Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Dr. Öğr. Üyesi Mustafa EVREN *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Evren, M. 2019. Alkollü İçkiler Teknolojisi, Ders Notu Fidan, I., Anlı, E., 2000. Özel Şaraplar. Kavaklıdere Eğitim Yayınları. No: 3. Ankara. Fidan, I., Anlı, E., 2002. Yüksek Alkollü İçkiler. Kavaklıdere Eğitim Yayınları. No: 6. Ankara. Kılıç, O., 1990. Alkollü İçkiler Teknolojisi. Uludağ Üni. Bursa.

Dersin İçeriği

Alkoller, tanımı ve tarihçesi, kimyasal ve fiziksel özellikleri, alkollerin kullanım alanları; ispirtoculuk, hammaddelerin ispirtoya işlemesindeki esaslar, damıtma tekniği, alkol ve sağlık.

Dersin Amacı

Alkoller, tanımı ve tarihçesi, kimyasal ve fiziksel özellikleri hakkında bilgi vermek.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş Okuma ve bilgi aktarımı Laboratuar uygulaması 1. Giriş.pdf,
2 Alkoller, tanım ve tarihçe Okuma ve bilgi aktarımı Laboratuar uygulaması 2. Alkoller, tanım ve tarihçe.pdf,
3 Alkollerin kimyasal ve fiziksel özellikleri Okuma ve bilgi aktarımı Laboratuar uygulaması 3. Alkollerin kimyasal ve fiziksel özellikleri.pdf,
4 Alkollerin kullanım alanları Okuma ve bilgi aktarımı Laboratuar uygulaması 4. Alkollerin kullanım alanları.pdf,
5 İspirtoculuk hammaddeleri Okuma ve bilgi aktarımı Laboratuar uygulaması 5. İspirtoculuk hammaddeleri.pdf,
6 Alkol fermentasyonu Okuma ve bilgi aktarımı Laboratuar uygulaması 6. Alkol fermentasyonu.pdf,
7 Damıtma teknikleri Okuma ve bilgi aktarımı Laboratuar uygulaması 7. Damıtma teknikleri.pdf,
8 Ara sınav
9 Susuz alkol üretimi Okuma ve bilgi aktarımı Laboratuar uygulaması 9. Susuz alkol üretimi.pdf,
10 Damıtık alkollü içkiler (Rakı, votka, viski, cin) Okuma ve bilgi aktarımı Laboratuar uygulaması 10. Damıtık alkollü içkiler (Rakı, votka, viski, cin).pdf,
11 Damıtık alkollü içkiler (Rom, uzo, tekila v.b.) Okuma ve bilgi aktarımı Laboratuar uygulaması 11. Damıtık alkollü içkiler (Rom, uzo, tekila v.b.).pdf,
12 Damıtık alkollü içkiler (Likörler) Okuma ve bilgi aktarımı Laboratuar uygulaması 12. Damıtık alkollü içkiler (Likörler).pdf,
13 Damıtılmayan alkollü içkiler (Şarap) Okuma ve bilgi aktarımı Laboratuar uygulaması 13. Damıtılmayan alkollü içkiler (Şarap).pdf,
14 Damıtılmayan alkollü içkiler (Bira) Okuma ve bilgi aktarımı Laboratuar uygulaması 14. Damıtılmayan alkollü içkiler (Bira).pdf,

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 40
1 Ara Sınav 1 50 1
47 Laboratuvar Sınavı 1 30 1
54 Ev Ödevi 1 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
7 Laboratuvar 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 14 2 28
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
47 Laboratuvar Sınavı 1 2 2
54 Ev Ödevi 1 7 7

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1278781 Alkol fermentasyonlarını tanımak
2 1278782 Alkollerin damıtılmasını öğrenmek
3 1278783 Yüksek alkollü içkiler hakkında bilgi sahibi olmak
4 1278784 Damıtık alkollü içkiler hakkında bilgi sahibi olmak
5 1278785 Bira ve şarap gibi damıtılmayan içkiler hakkında bilgi sahibi olmak

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64114 Matematik, fen bilimleri ve gıda mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi
2 64126 Karmaşık gıda mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi
3 64115 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
4 64116 Gıda mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
5 64117 Karmaşık gıda mühendisliği problemlerinin veya araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
6 64118 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi
7 64119 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi
8 64120 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
9 64121 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; gıda mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi
10 64122 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
11 64123 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 4 3
2 3
3 3
4 3
5 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr