Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Prof. Dr. Hasan Temiz *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

İşletme Yönetimi, Yrd. Do. Dr. Bahaettin Balçık, Yaın No:10 Atlas Kitabevi , Konya İşletme Yönetimi, Doç. Dr. Hüseyin Avni Cinemre, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ders Notları, Ders Kitabı No: 50, Samsun

Dersin İçeriği

İşletme ve İşletme Yönetimi Temel Kavramları, Yönetim ve Yöneticilik Temel Kavramları, İşletme Türleri-İşlevleri ve Temel Ekonomik Yapıları, İşletme ve Yönetim Fonksiyonları-Görevleri ve Tanımları, Etkin Yönetim ve Yöneticilikte Güncel Konular, Liderlik, Örgütsel Öğrenme, Temel Yönetim İletişimi ve Etkileşimi, Stres Yönetimi, Organizasyon ve Reorganizasyon, Ekip Yönetimi, Diğer Güncel Yönetim Konuları

Dersin Amacı

Bu dersin amacı; özellikle mezun olmak üzere olan öğrencilere; • İşletme ve işletme yönetimi konusunda akademik ve uygulamaya yönelik detaylı bilgilerin aktarılması, • İşletme ve yönetim bilimleri konularındaki güncel konuların değerlendirilerek öğrencilerin iş dünyasına hazırlanmalarının sağlanması, • Yönetim konusunda, teorik, bilimsel ve pratik bilgilerin aktarılarak yönetim alanında belirli bir alt yapı oluşturulması, • Yönetim bilimleri ve ilgili konuları hakkında güncel ve çağdaş bilgilerin aktarılarak temel becerilerin uygulama ile pekiştirilmesi, • Yönetim becerilerinin ve yönetim ile ilgili detayların aktarılarak öğrencilerin iş dünyasında birer yönetici olarak etkinliklerinin arttırılması ve bu yönde temel oluşturulması, • İş dünyası ile yönetim konularında güncel gelişmelerin ele alınarak farkındalık, bilgi ve becerilerin geliştirilmesi, olarak özetlenebilir.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İşletme Yönetimi hakkında genel bilgiler 1. hafta.pptx,
2 Yönetici kimdir 2. hafta.pptx,
3 Organizasyonun tanımı ve özellikleri 3. hafta.pptx,
4 Yönetim yaklaşımının dünü ve bugünü 4. hafta.pptx,
5 Yönetimin Fonksiyonları -Planlama 5. hafta.pptx,
6 Karar verme aşamaları 6. hafta.pptx,
7 Organizasyon ve örgütleme hakkında bilgiler 7. hafta.pptx,
8 Ara sınav
9 İşletmelerde bölümlere ayırma metotları 9. hafta.pptx,
10 Liderlik ve özellikleri 10. hafta.pptx,
11 Motivasyon ve performansın yükseltilmesi 11. hafta.pptx,
12 Koordinasyonun tanımı ve niteliği 12. hafta.pptx,
13 Haberleşme ve haberleşme yöntemleri 13. hafta.pptx,
14 Kontrol ve Ölçme Yöntemleri 14. hafta.pptx,

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 40
1 Ara Sınav 1 50 1
4 Quiz 1 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 1 14
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 10 2 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 10 4 40

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1286724 Bilimsel, akademik ve uygulamaya yönelik olarak işletme ve işletme yönetimi konularının öğrenilmesi
2 1286725 İşletme ve işletme yönetimi ile ilgili olarak farklı bakış açıları ve yaklaşım tarzlarının geliştirilmesi
3 1286726 İşletme yönetimi konusunda bilimseli, teorik ve pratik bilgilerin aktarılması ile beceri gelişimine temel oluşturulması

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64114 Matematik, fen bilimleri ve gıda mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi
2 64126 Karmaşık gıda mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi
3 64115 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
4 64116 Gıda mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
5 64117 Karmaşık gıda mühendisliği problemlerinin veya araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
6 64118 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi
7 64119 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi
8 64120 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
9 64121 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; gıda mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi
10 64122 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
11 64123 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 4
2 3
3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr