Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Prof. Dr. İlkay Koca *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Urwaye, A.P., 2008. New Food Engineeering Research Trends. Nova Science Publishers, Inc, New York, 284s.

Dersin İçeriği

Gıda ışınlama, mikrodalga, yüksek hidrostatik basınç, Ultrasound

Dersin Amacı

Bu ders gıda işlemede günümüze kadar uzanan teknolojik yeniliklere odaklanmaktadır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İyonize radyasyon tanımı gıdalarda kullanımı 1. hafta.docx,
2 İyonize radyasyon tipleri, radyasyon dozu İyonize radyasyonun biyolojik ve gıda bileşenleri üzerine etkisi 2. hafta.docx,
3 Ohmik ısıtma ve gıdalarda uygulanışı 3. hafta.pptx,
4 Yüksek basınç uygulamaları 4. hafta.pptx,
5 Ozon uygulamaları 5. hafta.pptx,
6 Gıda işlemede ultrasound uygulamaları 6. hafta.pptx,
7 Mikrodalga ve gıdalarda uygulanışı 7. hafta.pptx,
8 Infrared ısıtma
9 Ara sınav 9.hafta.pptx,
10 Süper kritik akışkan ve uygulamaları 10. hafta.pptx,
11 Vurgulu ışık uygulamaları 11. hafta.pptx,
12 Vurgulu elektriksel alan uygulamaları 12. hafta.pptx,
13 Elektrolize su ve gıda sanayinde kullanımı 13. hafta.pptx,
14 Gıda sanayinde Nanoteknoloji uygulamaları 14. hafta.pptx,
15 Final

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 40
1 Ara Sınav 1 70 1
20 Rapor Hazırlama 1 15 1
21 Rapor Sunma 1 15 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 12 2 24
20 Rapor Hazırlama 1 10 10
21 Rapor Sunma 1 2 2
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 12 12
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 48 48

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1286470 Yeni Gıda işleme teknikleri ve etki mekanizmalarını öğrenir
2 1286471 Yeni gıda işleme tekniklerinin gıda sanayinde kullanımı konusunda bilgi edinilir
3 1286472 Yeni gıda işleme tekniklerinin gıda bileşenleri ve mikroorganizmalar üzerine etkisi öğrenilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64114 Matematik, fen bilimleri ve gıda mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi
2 64126 Karmaşık gıda mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi
3 64115 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
4 64116 Gıda mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
5 64117 Karmaşık gıda mühendisliği problemlerinin veya araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
6 64118 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi
7 64119 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi
8 64120 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
9 64121 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; gıda mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi
10 64122 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
11 64123 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 3 2 2 2 2 3 3 3 2 2 3
2 3 2 2 2 2 3 3 3 2 2 3
3 3 3 1 2 2 3 3 3 2 2 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr