Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Dr. Öğretim Üyesi N. Şule ÜSTÜN *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Potter, N. N., Hotchkiss, J. H., 1995. Food Science, 5 th edition, Chapman ve Hall Company, USA. Redhouse Büyük El Sözlüğü, Türkçe-İngilizce, İngilizce-Türkçe Oxford Wordpower Dictionary (3rd Edition), English-English-Turkish Langenscheidt İngilizce Türkçe Cep Sözlüğü - H. J. Kornrumpf. Altın Kitaplar - Sözlükler

Dersin İçeriği

Foods and Quality, Quality factors of Foods, Proteins, Vitamins, Minerals, Water, Fiber, Bioavailability Nutrients, Unit Operations in Food Processing, Heating, Drying, Controlling, Fermentation and Other Uses of Microorganisms, Benefits of Fermentations, Microbial Changes in Foods,

Dersin Amacı

Gıda teknolojisi ve gıda bilimi alanlarındaki İngilizce terminolojiyi tanıtarak mesleki kelime haznesinin kuvvetlendirilmesi ve bu alandaki ingilizce teknik eserlerini çevirme kabiliyetinin kazandırılması

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Introduction: The aims or goals of the food industry today
2 Constituents of Foods: properties and significance (carbonhydrates, proteins, fats and oils, additional food constituents)
3 (food and energy, roles of carbonhydrates, proteins and fats in nutrition, bioavailability of nutrients, vitamins, minerals, fiber, water)
4 Unit operations in food processing(common unit operations)
5 Quality factors in foods(appearance factors, textural factors, additional quality factors, quality standards)
6 Food deterioration and its control(shelf life and dating of foods, major causes of food deterioration, some principles of food preservation, control of microorganisms, control of enzymes and other factors)
7 Heat preservation and processing(degrees of preservation,selected heat treatments, heat resistance of microorganisms, heat transfer)
8 Cold Preservation and processing(distinction between refrigeration and freezing, refrigeration and cool storage, freezing and frozen storage)
9 Midterm
10 Food dehydration and concentration(food dehydration, food concentration, intermediate-moisture foods)
11 Irradiation, microwave and ohmic processing of foods(food irradiation, microwave heating, ohmic heating)
12 Fermentation and other uses of microorganisms
13 Milk and milk products, cereal technology
14 Meat technology, fruit and vegetable technology
15
16

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 40
1 Ara Sınav 2 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 2 2 4
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 2 26
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 15 30
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1278791 İngilizceyi okuma, anlama ve konuşmada ilerleme sağlamak
2 1278863 Alanında teknik terimleri öğrenmek
3 1278864 Teorik ingilizceyi mesleki alana uygulamak

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64114 Matematik, fen bilimleri ve gıda mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi
2 64126 Karmaşık gıda mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi
3 64115 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
4 64116 Gıda mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
5 64117 Karmaşık gıda mühendisliği problemlerinin veya araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
6 64118 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi
7 64119 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi
8 64120 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
9 64121 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; gıda mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi
10 64122 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
11 64123 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 5
2 4
3 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr