Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Prof. Dr. Hasan Temiz *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1.Onoğur Altuğ, T., Elmacı, Y. Gıdalarda Duyusal Değerlendirme. 2. Baskı. Sidas Medya, İzmir, (2011). 2.Piggott,J.R. Sensory Analysis of Foods. Elsevier Applied Sci. London.1996. 3. Munoz, A.M., Civille, G.V., Carr, B.T.,Sensory Evaluation Techniques. New York, (1992). 4.Lawless, H.T, Heymann, H.,. Sensory Evaluation Techniques. Chapmann ve Hall, New York, (1998). 5. Meilgaard, M, Civille, G.V., Carr, B.T., Sensory Evaluation Techniques. CRC Press, New York (1999).

Dersin İçeriği

Bu derste gıdaların duyusal özellikleri, duyusal değerlendirmenin tanımı ve tarihçesi, gıda endüstrisinde duyusal değerlendirmenin kullanım alanları, duyusal değerlendirme için başlıca gereksinimler-duyusal analiz laboratuvarı, panelistlerin seçimi, testlerin organizasyonu, duyusal test teknikleri-farklılık testleri, çoklu kıyaslama testleri, tercih testleri, kalite derecelendirme skalaları, tanımlayıcı metodlar-lezzet profil analizi, doku profil analizi, tüketici çalışmalarında duyusal değerlendirme, gıda üretim sistemi içerisinde duyusal değerlendirme amacı ile program tasarımı ve başlatılması gibi konular ele alınmaktadır.

Dersin Amacı

Bu dersin amacı öğrencilere gıda üretiminin değişik aşamalarında kullanılan duyusal test yöntemleri hakkında bilgi vermek ve bir işletmede duyusal değerlendirme ile ilgili bir programını başlatma ve yürütme yeteneğini kazandırmaktır

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Gıda kalitesi ve duyusal kalite özellikleri 1.Ders.pptx,
2 Duyu değerlendirme ve gıda endüstrisinde kullanımının tanımı, tarihçesi ve önemi 2.Ders.pptx,
3 İnsan duyularının duyusal değerlendirmede bir araç olarak kullanımı, duyusal algı zinciri, duyusal değerlendirmede kullanılan tekniklerin sınıflandırılması 3.Ders.pptx,
4 Duyusal değerlendirme laboratuvarı, ürün ve panel kontrolleri 4.Ders.pptx,
5 Duyusal değerlendirmede panelist seçimi ve panel boyutunu etkileyen faktörler 5.Ders.pptx,
6 Panelistlerin duyusal değerlendirmede kararını etkileyen faktörler 6.Ders.pptx,
7 Diferansiyel Testlerin Sınıflandırılması - “A” - “Test değil 7.Ders.pptx,
8 Arasınav
9 Çift karşılaştırma testi, Çift üçlü test, Üçgen testi 9.Ders (2).pptx,
10 Sıralama testi, Puanlama testi. 10.Ders (2).pptx,
11 Duyusal değerlendirmede kullanılan ölçekler 11.Ders (2).pptx,
12 Betimsel Duyusal Analiz Teknikleri - Tat Profili Analizi, 12.Ders.pptx,
13 Duyusal testlerin tüketici seçimi çalışmalarında kullanımı
14 Gıda işletmelerinde duyusal değerlendirme programı başlatmak ve yürütmek

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 40
1 Ara Sınav 1 70 1
47 Laboratuvar Sınavı 1 30 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
5 Derse Katılım 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 10 2 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 15 2 30
47 Laboratuvar Sınavı 10 2 20

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1097424 Gıda ile ilgili araştırma ve rapor hazırlamada duyusal testleri uygulayabilme
2 1097425 Laboratuarda duyusal analiz yapabilme becerisi kazanmak
3 1097427 Gıda işletmelerinde duyusal değerlendirme ile ilgili bir program başlatma ve yürütme becerisi kazanmak

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64114 Matematik, fen bilimleri ve gıda mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi
2 64126 Karmaşık gıda mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi
3 64115 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
4 64116 Gıda mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
5 64117 Karmaşık gıda mühendisliği problemlerinin veya araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
6 64118 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi
7 64119 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi
8 64120 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
9 64121 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; gıda mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi
10 64122 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
11 64123 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 4
2 4
3 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr