Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Yrd. Doç. Dr. Hasan Turgut *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ali Yaşar Sarıbay ve Süleyman Seyfi Öğün (1999). Politikbilim. İstanbul: Alfa Yayınları. Esat Çam (2011). Siyaset Bilimine Giriş. Onuncu Basım, İstanbul: Der Yayınları. Gökhan Atılgan ve Attila Aytekin (haz. ) (2012). Siyaset Bilimi Kavramlar, İdeolojiler Disiplinlerarası İlişkiler. Ankara: Yordam Kitap. Rod Hague, Martin Harrop (2016). Siyaset Bilimi & Karşılaştırmalı Bir Giriş, İstanbul: Dipnot Yayınları. Gianfranco Poggi (2004). Modern Devletin Gelişimi. Şule Kut ve Binnaz Toprak (çev.). İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları. Gianfranco Poggi (2007). Devlet Doğası, Gelişimi ve Geleceği. Aysun Babacan (çev.). İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları. Carl Schmitt (2014). Siyasal Kavramı. 3. Basım, İstanbul: Metis Yayınları. Carl Schmitt (2014). Parlamenter Demokrasinin Krizi. A. Emre Zeybekoğlu, Ankara: Dost Kitabevi.

Dersin İçeriği

Siyaset Kavramı. Temel Yaklaşımlar: Politik Etkinlik, İktidar, Güç, Otorite. Devlet: Kaynağı, Feodal Devlet, Ulus-devlet. Egemenlik, Meşruiyet. Hükümet: Yapısı, İşlevleri (Yasama, Yürütme, Yargı), Hükümet Türleri, Parlamenter Sistem, Başkanlık ve Yarı-Başkanlık Sistemleri, İdeoloji: Kökeni ve Evrimi. Seçimler ve Partiler: Temsil Kavramı ve Seçimler, Seçim Sistemleri. Politik Aktörler: Siyasi Partiler, Baskı Grupları, Sivil Toplum, Bürokrasi, Medya.

Dersin Amacı

Bu dersin amacı; öğrencilere siyaset biliminin temel konuları olan siyasal iktidar, siyasal iktidarın sınırlandırılması, siyasal iktidarın meşruiyeti, elit teorileri, siyasal katılma, siyasal partiler, baskı grupları konuları hakkında bilgi vermektir.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş: Kavram olarak siyaset. Anlatım HAFTA 1.pptx
Siyaset Bilimi 1. Hafta (Asenkron).mp4
2 İktidar ve Meşruiyet: Otorite-İktidar-Meşruiyet Anlatım Siyaset Bilimi 2. Hafta (Asenkron Dersi).mp4
Siyaset Bilimi 2. Hafta (Asenkron Dersi).pptx
3 Siyasal iktidarın Meşruiyeti. Anlatım Siyaset Bilimi 2-3. Hafta (Asenkron Dersi).pptx
Siyaset Bilimi 2-3. Hafta (Asenkron Dersi).mp4
4 Devlet; doğuşu, gelişimi. Anlatım Siyaset Bilimi 4. Hafta (Asenkron Dersi).mp4
Siyaset Bilimi 4. Hafta (Asenkron Dersi).pptx
5 İdeoloji ve Hegemonya Kavramları Anlatım Siyaset Bilimi 5. Hafta (Asenkron Dersi).mp4
Siyaset Bilimi 5. Hafta (Asenkron Dersi).pptx
6 İdeoloji; liberalizm, muhafazakarlık. Anlatım Siyaset Bilimi 6. Hafta (Asenkron Dersi).mp4
Siyaset Bilimi 6. Hafta (Asenkron Dersi).pptx
7 İdeoloji; marksizm, milliyetçilik, popülizm Anlatım Siyaset Bilimi 7. Hafta (Asenkron Dersi).mp4
Siyaset Bilimi 7. Hafta (Asenkron Dersi).pptx
8 Siyasal kültür. Anlatım Siyaset Bilimi 8. Hafta (Asenkron Dersi).pptx
Siyaset Bilimi 8. Hafta (Asenkron Ders).mp4
HAFTA 8.pptx
9 Ara sınav.
10 Demokrasi kavram, tarihsel süreç. Anlatım Siyaset Bilimi 10. Hafta (Asenkron Ders).pptx
Siyaset Bilimi 10. Hafta (Asenkron Ders).mp4
11 Siyasal sistemler (Parlamenter Sistem, Başkanlık ve Yarı-başkanlık Sistemleri). Anlatım Siyaset Bilimi 11. Hafta (Asenkron Ders).pptx
Siyaset Bilimi 11. Hafta (Asenkron Ders).mp4
12 Siyasal partiler. Anlatım Siyaset Bilimi 12. Hafta (Asenkron Ders).pptx
Siyaset Bilimi 12. Hafta (Asenkron Ders).mp4
13 Kamuoyu ve baskı grupları. Anlatım Siyaset Bilimi 13. Hafta (Asenkron Ders).mp4
Siyaset Bilimi 13. Hafta (Asenkron Ders).pptx
14 Sivil toplum ve Medya. Anlatım Siyaset Bilimi 14. Hafta (Asenkron Ders).pptx
Siyaset Bilimi 14. Hafta (Asenkron Ders).mp4
15 Küreselleşme ve Siyaset / Genel Değerlendirme Anlatım Siyaset Bilimi 15. Hafta (Asenkron Ders).mp4
Siyaset Bilimi 15. Hafta (Asenkron Ders).pptx
16 Final Sınavı

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15
34 Okuma 1 25 25

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1938021 Siyaset biliminin temel kavramlarını tanımlar.
2 1945596 Siyaset biliminin ana yaklaşımlarını tartışır.
3 1949767 Devletin kökeni ve işlevlerini tanımlar.
4 1936425 Siyasal partiler, baskı grupları, sivil toplum örgütleri, medya ve diğer politik aktörler arasındaki ilişkileri analiz eder.
5 1949527 İdeolojileri ve aralarındaki farklılıkları yorumlar.
6 1948187 Siyasal kültür, siyasal sistemin temel ilkelerini tartışır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 87084 İletişim bilimi, ilişkili disiplinler ve gazetecilik alanıyla ilgili kuramsal ve aktüel konuları açıklayabilir.
2 87091 Gazetecilik alanındaki bilgileri takip etmek, meslektaşları ile iletişim kurmak ve yaşam boyu öğrenme sürecini desteklemek amacıyla yabancı dil bilgisini kullanabilir.
3 91356 Medya kuruluşlarının yapısını, özelliklerini ve işlevlerini örgütsel, finansal ve hukuki yönleriyle açıklayabilir.
4 87088 Gazetecilik alanıyla ilgili ulusal ve uluslararası güncel gelişmeleri eleştirel bir bakış açısıyla analiz edebilir.
5 87085 Gazetecilik alanında demokrasi ve insan haklarını merkeze alan bir mesleki ve etik sorumluluk bilinciyle mevzuata uygun çalışmalar gerçekleştirebilir.
6 87087 Bireysel ya da ekip çalışmalarında sorumluluk alarak iletişim becerilerini etkin bir biçimde kullanabilir.
7 87093 Gazetecilik alanında belirlediği sorunlara bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözüm önerileri geliştirebilir.
8 87092 İletişimin toplumsal, tarihsel, kültürel, siyasal ve ekonomik boyutları arasındaki ilişkileri nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilir.
9 87086 İletişim bilimleri alanında elde ettiği kuramsal bilgileri gazetecilik mesleğiyle ilgili gerçekleştireceği uygulamalarda kullanabilir.
10 87089 Bilişim teknolojilerini gazetecilik uygulamalarında kullanarak yazılı, görsel ve işitsel medya içerikleri üretebilir.
11 87090 Bireysel ya da ekip çalışmalarında yazılı, sözlü, sözsüz ve görsel iletişim becerilerini etkili bir şekilde kullanabilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 5 3 4 3 3
2 5 3 4 3 3
3 5 3 4 3 3
4 5 3 4 3 3
5 5 3 4 3 3
6 5 3 4 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr