buharlaştırma işlemlerinin teori ve uygulamaları.

Dersin Amacı

Bu derste gıdalara uygulanan birincil işlemlerin yanı sıra ısıl işlemler, kurutma ve buharlaştırma gibi işlemlerin teori ve uygulamaları verilmektedir. Bu proseslerin gıda sanayindeki uygulamaları ve kullanılan makineler hakkında öğrencinin bilgilendirilmesi ve öğrencilerin proses ve ekipman dizaynı yapabilecek düzeye getirilmesi amaçlanmaktadır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Temel işlemlerin özellikleri ve kapsamı Temel Kavramlar.docx,
2 ısıl işlemlerin sınıflandırılması, pastörizasyon, sterilizasyon ve hesaplamaları ISIL İŞLEMLER.docx,
3 Pastörizasyon, sterilizasyon gibi ısıl işlemlerin yeterlilik hesaplamaları Isı değiştiriciler.docx, STERİLİZASYON.docx,
4 Soğutma ve dondurma işlemlerinin süre ve hızı hesaplamaları SOĞUTMA.docx,
5 Isıl işlemlerin yeterlilik hesaplamaları MİKROORGANİZMALARIN TERMAL ÖLÜMÜ İLE İLGİLİ TERİMLER.docx,
6 Kurutma işlemi ve çeşitleri KURUTMA.docx,
7 Kurutma işlemi gereklilikleri ve hesaplamaları KURUTMA.docx,
8 Kurutma süresi ve hızı hesaplamaları KURUTMA.docx,
9 sınav
10 Gıda işlemlerinde uygulanan ısıl işlemler ve kurutma işlemlerinin karşılaştırılması KURUTMA.docx,
11 Buharlaştıma işlemleri ve önemi EVAPORASYON.docx,
12 Buharlaştıma işlemi için hesaplamalar Evaporasyonda Isı Transferi.docx,
13 Tek etkili buharlaştırıcılar Evaporasyonda Isı Transferi.docx,
14 Çok etkili buharlaştırıcılar Çok Etkili Evaporatör.docx,
15
16

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 40
1 Ara Sınav 2 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 2 2 4
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 4 52
9 Problem Çözümü 6 2 12
29 Bireysel Çalışma 12 3 36
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 10 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 2 10 20

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1288706 Temel işlemlerin kapsamını ve işlemleri öğrenme.
2 1288707 Gıdalara uygulanan ısıl işlemlerin önemi ve seçiminde etkili faktörleri ve hesaplamaları öğrenme
3 1288708 Isıl işlem sürelerinin yeterliliğini hesaplamayı öğrenme
4 1288709 Kurutma işleminin özelliklerini ve gerekli hesaplamaları öğrenme
5 1288710 Buharlaştırma işleminin önemini, özelliklerini ve hesaplamalarını öğrenme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64114 Matematik, fen bilimleri ve gıda mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi
2 64126 Karmaşık gıda mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi
3 64115 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
4 64116 Gıda mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
5 64117 Karmaşık gıda mühendisliği problemlerinin veya araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
6 64118 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi
7 64119 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi
8 64120 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
9 64121 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; gıda mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi
10 64122 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
11 64123 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 5 2 2
2 5 5
3 5 5
4 5 5
5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr