Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Dr. Öğr. Üyesi Mustafa EVREN *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Evren, M. 2019. Gıdalarda Toksik Bileşenler, Ders Notu Anonymous, 2015. Gıdalardaki Toksik Maddeler, TC Milli Eğitim Bakanlığı, Ankara, 43s Güner, U., 2014. Toksikoloji. Trakya Üniversitesi Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, 206s. Helferich, W., Winter, C.K., 2001. Food Toxicology. CRC Press, Boca Raton London New York Washington, D.C. Vries, J.D., 1997. Food Safety and Toxicity. CRC Press, Boca Raton New York London Tokyo. Dabrowski, W.M., E. Sikorski, Z.E., 2005. Toxins in Food. CRC Press, Boca Raton London New York Washington, D.C. 6. Omaye, S.T., 2004. Food and Nutritional Toxicology. CRC Press, Boca Raton London New York Washington, D.C.

Dersin İçeriği

Tanımlar, zehirlerin sınıflandırılması ve özellikleri, toksisite ve toksisiteyi etkileyen faktörler, gıdalardaki toksik ögeler, özellikleri, miktarları, tolerans değerleri, yasalar çerçevesinde incelenmeleri.

Dersin Amacı

Bu dersin amacı besinlerde bulunabilen ve insanlar için zehirleyici etkiye sahip olabilen bileşenleri öğrenciye aktarmak ve gıda kaynaklarındaki risklerle ilgili öğrenciyi bilgilendirmektir.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Toksik gıda bileşenlerinin tanımı ve toksisiteleri üzerine etkili faktörler Okuma ve bilgi aktarımı 1.Toksik gıda bileşenlerinin tanımı ve toksisiteleri üzerine etkili faktörler.pdf,
2 Gıdaların toksikolojik değerlendirilmelerinde kullanılan kriterler ve yöntemler Okuma ve bilgi aktarımı 2. Gıdaların toksikolojik değerlendirilmelerinde kullanılan kriterler ve yöntemler.pdf,
3 Gıdaların toksikolojik değerlendirilmelerinde kullanılan testler Okuma ve bilgi aktarımı 3. Gıdaların toksikolojik değerlendirilmelerinde kullanılan testler.pdf,
4 Gıdalarda doğal olarak bulunan toksik bileşikler Okuma ve bilgi aktarımı 4. Gıdalarda doğal olarak bulunan toksik bileşikler.pdf,
5 Pestisitler ve veteriner ilaçları Okuma ve bilgi aktarımı 5. Pestisitler ve veteriner ilaçları.pdf,
6 Gıda katkı maddeler Okuma ve bilgi aktarımı 6. Gıda katkı maddeler.pdf,
7 Bakteri ve küf toksinleri Okuma ve bilgi aktarımı 7. Bakteri ve küf toksinleri.pdf,
8 Ara sınav
9 Hayvansal toksinler Okuma ve bilgi aktarımı 9. Hayvansal toksinler.pdf,
10 Ağır metaller ve diğer çevresel kontaminantlar Okuma ve bilgi aktarımı 10. Ağır metaller ve diğer çevresel kontaminantlar.pdf,
11 Gıdaların ışınlanması ve işlenmesi sırasında oluşan toksik bileşikler Okuma ve bilgi aktarımı 11. Gıdaların ışınlanması ve işlenmesi sırasında oluşan toksik bileşikler.pdf,
12 Gıda ambalaj materyallerinin güvenilirliği ve migrasyon Okuma ve bilgi aktarımı 12. Gıda ambalaj materyallerinin güvenilirliği ve migrasyon.pdf,
13 Yeni geliştirilen gıda maddeleri ve gıdalarda genetik modifikasyon uygulamalarının toksikolojik açıdan değerlendirilmeleri Okuma ve bilgi aktarımı 13. Yeni geliştirilen gıda maddeleri ve gıdalarda genetik modifikasyon uygulamalarının toksikolojik açıdan değerlendirilmeleri.pdf,
14 Toksikolojik değerlendirmelerde ulusal ve uluslararası düzenlemeler Okuma ve bilgi aktarımı 14. Toksikolojik değerlendirmelerde ulusal ve uluslararası düzenlemeler.pdf,

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 40
1 Ara Sınav 1 70 1
54 Ev Ödevi 1 30 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 14 2 28
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
54 Ev Ödevi 1 7 7

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1293402 Toksik gıda bileşenlerinin tanımını ve toksisiteyi etkileyen faktörleri bileceklerdir.
2 1293403 Testlerde kullanılan gıdaların toksikolojik değerlendirmesini ve gıdalarda doğal olarak bulunan toksik bileşikleri bileceklerdir.
3 1293404 Pestisit ve veteriner ilaçlarıyla gıda katkı maddelerinin toksikolojik değerlendirilmesini bileceklerdir.
4 1293405 Bakteri ve küf toksinleri ile hayvan toksinlerini bileceklerdir.
5 1293406 Gıda ambalaj malzemeleri ve göç hakkında bilgi sahibi olacaklardır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64114 Matematik, fen bilimleri ve gıda mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi
2 64126 Karmaşık gıda mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi
3 64115 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
4 64116 Gıda mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
5 64117 Karmaşık gıda mühendisliği problemlerinin veya araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
6 64118 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi
7 64119 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi
8 64120 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
9 64121 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; gıda mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi
10 64122 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
11 64123 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 4
2 3 4
3
4 4
5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr