Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Prof. Dr. Hüseyin GENÇCELEP *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ders notu ve öğrenci sunumları

Dersin İçeriği

Problem ve Probleme dayalı öğrenme, Gıdaların özellikleri ve kalite kriterleri, Gıdaların mikrobiyolojik kalite kriterleri, Engeller teknolojisi ve uygulamaları, Gıda sanayindeki problemlere genel bakış, Gıda teknolojisinde karşılaşılan sorunlar, nedenleri, oluşum mekanizmaları, önleme yöntemleri ve çözüm önerileri. Karşılaştırmalı problem çözümleri

Dersin Amacı

Sanayide gıda işlemede karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri ile ilgili yorum yapabilme ve çözüm üretmenin öğrenilmesi İşlenmiş ürünlerde karşılaşılan bozulma sebepleri ve çözüm önerileri sunabilmeyi öğrenme

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Probleme dayalı öğrenme nedir
2 Gıdaların özellikleri ve kalite kriterleri
3 Gıdaların mikrobiyolojik kalite kriterleri,
4 Engeller teknolojisi ve uygulamaları
5 Gıda teknolojisinde karşılaşılan sorunlar, nedenleri, oluşum mekanizmaları, önleme yöntemleri ve çözüm önerileri.
6 Gıda teknolojisinde karşılaşılan sorunlar, nedenleri, oluşum mekanizmaları, önleme yöntemleri ve çözüm önerileri.
7 Gıda Endüstrisinde karşılaştırmalı problem çözümleri
8 Et teknolojisinde karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri
9 Sınav
10 Yağ teknolojisinde karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri
11 Tahıl teknolojisinde karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri
12 Süt teknolojisinde problemler ve çözümleri
13 Meyve-Sebze teknolojisinde problemler ve çözümleri
14 Şeker ve çikolata teknolojisinde problemler ve çözümleri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 40
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 50 1
41 Proje Sunma 1 50 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 2 2 4
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 2 26
22 Proje Hazırlama 4 3 12
23 Proje Sunma 1 2 2
29 Bireysel Çalışma 3 2 6
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 3 3 9
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 3 4 12

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1288779 Gıda işlemede karşılaşılan sorunlara çözüm önerileri sunma
2 1288780 İşlenmiş gıda ürünlerinde karşılaşılan bozulmaların sebeplerini belirleme ve çözüm önerileri sunma
3 1288781 Probleme dayalı öğrenmenin gıda endüstrisinde uygulanmasını öğrenme
4 1288782 Gıda endüstrisinde engeller teknolojisi

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64114 Matematik, fen bilimleri ve gıda mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi
2 64126 Karmaşık gıda mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi
3 64115 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
4 64116 Gıda mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
5 64117 Karmaşık gıda mühendisliği problemlerinin veya araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
6 64118 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi
7 64119 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi
8 64120 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
9 64121 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; gıda mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi
10 64122 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
11 64123 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 4
2 5 5 5 5 5
3 5 5 5 5 4
4 5 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr