Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Prof.Dr. Fehmi YAZICI *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Zorunlu Kitap: 1. Mustafa ÜÇÜNCÜ. 2018. Süt ve Mamülleri Teknolojisi. SİDAS Medya. İZMİR. Kaynak Kitaplar: 2. Mustafa METİN. 2001. SÜT TEKNOLOJİSİ. Sütün Bileşimi ve İşlenmesi. Ege Üniversitesi Yayınları. İZMİR. 3. Mehmet Demirci. 2000. Süt Teknoloğunun El Kitabı. HASAD YAYINCILIK 4. Mustafa METİN. 2012. SÜTÜN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ. Ege Üniversitesi Yayınları. İZMİR. 5. Adnan HAYALOĞLU ve Barbaros ÖZER. 2011. PEYNİR BİLİMİNİN TEMELLERİ. SİDAS Medya. İZMİR 6. Metin ATAMER. 2016. TEREYAĞI TEKNOLOJİSİ. SİDAS Medya. İZMİR 7. Barbaros ÖZER. 2006. Yoğurt Bilimi ve Teknolojisi. SİDAS Medya. İZMİR 8. A.Y. Tamime and R.K.Robinson. 1999. Yoghurt. Science and Technology. Woodhead Publishing Limited. England. 9. Marijana Caric. 1994. Concentrated and Dries Dairy Products. VCH. New York. 10. Nihat AKIN. DONDURMA BİLİMİ VE TEKNOLOJİSİ

Dersin İçeriği

Türkiye ve dünyada süt endüstrisinin durumu, sütün bileşimi ve özellikleri, sütün toplanması ve fabrikaya kabulü, süte uygulanan ön teknolojik işlemler, süte ısıl işlem uygulaması, içme sütü teknolojisi, peynir teknolojisi, tereyağı teknolojisi, yoğurt ve koyulaştırılmış süt teknolojisi, süttozu teknolojisi, dondurma Teknolojisi

Dersin Amacı

1. Süt endüstrisinin Türkiye ve dünyadaki yeri hakkında fikir sahibi olmak 2. Sütün kalitesine etki eden unsurları kavramak 3. Sütün bileşimi ve özellikleri hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olmak 4. Sütün süt ürünlerine işlenmesi konularını kavramak

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş – Türkiye ve dünyada süt endüstrisinin durumu Giriş.pptx
2 Sütün bileşimi ve özellikleri, Sütün Kimyasal Bileşimi (Süt Lipidleri, Süt Proteinleri) 2. hafta.pptx
Sütün Bileşimi Temel Kazanımlar 1.avi
3 Sütün Kimyasal Bileşimi (Laktoz, Mineral Maddeler, Vitaminler, Gazlar, Enzimler, Sütün Fizikokimyasal özellikleri) 3. hafta.pptx
Sütün Bileşim Temel Kazanım 2.avi
4 Sütün toplanması ve fabrikaya Kabulü SÜTÜN TOPLANMASI VE FABRİKAYA KABULÜ Temel Kazanımlar 3.avi
storage/app/public/fyazici/135884
5 Süte uygulanan ön teknolojik işlemler 5. hafta.pptx
04. FABRİKAYA KABUL EDİLEN SÜTE UYGULANAN ÖN TEKNOLOJİK İŞLEMLER Temel Kazanımlar 4.avi
6 Süte Isıl İşlem Uygulaması 6. hafta.pptx
7 İçme sütü teknolojisi, 7. hafta.pptx
8 Peynir teknolojisi (1) 8. hafta.pptx
9 Arasınav 9. hafta.pptx
10 Peynir teknolojisi (2) 10. hafta.pptx
11 Tereyağı teknolojisi 11. hafta.pptx
12 Yoğurt ve koyulaştırılmış süt teknolojisi 12. hafta.pptx
13 Süttozu teknolojisi 13. hafta.pptx
14 Dondurma teknolojisi 14. hafta.pptx

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 40
1 Ara Sınav 1 70 1
7 Laboratuvar 1 30 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 3 3
7 Laboratuvar 1 3 3
20 Rapor Hazırlama 13 3 39
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 8 3 24
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 13 3 39
47 Laboratuvar Sınavı 12 3 36

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1345907 Sütün içerik ve özelliklerini anlamak
2 1345908 Sütün fabrikaya kabulü ve süt toplama konularını kavramak
3 1345909 Sütün görmüş olduğu ön işlemleri öğrenmek
4 1345910 İçme sütü, peynir, tereyağı, yoğurt, konsantre süt, süt tozu ve dondurmanın üretim teknolojileri hakkında yeterince bilgi sahibi olmak

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71848 Matematik, fen bilimleri ve gıda mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi
2 71858 Karmaşık gıda mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi
3 71849 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
4 71850 Gıda mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
5 71851 Karmaşık gıda mühendisliği problemlerinin veya araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
6 71852 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi
7 71853 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi
8 71854 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
9 71855 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; gıda mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi
10 71856 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
11 71857 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 2 2 3 3 3
2 2
3 2 3
4 3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr