Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Dr. Öğretim Üyesi N. Şule ÜSTÜN *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ünlütürk, A., Turantaş, F., 1998. Gıda Mikrobiyolojisi. Mengi Tan Basımevi. İzmir. Cemeroğlu, B., Acar, J., 1986. Meyve ve Sebze İşleme Teknolojisi. Gıda Teknolojisi Derneği Yayın no:6. Ankara. Rahman, M. S., 2007. Handbook of Food Preservation, Second Edition, CRC Press Taylor & Francis Group. Zeuthen, P., Bogh-Sorensen, L., 2003. Food Preservation Techniques, CRC Press Woodhead Publishing Limited.

Dersin İçeriği

Bu ders, gıdalarda fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik bozulmalar, gıda muhafazasında yararlanılan temel ilkeler, gıda muhafaza yöntemleri, kontaminasyonun önlenmesi, mikroorganizmaların uzaklaştırılması, gıdaların kimyasal koruyucularla muhafazası, soğutma ve dondurma teknikleri, su aktivitesinin düşürülmesi, kontrollü ve modifiye atmosferde paketleme, gıda işleme ve muhafazada ısıl işlemler, gıdaların ışınlanması, kombine uygulamalar konularını içerir.

Dersin Amacı

Gıda muhafaza teknikleri konusunda temel bilgiler vermek, teknolojik uygulamalar hakkında bilgilendirmektir

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Gıda Muhafaza ilkelerine giriş
2 Kontaminasyonun önlenmesi, mikroorganizmaların uzaklaştırılması
3 Gıdaların kimyasal koruyucularla muhafazası
4 Soğukta muhafaza
5 Dondurarak muhafaza
6 Modifiye atmosferde ambalajlama
7 Kontrollü atmosferde muhafaza
8 Su aktivitesinin düşürülmesinde kullanılan yöntemler
9 Arasınav
10 Kurutmanın mikroorganizmalar ve kimyasal reaksiyonlar üzerindeki etkisi
11 Isıl işlemler ( haşlama, pastörizasyon, sterilizasyon)
12 Gıdaların ışınlanması
13 Gıda muhafazada kombine metodlar
14 Gıda muhafaza tekniklerinin karşılaştırılması

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 40
1 Ara Sınav 2 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 2 2 4
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 2 26
29 Bireysel Çalışma 1 12 12
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 9 18
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 14 14

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1293700 Gıdanın özelliğine göre uygulanabilecek muhafaza yöntemine karar verebilir.
2 1293701 Gıda muhafaza yöntemlerinin dayandığı temel prensiplere göre kullanılacak makina ve ekipmanı seçebilir
3 1293702 Gıda muhafaza yöntemlerini karşılaştırabilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64114 Matematik, fen bilimleri ve gıda mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi
2 64126 Karmaşık gıda mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi
3 64115 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
4 64116 Gıda mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
5 64117 Karmaşık gıda mühendisliği problemlerinin veya araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
6 64118 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi
7 64119 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi
8 64120 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
9 64121 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; gıda mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi
10 64122 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
11 64123 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr