Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Prof. Dr. Hüseyin GENÇCELEP *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Hazırlanan ders notu

Dersin İçeriği

Kanatlı eti tanıtımı, Kanatlı hayvanları etlerinin detaylı kompozisyonu, Kanatlı etlerinin işlenmesi, Soğutma, dondurma ve depolama teknikleri, Kanatlı etlerinin parçalanması, Kanatlı etleri mikrobiyolojisi, Kanatlı hayvanları ürünleri teknolojisi, Yumurta ve detaylı kompozisyonu, Yumurtanın Pastörizasyonu, Yumurta Tozları Üretimi, Yumurta ve Ürünleri Mikrobiyolojisi.

Dersin Amacı

Kanatlı etleri bileşimleri, üretim istatistikleri, proses farklılıkları, depolanması ve kanatlı üretimi proses basamaklarının öğrenilmesi, Yumurta bileşim özellikleri, pastörize yumurta ve yumurta tozları üretim proses basamaklarının öğrenilmesi

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kanatlı etleri bileşimleri
2 Kanatlı etleri ile ilgili güncel konuların tartışılması
3 Kanatlı etleri proses basamakları
4 Kanatlı etleri proses basamakları
5 Kanatlı etlerinde kontaminasyonlar ve mikrobiyolojik bozulmalar
6 Kanatlı etleri kalite kriterleri
7 Kanatlı etlerinin işlenmesi ve üretilen ürünler
8 Kanatlı etleri üretiminde görülen sorunlar ve çözüm önerileri ve tartışılması
9 Sınav
10 Yumurtanın bileşimi ve özellikleri
11 Yumurtaların beslenme özellikleri ve bileşim farklılıkları
12 Yumurtanın mikrobiyal özellikleri ve bayatlaması
13 Pastörize sıvı yumurta üretim proses basamakları
14 Yumurta tozları proses basamakları ve yumurta tozu üretimi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 40
1 Ara Sınav 2 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 2 2 4
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 2 26
16 Alan Gezisi 1 7 7
29 Bireysel Çalışma 8 3 24
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 4 5 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 3 5 15

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1288771 Kanatlı eti proses basamaklarının öğrenilmesi
2 1288772 Kanatlı etleri bileşim farklılıklarının öğrenilmesi
3 1288773 Kanatlı eti tüketimi ile ilgili güncel sorunların tartışılması ve çözümler geliştirrme
4 1288774 Yumurta ürünleri prosesinin ve proses farklılıklarının öğrenilmesi

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64114 Matematik, fen bilimleri ve gıda mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi
2 64126 Karmaşık gıda mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi
3 64115 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
4 64116 Gıda mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
5 64117 Karmaşık gıda mühendisliği problemlerinin veya araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
6 64118 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi
7 64119 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi
8 64120 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
9 64121 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; gıda mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi
10 64122 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
11 64123 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 4 3
2 3 3
3 5 4 4
4 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr