Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Dr. Öğr. Üyesi Mustafa EVREN *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Evren, M. 2019. Gıda Etiği, Ders Notu İnci, O., 2008. Bilimsel Araştırma Yayın ve Tıp Etiği.Türk üroloji Derneği, İstanbul, 140 s. Ertekün, C., Berker,N., Tolun, A., Dinçer, Ü., 2002. Bilimsel Araştırmada Etik ve Sorunları. Türkiye Bilimler Akademisi Yayını No. 1, İstanbul. Tolun, A., Yılmaz, Y., 2008. Bilim Etiği Elkitabı. Türkiye Bilimler Akademisi Yayını No. 17, İstanbul

Dersin İçeriği

Gıda-insan ilişkisinde tarihsel süreç, gıda mühendisliği eğitiminde tarihsel süreç, meslek yasaları/yasa tasarıları, mesleki teşekküller (oda, dernek, vakıf vs.) ve bunlarla ilişkiler, mesleki sorumluluklar, meslektaşlar arası ilişkiler, mesleki suistimaller, diğer mesleklerle ilişkiler, gıda mühendisi-işveren ilişkileri, gıda mühendisi-çalışan ilişkileri, bilirkişilik ve bilirkişilik sorumlulukları, gıda mühendisinin toplumsal sorumluluğu, genel gıda mevzuatı.

Dersin Amacı

Mühendislik etiği ile ilgili farkındalık yaratmak. Öğrencilere meslek etiği ile ilgili yeterliklerinin kazandırılması amaçlanmaktadır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Etik ve ahlak kavramlarının incelenmesi Okuma ve bilgi aktarımı 1. Etik ve ahlak kavramlarının incelenmesi.pdf,
2 Gıda etiğinde temel ilkeler, etik kurallar Okuma ve bilgi aktarımı 2. Gıda etiğinde temel ilkeler, etik kurallar.pdf,
3 Bilim ve etik ilişkisi Okuma ve bilgi aktarımı 3. Bilim ve etik ilişkisi.pdf,
4 Etik sistemlerinin incelenmesi Okuma ve bilgi aktarımı 4. Etik sistemlerinin incelenmesi.pdf,
5 Etik Toplum İlişkisi Okuma ve bilgi aktarımı 5. Etik Toplum İlişkisi.pdf,
6 Mesleki etik kavramı Okuma ve bilgi aktarımı 6. Mesleki etik kavramı.pdf,
7 İş hayatında etik ilkeler Okuma ve bilgi aktarımı 7. İş hayatında etik ilkeler.pdf,
8 Ara sınav
9 Etik kuralları ve etik sistemler Okuma ve bilgi aktarımı 9. Etik kuralları ve etik sistemler.pdf,
10 Gıda mühendisliğinde etik dışı davranışlar Okuma ve bilgi aktarımı 10. Gıda mühendisliğinde etik dışı davranışlar.pdf,
11 Etik-hukuk ilişkisi Okuma ve bilgi aktarımı 11. Etik-hukuk ilişkisi.pdf,
12 Etik dışı davranışların nedenleri Okuma ve bilgi aktarımı 12. Etik dışı davranışların nedenleri.pdf,
13 Etik dışı davranışları önleme yolları Okuma ve bilgi aktarımı 13. Etik dışı davranışları önleme yolları.pdf,
14 Gıda etiğiyle ilgili araştırmalar Okuma ve bilgi aktarımı 14. Gıda etiğiyle ilgili araştırmalar.pdf,

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 40
1 Ara Sınav 1 70 1
54 Ev Ödevi 1 30 1
2 Final Sınavı 2 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 14 2 28
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
54 Ev Ödevi 1 7 7

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1110580 Etik ve ahlak kavramları ile etik sistemlerini ve ahlakın oluşumunda rol oynayan faktörleri tanımlayabilir.
2 1110581 Meslek etiğini ve mesleki yozlaşmayı tanımlayabilir.
3 1110582 Meslek hayatında etik dışı davranışların sonuçlarını ve sosyal sorumluluk kavramını tanımlayabilir.
4 1110583 Mesleki etik ilkelerine uyar.
5 1110584 Gıda mühendisliği alanında etik hakkında bilgi sahibi olmak.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64114 Matematik, fen bilimleri ve gıda mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi
2 64126 Karmaşık gıda mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi
3 64115 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
4 64116 Gıda mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
5 64117 Karmaşık gıda mühendisliği problemlerinin veya araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
6 64118 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi
7 64119 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi
8 64120 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
9 64121 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; gıda mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi
10 64122 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
11 64123 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 4 5
2 4
3 4
4 4 5
5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr