Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Doç. Dr. Münir ANIL *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Proje konusu ile ilgili bilimsel literatürler (Makale, kitap, ders notu)

Dersin İçeriği

Bu program, gıda mühendisliği mesleğindeki potansiyel "çalışma alanlarını" sistematik bir biçimde tanımlamakta, öğrencinin mesleğe hazırlanmasını hedefleyerek öğrencinin temel ihtiyaçların belirlenmesi, proje oluşturulması, detaylandırılması ve uygulanması süreçlerini içermektedir. MUP öğrencilerine çalıştıkları fabrika ile müştereken verilen bir konunun uygulama projesi olarak hazırlanması, detaylandırılması, çalışılması ve elde edilen sonuçların sunumu yapılarak teslim edilmesi bu dersin içeriği olarak yer almaktadır.

Dersin Amacı

Mesleki Uygulama Programının (MUP) amacı, lisans programlarını başarıyla yürüten öğrencilerin kendi uygulama alanlarının birinde uygulamalı deneyim kazanmalarını sağlamaktır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Fabrikanın ayrıntılı gezilmesi ve tanınması - -
2 Laboratuvar / laboratuvarlarının gezilmesi - -
3 Laboratuvarda analizlerin öğrenilmesi - -
4 Proje konusunun tespit edilmesi - -
5 Literatür taramasının yapılması - -
6 Proje konusu ile ilgili ön denemelerin yapılması - -
7 Proje konusu ile ilgili analizlerin öğrenilmesi ve analizlerin ön denemelerinin yapılması - -
8 Ara sınav - -
9 Proje için hammadde, kimyasal madde, cihaz ve v.b. temin edilmesi. - -
10 Proje konusunun çalışılması ve proje konusunda elde edilen ürün/ ürünlerin analizlerinin yapılması - -
11 Proje konusunun çalışılması ve proje konusunda elde edilen ürün/ ürünlerin analizlerinin yapılması - -
12 Elde edilen verilerin hesaplanması ve istatistik yapılması - -
13 Elde edilen verilere göre proje sonuçlarının tartışılması - -
14 Proje sonuçlarının jüriye sunulması - -

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 40
25 Proje Tasarımı /Yönetimi 1 100 1
39 Rapor Sunma 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
6 Uygulama/Pratik 1 450 450
20 Rapor Hazırlama 1 120 120
21 Rapor Sunma 1 2 2
22 Proje Hazırlama 1 180 180

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1289155 Meslek uygulama pratiği hakkında bilgi sahibi olmak.
2 1289156 İş etiği, meslek etiği, yerel kanunlar ve temel sorumluluklar hakkında bilgi sahibi olmak.
3 1289157 Proje uygulamada, süreci yönetebilme becerisi kazanmak.
4 1289158 Uygulama sürecinde temel aktörleri bilmek, kaynaklardan faydalanabilmek, görev paylaşımını yapabilmek.
5 1289159 Uygulama sürecinde maliyet ve süre yönetimini yapabilmek.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64114 Matematik, fen bilimleri ve gıda mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi
2 64126 Karmaşık gıda mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi
3 64115 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
4 64116 Gıda mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
5 64117 Karmaşık gıda mühendisliği problemlerinin veya araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
6 64118 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi
7 64119 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi
8 64120 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
9 64121 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; gıda mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi
10 64122 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
11 64123 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 5 5
2 4 5
3 5 5
4 4 5
5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr