Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Prof.Dr. Fehmi YAZICI *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Karaca, Tufan. 2014. Girişimciler için Kolay ve Hızlı İŞ PLANI Hazırlama, Sinemis Yayınları 2. Ürper, Y. 2012. Girimcilik ve iş kurma. Anadolu Üniversitesi Yayınları. 3. Küçük, O. 2014. Girişimcilik ve Küçük İşletme Yönetimi. Seçkin Yayıncılık 4. Osterwalder, A. ve Pigneur, Y. 2012. İş Modeli Üretimi. Optimist Yayıncılık. 5. Arıkan, S. 2008. Girişimcilik: Temel Kavramlar ve Bazı Güncel Konular. SİYASAL KİTABEVİ 6. Tutar, H., Altınkaynak, F., Terzi, D. 2017. GİRİŞİMCİLİK ( Temel Girişimcilik Ve İş Kurma Süreci ). DETAY YAYINCILIK.

Dersin İçeriği

Genel Giriş, Girişimci, Girişimcilik, Yönetici, Girişimci nitelikleri, Girişimciliğin tarihçesi, Girişimciliğin önemi, Girişimci oluşumunu etkileyen faktörler, Girişimcilik türleri ve İç girişimcilik, İş planı hazırlama, İşletmenin amaçları, işlevleri, türleri, İşletmelerin kuruluş yeri ve büyüklüğünün belirlenmesi, işletmelerde kapasitenin belirlenmesi, patent ve faydalı model, marka, Risk sermayesi, Kosgeb, Tübitak, AB Destekleri, iş planı sunumları

Dersin Amacı

Girişimci ruha sahip öğrencilerin bu özelliklerinin farkına varabilmeleri, girişimci özellikleri kısıtlı öğrencilerin bu özelliklerini geliştirebilmeleri, cesaret kazanarak iş fikri geliştirmeleri ve bu iş fikrini iş planına dökebilmeleri ve hatta iş kurabilecek seviyeye gelebilmeleridir

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Genel Giriş 1. Hafta.pptx,
2 Girişimci, Girişimcilik, Yönetici, Girişimci nitelikleri, Girişimciliğin tarihçesi, Girişimciliğin önemi, Girişimci oluşumunu etkileyen faktörler, 2. Hafta.pptx,
3 Girişimcilik türleri ve İç girişimcilik 3. Hafta.pptx,
4 İş Planı hazırlama (1): İş planı ile ilgili hususlar 4. Hafta.pptx,
5 İş Planı Hazırlama (2): İş planı bölümleri hasıl hazırlanır (1) 5. Hafta.pptx,
6 İş Planı Hazırlama (3): İş planı bölümleri hasıl hazırlanır (2) 6. Hafta.pptx,
7 İşletmenin amaçları, işlevleri, türleri 7. Hafta.pptx,
8 İşletmelerin kuruluş yeri 8. Hafta.pptx,
9 Arasınav 9. Hafta.pptx,
10 İşletmelerde kapasite kavramı ve kapasite büyüklüğünün belirlenmesi 10. Hafta.pptx,
11 Patent, Faydalı Model, Marka 11. Hafta.pptx,
12 Risk sermayesi, Kosgeb, Tübitak, AB Destekleri 12. Hafta.pptx,
13 İş Planı Sunumları 13. Hafta.pptx,
14 İş Planı Sunumları 14. Hafta.pptx,

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 40
1 Ara Sınav 1 50 1
22 Proje Hazırlama 1 30 1
23 Proje Sunma 1 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 3 3
10 Tartışma 10 2 20
11 Soru-Yanıt 10 2 20
22 Proje Hazırlama 1 3 3
23 Proje Sunma 1 1 1
29 Bireysel Çalışma 10 3 30
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 10 2 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 10 2 20
34 Okuma 10 1 10

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1293470 -Kişiye özel girişimcilik ruhunun farkına varma ve var olan girişimci ruhu geliştirme
2 1293471 Girişimci fikirlerin oluşturulmasını sağlamak
3 1293472 Girişimci fikirlerin iş planına dönüşümünü sağlamak
4 1293473 Nitelikli iş fikirlerinin iş kurma aşamasına gelmesini sağlamak

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64114 Matematik, fen bilimleri ve gıda mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi
2 64126 Karmaşık gıda mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi
3 64115 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
4 64116 Gıda mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
5 64117 Karmaşık gıda mühendisliği problemlerinin veya araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
6 64118 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi
7 64119 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi
8 64120 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
9 64121 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; gıda mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi
10 64122 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
11 64123 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 2 5
2 4 3 4
3 4 4 4
4 4 2 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr