Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Dr. Öğretim Üyesi Nebahat Şule ÜSTÜN *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Cemeroğlu, B., Yemenicioğlu, A., Özkan, M., 2001. Meyve Ve Sebzelerin Bileşimi Ve Soğukta Depolanmaları, Gıda Teknolojisi Derneği 2. Cemeroğlu, B., Karadeniz, F., 2001. Meyve Suyu Teknolojisi, Gıda Teknolojisi Derneği. 3. Cemeroğlu, B., Karadeniz, F., Özkan, M., 2001. Meyve Ve SEbze İşleme Teknolojisi, Gıda Teknolojisi Derneği.

Dersin İçeriği

Bu ders kapsamında; işlenecek meyve ya da sebze ürününün özellikleri ve uygulanacak sistemin spesifikasyonlarını belirleyebilme yetisinin öğrenciye kazandırılması, bunun yanı sıra belirlenen hedefler doğrultusunda prosesin tanımlanarak çözümlenebilmesi amaçlanmıştır. Kütle enerji ve benzeri meyve sebze ürünlerine özgü denkliklerin kurulması ve bunların birbiri içinde değiştirilerek kullanılabilmesi becerisini kazandırmak dersin hedefleri arasındadır. Meyve sebze sanayinde sıklıkla kullanılan sterilizasyon, dondurma, kurutma, konsantrasyon gibi işlemlerin işlenecek ürüne özel olarak tekniklerinin seçilmesi ve bu işleme uygun alet ekipmanın tanıtılması hedeflenmektedir.

Dersin Amacı

Meyve sebze ürünlerinin üretim teknolojilerinin mühendislik temeline ve etiğine dayalı olarak açıklanması, öğrencilere meyve sebze üretimini tasarlayabilme ve yorum getirebilme özelliklerinin kazandırılması.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Ön İşlemler Nem Tayini Meyve Sebze 1.pdf,
2 Soğukta muhafaza ve kontrollü atmosferde depolama Çözünür Katı Madde Tayini Meyve Sebze 2.pdf,
3 Meyve ve sebzelerin dondurularak muhafazası pH Tayini Meyve Sebze 3.pdf,
4 Kurutma teknolojisi Kül Tayini Meyve Sebze 4.pdf,
5 Konserve üretim teknolojisi HCl'de Çözünmeyen Kül Analizi Meyve Sebze 5.pdf,
6 Isıl işlem koşullarının hesaplanması, ısıl işlem alet ve ekipmanları Toplam Asitlik Tayini Meyve Sebze 6.pdf,
7 Konservelerde bozulmalar Formol Sayısı Analizi Meyve Sebze 7.pdf,
8 Domates Salçası Üretimi Haşlama Yeterliliği Kontrolü Meyve Sebze 8.pdf,
9 Arasınav Kükürtdioksit Tayini
10 Meyve suyu tanımlar, pulp eldesi Tuz Analizi Meyve Sebze 10.pdf,
11 Berrak meyve suyu üretimi Askorbik Asit Tayini Meyve Sebze 11.pdf,
12 Meyve sularının konsantre edilmesi Şeker Tayini Meyve Sebze 12.pdf,
13 Meyve suları ve nektarların ambalajlanmaları Kutu Kenet Analizi Meyve Sebze 13.pdf,
14 Reçel ve marmelat üretim teknolojisi Konserve Analizleri Meyve Sebze 14.pdf,

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 40
1 Ara Sınav 1 60 1
47 Laboratuvar Sınavı 1 40 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 2 2 4
2 Final Sınavı 1 2 2
4 Quiz 3 1 3
5 Derse Katılım 14 3 42
7 Laboratuvar 14 2 28
12 Takım/Grup Çalışması 14 1 14
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 16 32
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
47 Laboratuvar Sınavı 1 2 2
52 Quiz için Bireysel Çalışma 3 1 3

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1284418 Meyve sebze ürünlerinin endüstriyel işleme yöntemleri konusunda bilgi sahibi olma
2 1284429 Ürün kalitesi açısından akım şeması üzerinde problemleri yorumlama ve çözme yeteneği kazanma
3 1284430 Herhangi bir proses için akım şemalarının tasarlanabilmesi

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64114 Matematik, fen bilimleri ve gıda mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi
2 64126 Karmaşık gıda mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi
3 64115 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
4 64116 Gıda mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
5 64117 Karmaşık gıda mühendisliği problemlerinin veya araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
6 64118 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi
7 64119 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi
8 64120 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
9 64121 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; gıda mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi
10 64122 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
11 64123 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 4
2 5
3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr