Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Prof. Dr. Sadettin TURHAN *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Doğan, M. 2018. Toplu Beslenme Sistemleri ve Caterıng Hizmetleri Yönetimi (Catering Yönetim Sistemleri). Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara. 2. Hecer, C., Tayar, M. 2016. Hazır Yemek Sistemleri. Dora Yayıncılık, Bursa. 3. Yiğit, V., Duran, T., 1997. Toplu Beslenme Teknolojisi 1. Ekin Yayıncılık ve Pazarlama, İstanbul. 4. Rande, W.L., 1996. Introduction to Professional Food Service. John Wiley and Sons, Inc., USA.

Dersin İçeriği

Toplu beslenme endüstrisinde geleneksel ve yeni uygulamalar, toplu beslenme sistemi ve yönetimi, stratejik planlama, temel işlemler ve organizasyon, menü ve üretim planlama, malzeme kontrolü, mutfak operasyonlarını yönetme, iş akışı ve planlama, personel eğitimi, tesis tasarımı ve ekipmanların çalışma prensipleri, personel güvenliği ve sağlık koşulları, gıda güvenlik sistemleri, kalite yönetim sistemleri

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, öğrencilere toplu beslenme sistemleri hakkında ayrıntılı bilgi vermektir.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tarihsel gelişim ve sınıflandırma
2 Hazır yemek endüstrisinde geleneksel ve modern uygulamalar
3 Toplu beslenme sistemi ve yönetimi
4 Stratejik planlama, temel işlemler ve organizasyon
5 Prosesin genel tanımlanması, bütçe planlaması ve kontrolü
6 Satın alma, depolama ve tedarikçi zinciri yönetimi
7 Mönü ve üretim planlaması ve materyal kontrolü
8 Mutfak operasyonlarının yönetimi
9 İş akışı ve planlama, personel eğitimi
10 Ara sınav
11 Tesis tasarım ve ekipmanların donanım prensipleri
12 Personel güvenliği ve sağlık koşulları
13 Sanitasyon ve gıda güvenlik sistemleri
14 Kalite yönetim sistemleri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
21 Rapor Sunma 1 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 10 2 20
10 Tartışma 10 2 20
22 Proje Hazırlama 1 7 7
29 Bireysel Çalışma 12 2 24

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1287099 Öğrenci hazır yemeklere ait üretim teknolojilerini bilir.
2 1287100 Öğrenci bu alanda kullanılan alet ve ekipmanların özelliklerini bilir.
3 1287101 Öğrenci hazır yemek üretimine ait laboratuvarda uygulamalar yapar.
4 1287102 Öğrenci bu alanda karşılaşılan sorunlara çözüm bulabilir.
5 1287103 Öğrenci yeni hazır yemek konserveleri geliştirmeye yönelik bilgi sahibi olur.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64114 Matematik, fen bilimleri ve gıda mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi
2 64126 Karmaşık gıda mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi
3 64115 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
4 64116 Gıda mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
5 64117 Karmaşık gıda mühendisliği problemlerinin veya araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
6 64118 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi
7 64119 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi
8 64120 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
9 64121 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; gıda mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi
10 64122 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
11 64123 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 3 5 3
2 2 5 3 3
3 5 2 5 4 2
4 2 2 5 3 3 3
5 2 2 4 3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr