Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Doktor Öğretim Üyesi Belkis TEKGÜLER *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Bailey’s Industrial Oil and Fat Products. D.Swern, 1982, Jhon Wiley and Sons, USA, Vol.1,2,3. Gümüşkesen, A.S., 1999. Bitkisel Yağ Teknolojisi. Asya Tıp Yayıncılık Ltd.Şti., İzmir. 182s. Kayahan, M., 2005. Yemeklik Yağ rafinasyon Teknolojisi. TMMOB GMO Kitaplar Serisi:10, Ankara. 199s. Başoğlu, F., 2012. Yemeklik Yağ Teknolojisi. Dora Yayıncılık. 3. Baskı. Bursa. 345 s.

Dersin İçeriği

lipid kimyası kavramları, yağlı tohumlar, yağ hammaddelerinin depolanması, zeytinyağı, ham yağ üretim teknikleri, rafine yağ üretim teknikleri, modifiye yağ üretim teknikleri, margarin üretim teknolojisi ve yağ analizleri

Dersin Amacı

lipid kimyasındaki kavramları, bitkisel yağ kaynaklarını ve bunlardan yağ üretim teknolojilerini, modifiye yağ üretim teknolojilerini tanıtmak, yağ kalite analizlerini kavratmak.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Lipidlerin önemi, lipidlerin sınıflandırılması Yağ laboratuvarı analizleri tanıtımı ve kurallar YAĞ 1.pptx,
2 Gliseritler, yağ asitleri, doğal antioksidanlar, renk maddeleri serbest yağ asitliği analizi yağ-2. hafta-renk -bileşik-sterol.pdf, YAĞ 2.pptx,
3 Lipidlerde bozulma tepkimeleri, önlenmesi peroksit sayısı analizi YAĞ 3.pptx,
4 Bitkisel yağ kaynakları, yağlı tohumların depolanması Ham yağ analizi YAĞ 4.pptx,
5 Yağlı tohumlarda kabuk kırma, öğütme, kavurma ve kondisyonlama Ham yağ analizi (devam) yağ-5-6. hafta-kabuk kırma-Tohum İçinin Öğütülmesi.pdf,
6 Hidrolik ve ekspeller presler, solvent ekstraksiyon tekniği Kırılma indisinin belirlenmesi yağ-5-6. hafta-kabuk kırma-Tohum İçinin Öğütülmesi.pdf,
7 Ham yağın depolanması, rafine yağ üretimi sabun miktarının belirlenmesi yağ-7. ve 8. hafta- HAM YAĞ RAFİNASYONU.pdf,
8 Rafine yağın depolanması, ambalajlanması sabunlaşma sayısı analizi yağ-7. ve 8. hafta- HAM YAĞ RAFİNASYONU.pdf,
9 ara sınav ara sınav
10 Zeytinyağı tanımı, sınıflandırılması, zeytin hasadı özgül ağırlık tayini yağ- 10.ve 11. hafta -zeytin yağı.pdf,
11 Zeytinyağı üretim teknikleri laboratuvar sınavı yağ- 10.ve 11. hafta -zeytin yağı.pdf,
12 Modifiye yağ üretim teknikleri (fraksiyone kristalizasyon, hidrojenasyon, interesterifikasyon) iyot sayısı analizi yağ- 12 ve 13. hafta modifikasyon teknikleri.pdf,
13 Modifiye yağ üretim teknikleri (fraksiyone kristalizasyon, hidrojenasyon, interesterifikasyon)- devam Erime noktası tayini yağ- 12 ve 13. hafta modifikasyon teknikleri.pdf,
14 Margarin üretimi margarinde analizler yağ- 14.hafta margarin.pdf,

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 40
1 Ara Sınav 1 70 1
47 Laboratuvar Sınavı 1 30 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 3 39
7 Laboratuvar 2 12 24
29 Bireysel Çalışma 13 3 39
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 22 22
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
47 Laboratuvar Sınavı 1 2 2

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1284053 Yağ üretim tekniklerini ve analizlerini bilir.
2 1284054 Yağ üretimindeki problemleri bilir ve çözüm yolları oluşturabilir.
3 1284055 Yağ üretimiyle ilgili yasal düzenlemeleri anlar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64114 Matematik, fen bilimleri ve gıda mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi
2 64126 Karmaşık gıda mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi
3 64115 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
4 64116 Gıda mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
5 64117 Karmaşık gıda mühendisliği problemlerinin veya araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
6 64118 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi
7 64119 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi
8 64120 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
9 64121 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; gıda mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi
10 64122 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
11 64123 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 3 4
2 3 4
3 4 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr