Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Dr. Öğretim Üyesi Nebahat Şule ÜSTÜN *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1) Acar, J., Gökmen,V. 2005. Meyve ve Sebze İşleme Teknolojisi Cilt 1 bve Cilt 2. Hacettepe Üniversitesi Yayınları. 2) Cemeroğlu, B., Karadeniz, F. 2001. Meyve Suyu Üretim Teknolojisi. Gıda Teknolojisi Derneği Yayınları No:25, Ankara. 384. 3) Luh, B.S., Woodroof, J.G. 1975. Commercial Fruit Processing. Avi Publishing Co. Westport Connecticut. 710p. 4) Cemeroğlu, B., Yemenicioğlu, A., Özkan, M. 2001. Meyve ve Sebzelerin Bileşimi ve Soğukta Depolanmaları. Gıda Teknolojisi Derneği Yayınları No:24. Ankara. 326 s.

Dersin İçeriği

Meyvelerin bileşimi; meyvelerin ve meyve ürünlerinin muhafazalarında yararlanılan yöntemlerin temel işkeleri; meyve ve sebze suyu üretiminin temel ilkeleri; geleneksel ve modern yöntemlerle meyve suyu, meyve nektarı ve meyve suyu konsantresi üretim teknolojisi; meyve suyu endüstrisinde kullanılan ekipmanlar; meyve sularının tüketime sunulmak üzere hazırlanması ve ambalajlanması.

Dersin Amacı

Bu dersin amacı; meyve ve sebze suları, meyve nektarı, meyve suyu konsantresi gibi ürünlerin üretim teknolojilerini öğretmektir.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Meyve sularına ilişkin yasal düzenlemeler Meyve Sebze Suyu 1.pdf,
2 Meyvelerin işlenmeye hazırlanmaları Meyve Sebze Suyu 2.pdf,
3 Presleme ön işlemleri Meyve Sebze Suyu 3.pdf,
4 Mayşenin pulpa işlenmesi Meyve Sebze Suyu 4.pdf,
5 Mayşenin preslenmesi ve presler Meyve Sebze Suyu 5.pdf,
6 Meyve suyunun durultulması Meyve Sebze Suyu 6.pdf,
7 Filtrasyon ve filtreler Meyve Sebze Suyu 7.pdf,
8 Meyve sularının konsantre edilmesi Meyve Sebze Suyu 8.pdf,
9 Arasınav
10 Meyve ve sebze sularının tüketime hazırlanması Meyve Sebze Suyu 10.pdf,
11 Isıl işlem ve ambalajlama Meyve Sebze Suyu 11.pdf,
12 Sebze suyu üretimi Meyve Sebze Suyu 12.pdf,
13 Bazı meyvelerin meyve suyuna işlenmeleri Meyve Sebze Suyu 13.pdf,
14 Turunçgillerin meyve suyuna işlenmeleri Meyve Sebze Suyu 14.pdf,

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 40
1 Ara Sınav 1 70 1
54 Ev Ödevi 1 30 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 2 2 4
2 Final Sınavı 1 2 2
4 Quiz 2 1 2
5 Derse Katılım 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 12 24
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 16 16
52 Quiz için Bireysel Çalışma 2 1 3

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1287000 Meyve suyu çeşitlerinin ve üretim proseslerinin tasarlanması ve bilinmesi
2 1287001 Meyve sularına ilişkin ulusal ve uıluslararası yasalar hakkında bilgi sahibi olma
3 1287002 Meyve suyu üretiminde kullanılan temel işlemlerin kavranması

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64114 Matematik, fen bilimleri ve gıda mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi
2 64126 Karmaşık gıda mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi
3 64115 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
4 64116 Gıda mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
5 64117 Karmaşık gıda mühendisliği problemlerinin veya araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
6 64118 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi
7 64119 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi
8 64120 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
9 64121 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; gıda mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi
10 64122 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
11 64123 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 5
2 5
3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr