Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Prof. Dr. İlkay KOCA *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Figura L.O.,Teixeira, A.A.,2007. Food Physics-Physical Properties –Measurement and Applications Springer, 550p. Sahin, S., Sumnu, SG., 2006. Physical Properties of Foods. Springer, 257p.

Dersin İçeriği

Gıda işleme ve kalitesini değerlendirmek için ham, yarı mamul ve işlenmiş gıdaların fiziksel özelliklerini belirleme

Dersin Amacı

Gıda maddelerinin akış ve yapısal özellikleri, tozların ve partiküler katıların özelliklerinin ve gıdaların fiziksel özelliklerini ölçmek için kullanılan metodların incelenmesi ve uygulaması

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Gıdaların başlıca fiziksel özellikleri Şekil: Önemi ve ölçümü Fiziksel ölçüm metotları 1. hafta.pptx,
2 Boyut: Önemi, ölçüm teknikleri boyut ölçümü 2. hafta.pptx,
3 Sıvılarda yoğunluk ölçüm teknikleri Dansimetre ile ölçüm 3. hafta.pptx,
4 Katılarda yoğunluk belirleme teknikleri Piknometre ile ölçüm 4. hafta.pptx,
5 Katılarda hacim ölçüm yöntemleri katılarda hacim ölçümü 5. hafta.pptx,
6 Büzüşme: önemi ve uygulaması büzüşmenin belirlenmesi 6. hafta.pptx,
7 Renk: tanımı, ölçüm teknikleri Renk ölçümü 7. hafta.pptx,
8 Arasınav
9 Su aktivitesi: tanımı, ölçüm teknikleri Su aktivitesi ölçümü 9. hafta.pptx,
10 Tekstür: Tanımı ve Ölçümü Tekstür analizer ile ölçüm 10. hafta.pptx,
11 Gıdaların reolojik özellikleri Viskozite ölçümü 11. hafta.pptx,
12 Gıdanın Termal özellikleri DSC'nin tanıtımı 12. hafta.pptx,
13 Gıdaların dielektrik özellikleri Laboratuvar sınavı 13. hafta.pptx,
14 Porozite: Önemi ve ölçüm teknikleri Genel değerlendirme 14. hafta.pptx,
15 Yarıyıl sonu sınavı

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 40
1 Ara Sınav 1 50 1
21 Rapor Sunma 1 25 1
47 Laboratuvar Sınavı 1 25 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
7 Laboratuvar 1 25 25
20 Rapor Hazırlama 1 20 20
21 Rapor Sunma 1 2 2
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 25 25
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
47 Laboratuvar Sınavı 1 2 2

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1272986 Gıdaların yapısal özellikleri hakkında bilgi sahibi olur
2 1272987 Gıdaların akış davranışlarını öğrenir
3 1272988 Gıdaların fiziksel özellikleri hakkında bilgi sahibi olur

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64114 Matematik, fen bilimleri ve gıda mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi
2 64126 Karmaşık gıda mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi
3 64115 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
4 64116 Gıda mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
5 64117 Karmaşık gıda mühendisliği problemlerinin veya araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
6 64118 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi
7 64119 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi
8 64120 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
9 64121 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; gıda mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi
10 64122 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
11 64123 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 4 3 2 2 4 4 4 4 2 2 1
2 3 3 3 2 4 4 4 4 2 2 1
3 3 3 3 2 4 4 4 4 4 2 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr