Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Dr.Öğr.Üyesi Mustafa MORTAŞ *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Mühendislik Ekonomisi Prensipler ve Uygulamalar, Osman OKKA

Dersin İçeriği

Mühendislik ekonomisi ders kapsamında temel finansal okuryazarlık eğitiminin verilmesinin ardından ekonominin temel göstergelerinin anlatılmasına kadar olan süreçleri içermektedir. Temel bilgilerin sunulmasının ardından gıda mühendisliği temelinde gerekli olan ekonomik bazdaki temel fiyatlandırma ve hesaplamalar bilgi paketleri içinde sunulmaktadır.

Dersin Amacı

Mühendislik ekonomisi dersi kapsamında, Gıda Mühendislerinin temel finansal okur yazarlık kabiliyetinin kazandırılmasından ileri gıda yatırımlarının değerlendirilmesine kadar olan perspektifte bilgi ve beceri kazandırılmasını sağlamaktır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Temel ekonomik göstergelerin incelenmesi Bulunmamaktadır. Bulunmamaktadır.
2 Temel ekonomik göstergelerin tartışılması Bulunmamaktadır. Bulunmamaktadır.
3 Finansal okur yazarlık kavramlarının anlatılması Bulunmamaktadır. Bulunmamaktadır.
4 Direkt- indirekt maliyetler Bulunmamaktadır. Bulunmamaktadır.
5 Gıda Mühendisliğinde Ar-Ge Maliyetleri-1 Bulunmamaktadır. Bulunmamaktadır.
6 Gıda Mühendisliğinde Ar-Ge Maliyetleri-2 Bulunmamaktadır. Bulunmamaktadır.
7 Arasınav Bulunmamaktadır. Bulunmamaktadır.
8 Gıda Mühendisliğinde yatırım unsurları-1 Bulunmamaktadır. Bulunmamaktadır.
9 Gıda Mühendisliğinde yatırım unsurları-2 Bulunmamaktadır. Bulunmamaktadır.
10 Gıda Mühendisliği yatırım unsurları-3 Bulunmamaktadır. Bulunmamaktadır.
11 Başabaş noktası faktörleri-1 Bulunmamaktadır. Bulunmamaktadır.
12 Başabaş noktası faktörleri-2 Bulunmamaktadır. Bulunmamaktadır.
13 Başabaş noktasının hesaplanması Bulunmamaktadır. Bulunmamaktadır.
14 Final sınavı Bulunmamaktadır. Bulunmamaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 40
1 Ara Sınav 1 50 1
54 Ev Ödevi 1 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 2 2 4
2 Final Sınavı 1 2 2
10 Tartışma 1 15 15
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15
54 Ev Ödevi 1 20 20

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1294973 Fİnansal okur-yazarlık kabiliyetinin kazanılması
2 1294974 Gıda sektöründe ürün geliştirmenin, pazar payına etkisi konusunda gözlem yeteneğinin kazandırılması
3 1294975 Temel ekonomik kavramların öğrenilmesi
4 1294976 Gıda temelinde yatırımların finansal dayanaklarının ortaya konulması

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64114 Matematik, fen bilimleri ve gıda mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi
2 64126 Karmaşık gıda mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi
3 64115 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
4 64116 Gıda mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
5 64117 Karmaşık gıda mühendisliği problemlerinin veya araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
6 64118 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi
7 64119 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi
8 64120 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
9 64121 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; gıda mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi
10 64122 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
11 64123 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 4 4 4 3 3 4 3
2
3
4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr