Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Prof. Dr. İlkay Koca *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Altan A., 1989. Özel Gıdalar Teknolojisi. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ders Kitabı, No: 101, Adana. Asadi, M., 2007. Beet sugar handbook. John Wiley ve Sons, Inc., 866 s.

Dersin İçeriği

Şeker üretim teknolojisi ve üretimde kullanılan makine ve ekipmanlar, çeşitli şekerli ürünlerin üretim teknolojileri

Dersin Amacı

Şeker ve çeşitli şekerli ürün üretimi ve depolaması konusunda bilgi vermek

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Şeker üretim kaynakları ve özellikleri 1. hafta.pptx,
2 Şeker pancarının şekere işlenmesi 2. hafta.pptx,
3 Şeker kamışının şekere işlenmesi 3. hafta.pptx,
4 Glikoz şurubu üretimi 4. hafta.pptx,
5 Tatlandırıcılar 5. hafta.pptx,
6 Tatlandırıcılar-stevya 6. hafta.pptx,
7 Fruktoz şurubu üretimi 7. hafta.pptx,
8 Çeşitli Şekerli Ürün Üretimi-Pekmez, pestil
9 Ara sınav 9. hafta.docx,
10 Çeşitli Şekerli Ürün Üretimi -Lokum 10. hafta.docx,
11 Çeşitli Şekerli Ürün Üretimi -Tahin helvası 11. hafta.docx,
12 çeşitli şekerli ürün üretimi-Various Sugary Product Production - Çekme helva, pişmaniye, Cezerye 12. hafta.pptx,
13 Çeşitli Şekerli Ürün Üretimi-çikolata 13. hafta.pptx,
14 Çeşitli Şekerli Ürün Üretimi -Sert ve yumuşak şekerler 14 hafta.pptx,
15 Final

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 40
1 Ara Sınav 1 50 1
21 Rapor Sunma 1 25 1
22 Proje Hazırlama 1 25 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 12 2 24
20 Rapor Hazırlama 1 20 20
21 Rapor Sunma 1 2 2
29 Bireysel Çalışma 2 25 50

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1286459 Şeker teknolojisi hakkında bilgi sahibi olmak
2 1286460 Şeker üretimi atık ve artıklarının değerlendirilmesi konusunda bilgi edinir
3 1286461 Değişik şekerli ürün üretimi konusunda bilgi sahibi olur

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64114 Matematik, fen bilimleri ve gıda mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi
2 64126 Karmaşık gıda mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi
3 64115 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
4 64116 Gıda mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
5 64117 Karmaşık gıda mühendisliği problemlerinin veya araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
6 64118 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi
7 64119 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi
8 64120 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
9 64121 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; gıda mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi
10 64122 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
11 64123 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 2 1 2 2 2 3 3 3 2 2 1
2 2 1 2 2 2 3 3 3 2 2 1
3 2 1 2 2 2 3 3 3 2 2 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr