Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Dr. Öğr. Üyesi Mustafa EVREN *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Evren, M. 2019. Gıda Güvencesi, Ders Notu Koç, M., 2013. Küresel Gıda Düzeni. Nota Bene Yayınları, İstanbul, 272 s. Aysu, A., 2015. Gıda Krizi, Tarım, Ekoloji ve Egemenlik. Metis Yayıncılık, İstanbul, 312 s.

Dersin İçeriği

Gıda güvencesinin tanımı ve kavramlar, Dünyada gıda güvencesini etkileyen gelişmeler, Türkiye’de gıda güvencesi, gıda güvencesi ile gıda güvenliği arasındaki ilişki, gıda güvencesi için yapılması gerekenler.

Dersin Amacı

Bu derste sağlıklı ve faal bir yaşam sürdürebilmek için, herkesin her an ekonomik ve fiziki açıdan yeterli ve sağlıklı gıdaya ulaşabilmesi. İnsanların sürdürülebilir, güvenilir, uygun fiyatta, kaliteli, sağlıklı beslenme alışkanlığını geliştirecek besinleri satın alma ve tüketme hakkına sahip olması hakkında bilgi ve farkındalık kazandırmaktır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Gıda güvencesinin tanımı ve kavramlar Okuma ve bilgi aktarımı 1. Gıda güvencesinin tanımı ve kavramlar.pdf,
2 Dünyada gıda güvencesini etkileyen gelişmeler Okuma ve bilgi aktarımı 2. Dünyada gıda güvencesini etkileyen gelişmeler.pdf,
3 Dünyada gıda güvencesine tarım politikalarının etkileri Okuma ve bilgi aktarımı 3. Dünyada gıda güvencesine tarım politikalarının etkileri.pdf,
4 Dünyada gıda güvencesine küresel krizlerin etkileri Okuma ve bilgi aktarımı 4. Dünyada gıda güvencesine küresel krizlerin etkileri.pdf,
5 Türkiye’de gıda güvencesi Okuma ve bilgi aktarımı 5. Türkiye’de gıda güvencesi.pdf,
6 Türkiye’de gıda güvencesine üretim faktörlerinin etkileri Okuma ve bilgi aktarımı 6. Türkiye’de gıda güvencesine üretim faktörlerinin etkileri.pdf,
7 Gıda güvencesi ve kendine yeterlilik Okuma ve bilgi aktarımı 7. Gıda güvencesi ve kendine yeterlilik.pdf,
8 Ara sınav
9 Gıda güvencesi ve yoksulluk Okuma ve bilgi aktarımı 9. Gıda güvencesi ve yoksulluk.pdf,
10 Gıda güvencesi ve ürün fiyatlarındaki değişmeler Okuma ve bilgi aktarımı 10. Gıda güvencesi ve ürün fiyatlarındaki değişmeler.pdf,
11 Gıda güvencesi ve dış ticaret Okuma ve bilgi aktarımı 11. Gıda güvencesi ve dış ticaret.pdf,
12 Gıda güvencesi ile gıda güvenliği arasındaki ilişki Okuma ve bilgi aktarımı 12. Gıda güvencesi ile gıda güvenliği arasındaki ilişki.pdf,
13 Gıda güvencesi için uluslararası alanda yapılması gerekenler Okuma ve bilgi aktarımı 13. Gıda güvencesi için uluslararası alanda yapılması gerekenler.pdf,
14 Gıda güvencesi için ulusal alanda yapılması gerekenler Okuma ve bilgi aktarımı 14. Gıda güvencesi için ulusal alanda yapılması gerekenler.pdf,

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 40
1 Ara Sınav 1 50 1
54 Ev Ödevi 1 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 14 3 42
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 10 2 20
54 Ev Ödevi 1 5 5

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1110585 Gıda güvencesi konusunda yeterli bilgi sahibi olmak, kendi çalışma alanı ile ilgili bilgileri toplayabilmek
2 1110586 Gıdaya ulaşma hakkını anlayabilmek
3 1110587 Gıda güvencesi ile gıda güvenliği arasındaki farkı analiz edebilmek
4 1110588 Güvenli gıdaya ulaşabilme yolları hakkında fikir sahibi olmak
5 1110589 Gıda güvencesini sağlayabilecek yeni öneriler getirebilmek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64114 Matematik, fen bilimleri ve gıda mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi
2 64126 Karmaşık gıda mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi
3 64115 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
4 64116 Gıda mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
5 64117 Karmaşık gıda mühendisliği problemlerinin veya araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
6 64118 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi
7 64119 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi
8 64120 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
9 64121 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; gıda mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi
10 64122 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
11 64123 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 3 3
2 3
3 3
4 3
5 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr