Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Prof. Dr. Kamil IŞIK *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1-Biyoloji Campbell & Reece 6.Baskıdan Çeviri Biyoloji Palme Yayıncılık, 2008 2- Madigan, M.T., Martinko, J.M., Dunlop, P.V. and Clark, D.P., 2009, Brock Biology of Microorganisms, Pearson Education, Inc. 3- Çökmüş, C. 2010, Brock Mikroorganizmaların Biyolojisi, 11. Baskıdan çeviri, Palme Yayıncılık, Ankara.

Dersin İçeriği

Genel biyolojik temel kavramlar (canlı-cansız madde, organik maddeler çeşitleri, yönetici moleküller, hücre bölünmesi-mayoz /mitoz) ve prokaryotik hücre kavramı, özellikleri, mikrobiyal metabolizma çeşitleri, mikrobiyal enfeksiyon ve toksikasyonları gibi mikrobiyolojik özellikler anlatılacaktır.

Dersin Amacı

Genel biyolojik temel kavramların ve gıda mühendisliği öğrencilerine canlılar alemlerinden prokaryotik hücre yapısında olan mikroorganizmaların temel özelliklerinin kavratılması.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Canlı-cansız kavramı, inorganik maddeler-su ve özellikleri, organik maddeler ve işlevleri Karbonhidratlar ve çeşitleri 1. Hafta_Canlı.pdf,
2 Proteinler, yapı taşları, özellikleri ve görevleri 2. Hafta_Proteinler.pdf,
3 Yağlar, yapı taşları, özellikleri ve görevleri 3. Hafta_Yağlar.pdf,
4 Nükleik asitler çeşitleri ve özellikleri, canlılardaki önemi 4. Hafta_Nükleik asitler çeşitleri ve özellikleri.pdf,
5 Enzimler, çeşitleri, özellikleri ve görevleri 5. Hafta_Enzimler.pdf,
6 Hücre ve hücre membranının özellikleri 6. Hafta_Hücre ve hücre membranının özellikleri.pdf,
7 Hücre organelleri, çeşitleri ve hücredeki görevleri 7. Hafta_Hücre organelleri.pdf,
8 Hücre bölünmesi- Mitoz ve Mayoz bölünme 8. Hafta_Hücre bölünmesi.pdf,
9 Canlıların sınıflandırılması- Prokaryotlar (Bakteriler) 9. Hafta_Canlıların sınıflandırılması.pdf,
10 ARA SINAV
11 Prokaryotik hücre özellikleri (Bakteriler) 11. Hafta_Prokaryotik hücre özellikleri.pdf,
12 Mikroorganizmalarda (Bakterilerde) üremeyi kontrol eden faktörler 12. Hafta_Mikroorganizmalarda.pdf,
13 Mikrobiyal metabolizma (Hetetrof ve ototrof mikrobiyal metabolizma) 13. Hafta_Mikrobiyal metabolizma-I.pdf,
14 Mikrobiyal metabolizma (Fermantatif metabolizma çeşitleri ve özellikleri) 14. Hafta_Mikrobiyal metabolizma-II.pdf,
15 Mikrobiyal enfeksiyonlar ve toksikasyonları
16 FİNAL SINAVI

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 40
1 Ara Sınav 1 50 1
4 Quiz 1 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 12 12
5 Derse Katılım 14 1 14
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 4 5 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 4 5 20

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1292954 Genel biyoloji ile ilgili edindiği kuramsal bilgileri kullanabilir
2 1292955 Genel Mikrobiyoloji alanında edindiği kuramsal bilgileri kullanabilir
3 1292956 Genel Mikrobiyoloji ile ilgili kavram ve düşünceleri bilimsel yöntemlerle inceleyebilir, yorumlayabilir, çözüm üretebilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64114 Matematik, fen bilimleri ve gıda mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi
2 64126 Karmaşık gıda mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi
3 64115 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
4 64116 Gıda mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
5 64117 Karmaşık gıda mühendisliği problemlerinin veya araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
6 64118 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi
7 64119 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi
8 64120 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
9 64121 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; gıda mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi
10 64122 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
11 64123 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 4 4 3 4 5 5 4 4
2 4 3 5 4 4 5 4 4 5 4 4
3 5 4 4 5 5 5 4 5 5 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr