Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Prof. Dr. Hüseyin GENÇCELEP *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Geankoplis, C.J.,2003, Transport Processes and Separation Process Principles 4th Edition, Prentice Hall NJ, 1026 pp. 2. Mc Cabe,W.L., and Smith,J.C. 1976, Unit Operations of Chemical Engineering 3th Edition, McGraw-Hill, Inc, New York, 1027 pp. 3. Brennan, J.G., Butters, J.R., and Cowell, N.D. , 1990, Food Engineering Operations, Elsevier Applied Science, London, 700 pp. 4. Cemeroğlu,B. 2015. Gıda Mühendisliğinde Temel işlemler.

Dersin İçeriği

Isı ve kütle transfer işlemlerinin örnekleri; Destilasyon , gaz absorpsiyonu ,sıvı-sıvı ekstraksiyonu, katı-sıvı ekstraksiyonu , kristalizasyon ve kristalizatörler, rutubetlendirme ve membran ayırma işlemleri

Dersin Amacı

Dersin temel amacı ısı ve kütle transferinin uygulamalarını içeren ve gıda proseslerinde büyük önem taşıyan destilasyon, gaz absorpsiyonu, katı-sıvı ekstraksiyonu, kristalizasyon, rutubetlendirme, membran ayırma gibi işlemlerin prensipleri ve hesaplama yöntemlerinin öğretilmesi; bu proseslerin gıda sanayindeki uygulamaları ve kullanılan ekipmanlar hakkında öğrencinin bilgilendirilmesi; ve öğrencilerin proses ve ekipman dizaynı yapabilecek düzeye getirilmesidir.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin Tanıtımı: Kapsamı, Önemi, Kural ve Gerekleri Grafiksel integrasyon, KONSANTRASYONLAR.docx,
2 Fazlar kanunu, Henry yasası, Raoult’s kanunu, konsantrasyon-kaynama/çiğleşme noktası diyagramları, xy diyagramları AYIRMA İŞLEMLERİ.docx,
3 Absorpsiyon işlemleri tanımı, kapsamı, çeşitleri, amaçları Absorpsiyon.docx,
4 Tek etkili ve çok etkili absorpsiyon işlemleri, McCabe-Thiele Yöntemi Absorpsiyon.docx,
5 Damıtma işlemleri tanımı, kapsamı, çeşitleri, amaçları Damıtma.docx,
6 Fraksiyonel damıtmaya giriş, Geri akma, McCabe-Thiele Yöntemi Damıtma.docx,
7 Diferansiyel damıtma, flash damıtma Damıtma.docx,
8 Zenginleştirme ve soyulma bölgeleri işletme doğruları, besleme koşullarının etkisi, besleme doğrusunun denge diyagramı üzerinde yerleştirilmesi, teorik kademelerin çizimi, toplam kademe sayısının belirlenmesi Damıtma.docx,
9 Sınav
10 Toplam, Minimum, Optimum geri akma oranı, Kademe tesirliliği, Sıvı-Sıvı ve Katı-sıvı ekstraksiyon işlemine giriş Ekstraksiyon.docx,
11 Tek kademeli ekstraksiyon, ekstraksiyon hızı, ekipmanlar, grafiksel çözüm yöntemi, denge Ekstraksiyon.docx,
12 Karşıt akımlı çok kademeli ekstraksiyon sistemleri, işletme noktası, grafiksel çözüm, Karşıt akımlı çok kademeli ekstraksiyon sistemleri, Gıda sanayinde uygulama alanları, Ekstraksiyon.docx,
13 Kristalizasyon işlemi, kristal şekilleri, kristallenme şartları, denge çözünürlük diyagramı, aşırı doygunluk, aşılama Mekanik-Fiziksel Ayırma.docx,
14 Membran sistemleri ve gıda sanayindeki uygulamaları Membran Ayırma.docx,
15
16

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 40
1 Ara Sınav 2 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 2 2 4
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 4 56
9 Problem Çözümü 3 4 12
29 Bireysel Çalışma 10 2 20
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 3 10 30
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 3 10 30

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1288716 Kütle transferi problemlerini tanımlayıp formüle edebilme ve çözebilme
2 1288717 Kütle ve enerji denklikleri kurma bilgisini çeşitli proseslere uygulayabilme becerisini kazanma
3 1288718 Problem çözümünde mantık kullanma ve problemleri farklı açılardan analiz etme yeteneğini kazanması
4 1288719 Ayrıma işlemleri ile bilgiler kazanması ve çözümler üretme
5 1288720 Ayırma işlemlerini karşılaştırma ve en faydalı olanı kullanmaya karar verme becerisi kazanma

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64114 Matematik, fen bilimleri ve gıda mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi
2 64126 Karmaşık gıda mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi
3 64115 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
4 64116 Gıda mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
5 64117 Karmaşık gıda mühendisliği problemlerinin veya araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
6 64118 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi
7 64119 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi
8 64120 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
9 64121 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; gıda mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi
10 64122 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
11 64123 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 5 5
2 5 5
3 5 3 5 3
4 5 5
5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr