Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Doktor Öğretim Üyesi Belkis TEKGÜLER *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

https://www.tarimorman.gov.tr/Mevzuat/Turk-Gida-Kodeksi VETERİNER HİZMETLERİ, BİTKİ SAĞLIĞI, GIDA VE YEM KANUNU (Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 13/6/2010 Sayı : 27610) AYDIN, U., SÜTKEN E. ( Editörler), 2013. Hukukun Temel Kavramları, T.C. ANADOLU Üni. Yayını No: 2655, Açık Öğretim Fak. Yayın no: 1621

Dersin İçeriği

Gıda güvenliğini düzenleyen yasalar, yönetmelikler ve idari hüküm veya kararlar ile ülkemizde uygulama alanları, gıda işletmelerinin kayıt ve onay işlemlerine dair yönetmelik, gıda hijyeni yönetmeliği, hayvansal gıdalar için özel hijyen kuralları yönetmeliği, Türk gıda kodeksi yönetmelik ve tebliğleri, gıda ve yemin resmi kontrollerine dair yönetmelik, hayvansal gıdaların resmi kontrollerine ilişkin özel kuralları belirleyen yönetmelik, ISO, Kodeks Alimentarius, AB Mevzuatında Gıda.

Dersin Amacı

Gıda güvenliğini düzenleyen yasalar, Türk Gıda Kodeksi, yönetmelikler ve idari hüküm veya kararlar ile ülkemizde uygulama alanları hakkında bilgi sahibi olmak ve gıda mühendisliği alanındaki mevzuat uygulamalarını kavratmak.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Hukukun temel kavramları, Gıda hukuku ve gıda mevzuatı gkt-1.pptx,
2 Türkiye'de gıda mevzuatı gkt-2.pptx,
3 Gıda kontrolu için gereklilik ve gıda kontrol sisteminin organizasyonu gkt-3.pptx,
4 Gıda kanunu, yönetmelik ve standartların hazırlanması gkt-4.pptx,
5 Kodeks Alimentarius, Türk Gıda Kodeksi yönetmeliği gkt-5.pptx,
6 Gıda kontrol laboratuvarlarının kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esasların belirlenmesine dair yönetmelik gkt-6.pptx,
7 Hayvansal gıdalar için özel hijyen kuralları yönetmeliği gkt-7.pptx,
8 Gıda etiketleme yönetmeliği ve gıda katkı maddeleri yönetmeliği gkt-8.pptx,
9 Ara sınav
10 Gıda ile temas eden madde ve malzemeler yönetmeliği gkt-10.pptx,
11 Gıda tebliğleri: Distile alkollü içkiler tebliği, ekmek ve çeşitleri tebliği, siyah çay tebliği, meyve suyu tebliği gkt-11.pptx,
12 Ürün tebliğleri: yemeklik zeytinyağı ve pirina tebliği, bitki adı ile anılan yağlar tebliği, alkolsüz içecekler tebliği, bebek mamaları tebliği, buğday unu tebliği, şeker tebliği gkt-12.pptx,
13 Taze et ve hazırlanmış et karışımları tebliği, yumurta tebliği, kakao ve kakao ürünleri tebliği gkt-13.pptx,
14 Dünyada ve Türkiye’de standardizasyon uygulamaları, ISO, Kodex Alimentarius gkt-14.pptx,

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 40
1 Ara Sınav 1 80 1
54 Ev Ödevi 1 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 2 26
29 Bireysel Çalışma 13 1 13
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 12 12
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15
54 Ev Ödevi 1 5 5

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1284213 Gıda kontrolu için gereklilik ve gıda kontrol sisteminin organizasyonu için gerekli şartların kavranması
2 1284214 Gıda hukuku ve gıda mevzuatında yer alan yönetmelik, tüzük ve direktiflerin kavranması.
3 1284215 Uluslararası gıda mevzuatında yer alan bazı çalışmaların kavranması ve bu bilgilerin sürekli güncel tutulmasının sağlanması

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64114 Matematik, fen bilimleri ve gıda mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi
2 64126 Karmaşık gıda mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi
3 64115 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
4 64116 Gıda mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
5 64117 Karmaşık gıda mühendisliği problemlerinin veya araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
6 64118 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi
7 64119 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi
8 64120 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
9 64121 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; gıda mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi
10 64122 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
11 64123 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4
2 3 4 4
3 3 3 3 3 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr