Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Doktor Öğretim Üyesi Belkis TEKGÜLER *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Materials Science and Engineering: An Introduction, W.D. Callister, Jr. and D.G. Rethwisch, 8th edition, John Wiley and Sons, Inc. (2010). Çev. Prof.Dr. Mehmet Erdoğan Malzeme Bilimi Problemleri ve Çözümleri: Onaran K., Bilim Teknik Yayınevi,2007. Uzun, H., 2012. Mühendisler için Malzeme Biliminin Temel İlkeleri, Değişim yayınları, 2012. İstanbul. 605s.

Dersin İçeriği

Atom ve madde yapısı, malzeme inceleme ve deformasyon özellikleri, korozyon, malzemelerin elektriksel özellikleri, çelik, cam, plastik, nano ve gıda endüstrisinde kullanılan diğer malzemeler, bu malzemelerin özellikleri, üretimi, malzeme seçiminde malzeme ile ilgili hususlar

Dersin Amacı

malzemenin mekanik, fiziksel ve kimyasal özelliklerini, üretim şekillerini ve kullanım alanlarındaki davranışlarını incelemek, gıda sanayii için uygun malzeme seçiminin önemini öğretmek

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Malzemenin tanımı ve sınıflandırılması malzeme bilgisi 1. hafta- tanım giriş.pdf,
2 Atom ve maddenin yapısı malzeme bilgisi 2. hafta-atom yapısı.pdf,
3 yapı hataları malzeme bilgisi 3. haft-yapı hataları.pdf,
4 Malzemenin özellikleri malzeme bilgisi 4. hafta-malzeme özellikler.pdf,
5 korozyon malzeme bilgisi 5-6. hafta- korozyon.pdf,
6 korozyon (devam) malzeme bilgisi 5-6. hafta- korozyon.pdf,
7 teneke malzemeler ve gıda sanayinde kullanımı malzeme bilgisi 7. hafta-teneke.pdf,
8 Cam malzemeler ve gıda sanayinde kullanımı malzeme bilgisi 8. hafta- cam.pdf,
9 Ara sınav
10 polimerler ve plastikler malzeme bilgisi 10-11. hafta-plastik.pdf,
11 polimerler ve plastikler (devam) malzeme bilgisi 10-11. hafta-plastik.pdf,
12 çelik malzemeler malzeme bilgisi 12. hafta-çelik .pdf,
13 kompozit malzemeler malzeme bilgisi 13. hafta kompozit malzeme.pdf,
14 Türk Gıda Kodeksi, Gıda ile temas eden madde ve malzemeler yönetmeliği malzeme bilgisi 14.hafta-gıda ile temas eden.pdf,

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 40
1 Ara Sınav 1 80 1
54 Ev Ödevi 1 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 2 26
29 Bireysel Çalışma 13 1 13
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
54 Ev Ödevi 1 12 12

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1287455 Malzeme bilgisini gıda alanına uyarlar
2 1287456 Gıdanın üretimi, depolanması ve son tüketiciye ulaşmasında kullanılan alet, ekipman ve ambalaj için doğru malzemeyi seçebilir.
3 1287457 Gıda sanayinde kullanılan malzemelerin dayanımı, esnekliği gibi teknik özelliklerini bilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64114 Matematik, fen bilimleri ve gıda mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi
2 64126 Karmaşık gıda mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi
3 64115 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
4 64116 Gıda mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
5 64117 Karmaşık gıda mühendisliği problemlerinin veya araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
6 64118 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi
7 64119 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi
8 64120 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
9 64121 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; gıda mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi
10 64122 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
11 64123 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 4 4
2 1 3 4 2
3 4 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr