Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Prof. Dr. Sadettin TURHAN *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Cemeroğlu B. 2010. Gıda Mühendisliğinde Temel işlemler. Gıda Teknolojisi Derneği yayınları, 29, Ankara. 2. Esin A. 1993. Material and Energy Balances in Food Engineering. Middle East Tecnical University, Ankara. 3. Maroulis B.Z. and Saravacos D.G. 2003. Food Process Design. Marcel Dekker, New York, USA. 4. Singh, R. P., Heldman, D. 2014. Introduction to Food Engineering. Elsevier Inc.

Dersin İçeriği

İşletme yerinin seçimi, ürünlere ait akış şemaları, kütle ve enerji denklikleri, momentum, ısı ve kütle transferi konularında hesaplamalar ve optimizasyon, artık değerlendirme, sermaye yatırımı, giderler ve maliyetlerin belirlenmesi, karlılık ve amortisman hesapları.

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, gıda işleme fabrikalarının tasarımı ve projelendirilmesi konusunda öğrencilerin yeteneklerini geliştirmektir. Bu amaca göre, öğrenciler ekonomik, kaliteli ve güvenli gıda üretebilecek fabrika kurmayı, geliştirmeyi ve modernize etmeyi öğrenirler.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Proses Tasarımında Gıda Bilimi Ön tasarım raporu için sınıf çalışması Şablon1.docx,
2 Gıda Proses Tasarımının Esasları-I, Gıda Proseslerinin Dizaynı Ön tasarım raporu için sınıf çalışması Şablon2.docx,
3 Gıda Proses Tasarımının Esasları-II, Gıda Fabrikası Dizaynı Ön tasarım raporunun sunumu Şablon3.docx,
4 Bilgisayar Destekli Proses Tasarımı Akışkan hattı tasarım raporu için sınıf çalışması Şablon4.docx,
5 Isıtma Prosesleri Akışkan hattı tasarım raporu için sınıf çalışması Şablon5.docx,
6 Soğutma Akışkan hattı tasarım raporunun sunumu Şablon6.docx,
7 Dondurma Isı transfer sistemi tasarım raporu için sınıf çalışması Şablon7.docx,
8 Ara sınav Isı transfer sistemi tasarım raporu için sınıf çalışması Şablon8.docx,
9 Buharlaştırma Isı transfer sistemi tasarım raporunun sunumu Şablon9.docx,
10 Kurutma Kütle transfer sistemi tasarımı için sınıf çalışması Şablon10.docx,
11 Gıdaların Isıl Prosesleri Kütle transfer sistemi tasarım raporunun sunumu Şablon11.docx,
12 Kütle Transfer Prosesleri-I, Damıtma Atık arıtma sistemi tasarım raporu için sınıf çalışması Şablon12.docx,
13 Kütle Transfer Prosesleri-II, Ekstraksiyon Toplam maliyet raporu için sınıf çalışması Şablon13.docx,
14 Membran Ayırma Prosesleri Projelerin değerlendirilmesi Şablon14.docx,

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 40
1 Ara Sınav 1 50 1
23 Proje Sunma 1 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 4 52
22 Proje Hazırlama 1 35 35
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 24 24
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 35 35

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1277243 Gıda endüstrisinde ekipman ve proses hatlarının tasarım ve uygulamasında mühendislik bilgisinin nasıl kullanılacağını öğrenir
2 1277245 Endüstrinin zamanla değişen gereksinimlerini belirleme yeteneği kazanır, matematik, temel bilimler ve mühendislik eğitimi teorik bilgilerini uygulayarak bu gereksinimleri gidermek için çözümler bulur ve uzun süreli öğrenmenin önemini anlar
3 1287025 Sınıf içi tartışmalar, sunumlar, takım çalışması yapma, gelişme ve final raporları hazırlama yeteneği gelişir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64114 Matematik, fen bilimleri ve gıda mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi
2 64126 Karmaşık gıda mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi
3 64115 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
4 64116 Gıda mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
5 64117 Karmaşık gıda mühendisliği problemlerinin veya araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
6 64118 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi
7 64119 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi
8 64120 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
9 64121 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; gıda mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi
10 64122 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
11 64123 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 5 5 3 5 4
2 5 5 4 4 4 5 4
3 4 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr