Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Prof. Dr. Hasan Temiz *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Tekinşen,C. 2005. Süt ve Süt Ürünleri. Temel Bilgiler, Teknoloji, Kalite Kontrolü. 364 s.. Üçüncü, M. 2013. Süt ve Mamülleri Teknolojisi. Sidas Yayınları. 590s. •Üçüncü, M. 2011

Dersin İçeriği

Fermente süt ürünlerinin üretiminde kullanılan starter kültürler, yoğurt, peynir, tereyağı, ayran, meyveli yoğurt, kımız, kefir üretim teknolojisi. fermente süt ürünlerinin ambalajlanması ve depolanması, fermente süt ürünlerinde genel kalite kontrolleri. Ürünlerdeki bazı hatalar, nedenleri ve bu hataları önleme çareleri.

Dersin Amacı

Sütte meydana gelen fermentasyonlar, Fermente süt ürünleri teknolojisi ve genel kalite kontrolleri dahilinde tüm bilgileri vermeyi amaçlar.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Fermente süt ürünlerinin tarihçesi ve sınıflandırılması 1. hafta.pptx,
2 Yoğurt üretim teknolojisi (hammadde sütün nitelikleri, klarifikasyon, kuru madde ve yağ standardizasyonu) 2. hafta.pptx,
3 Yoğurt üretim teknolojisi (yoğurt üretiminde kullanılan katkı maddeleri, homojenizasyon, ısıl işlem ) 3. hafta.pptx,
4 Yoğurt üretim teknolojisi (yoğurt bakterilerinin karakteristikleri, inokülasyon ve inkübasyon aşamaları) 4. hafta.pptx,
5 Fermente süt ürünlerinin üretiminde kullanılan starter kültürler 5. hafta.pptx,
6 Fermente süt ürünlerinin üretiminde kullanılan starter kültürler 6. hafta.pptx,
7 Yoğurt üretim teknolojisi 7. hafta.pptx,
8 Arasınav
9 Ayran üretim teknolojisi 9. hafta (2).pptx,
10 Meyveli yoğurt üretim teknolojisi 10. hafta (2).pptx,
11 Kefir üretim teknolojisi 11. hafta (2).pptx,
12 Kımız üretim teknolojisi 12. hafta (2).pptx,
13 Fermente süt ürünlerinin ambalajlanması ve depolanması 13. hafta (2).pptx,
14 Fermente ürünlerde hatalar ve önleme yöntemleri 14. hafta.pptx,

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 40
1 Ara Sınav 1 50 1
54 Ev Ödevi 1 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 2 7 14
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 4 56
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 3 12 36
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 3 15 45

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1286841 Fermente süt teknolojisi konusunda bilgi alt yapısına sahip olmak
2 1286843 Süte uygulanan ısıl işlemlerin düzeyi ve öneminin anlaşılması
3 1286844 Fermente süt ürünlerinin beslenme ve sağlık açısından önemini kavramak

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64114 Matematik, fen bilimleri ve gıda mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi
2 64126 Karmaşık gıda mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi
3 64115 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
4 64116 Gıda mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
5 64117 Karmaşık gıda mühendisliği problemlerinin veya araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
6 64118 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi
7 64119 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi
8 64120 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
9 64121 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; gıda mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi
10 64122 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
11 64123 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 5
2 4
3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr