Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Dr. Öğr. Üyesi Beste Nigar Erdem *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Girgin, A. ve Özay, S. (2013). Haber Yazmak, İstanbul: Der Yayınları. Gezmen, B. ve Gürkan, H. (2016). Haber Uygulamaları: Haberin Temel İlkeleri, İstanbul: Artes Yayınları. Bülbül, R. (2001). Haberin Anatomisi ve Temel Yaklaşımlar, Ankara: Nobel Yayınları. Aslan, K. (2003). Haberim Var: Örneklerle Haberin ABC'si, İstanbul: Anahtar Yayınları. Tokgöz, O. (2015). Temel Gazetecilik, Ankara: İmge Kitabevi. Anadolu Ajansı (2018). Muhabir: Habercinin El Kitabı, Ankara: Anadolu Ajansı Yayınları.

Dersin İçeriği

Bu derste, haber toplama ve yazmanın temel kuralları uygulamalı haber yazım örnekleri üzerinden ele alınacaktır.

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, öğrencilere haber toplama ve yazma süreci hakkında temel bilgileri vermek ve medya takibi yaparak öğrencilerin haber toplama ve yazma uygulamaları gerçekleştirmelerini sağlamaktır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Haber kavramı, haberin değerleri, haberin unsurları 1.hafta.pptx
https://drive.google.com/file/d/1wHk4REsLh9xd6l5KdK6u_ZH5jvtd-vmb/view?usp=shari
https://drive.google.com/file/d/1L3y3kWQjiaM_06wzySulkDJYQAqYsa7o/view?usp=shari
2 Haberin yapısı 2.hafta.pptx
https://drive.google.com/file/d/1L3y3kWQjiaM_06wzySulkDJYQAqYsa7o/view
3 Haberde zaman 3.hafta.pptx
https://drive.google.com/file/d/1o2h0nF4yZLznj4Fy8kIwbHZeU1APtEyE/view?usp=shari
4 Temel haber yazma kuralları 4.hafta.pptx
https://drive.google.com/file/d/1t2_p-Pp2pcQrObVMGstU4VEz04UOU73O/view?usp=shari
5 Ters piramit tekniği ve haber örnekleri 5.hafta.pptx
https://drive.google.com/file/d/1AG4P12iIpsVABW_44wEuU3bJPIZC8jCG/view?usp=shari
6 Ters piramit tekniği Uygulamalı haber yazım örnekleri 6.hafta.pptx
https://drive.google.com/file/d/1MYV41vMfJgpTdKVtBAyWlMhEIscNko3L/view?usp=shari
7 Ters piramit tekniğİ Uygulamalı haber yazım örnekleri 7.hafta.pptx
https://drive.google.com/file/d/1m31OFxlTG8gz577v2O3ha-PleZgrSo0_/view?usp=shari
8 Düz piramit tekniği Uygulamalı haber yazım örnekleri https://drive.google.com/file/d/17AzSq2D0xDgbbaZWpKaGm5rdq744vuxl/view?usp=shari
8.hafta.pptx
9 Kare tekniği Uygulamalı haber yazım örnekleri 9.hafta.pptx
https://drive.google.com/file/d/1LyWyLiE0biFL8QpMn24Uw0K00ceCD802/view?usp=shari
10 Ters piramit tekniği ile kare tekniğinin birleştirilmesi Uygulamalı haber yazım örnekleri 10.hafta.pptx
https://drive.google.com/file/d/1LyWyLiE0biFL8QpMn24Uw0K00ceCD802/view?usp=shari
11 Serbest yazım tekniği Uygulamalı haber yazım örnekleri 11.hafta.pptx
https://drive.google.com/file/d/1LyWyLiE0biFL8QpMn24Uw0K00ceCD802/view?usp=shari
12 Uygulamalı haber yazımı 12.hafta.pptx
https://drive.google.com/file/d/1LyWyLiE0biFL8QpMn24Uw0K00ceCD802/view?usp=shari
13 Uygulamalı haber yazımı 13.hafta.pptx
https://drive.google.com/file/d/1LyWyLiE0biFL8QpMn24Uw0K00ceCD802/view?usp=shari
14 Uygulamalı haber yazımı 14.hafta.pptx
https://drive.google.com/file/d/1LyWyLiE0biFL8QpMn24Uw0K00ceCD802/view?usp=shari

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
6 Uygulama/Pratik 10 2 20
10 Tartışma 10 1 10
11 Soru-Yanıt 14 1 14
19 Beyin Fırtınası 10 1 10
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 5 5
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 12 12
54 Ev Ödevi 5 2 10

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1962148 Gazetecilik alanınına ilişkin mesleki terminolojiyi tanımlar.
2 1962168 Haber yazma kurallarını açıklar.
3 1962179 Haber toplama ve üretim sürecini açıklar.
4 1962193 Haber toplama ve yazma konusunda strateji geliştirir.
5 1962220 İleri düzeyde haber üretir.
6 1962236 Haber toplama ve üretim sürecinde karşılaşılan sorunları değerlendirir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 87084 İletişim bilimi, ilişkili disiplinler ve gazetecilik alanıyla ilgili kuramsal ve aktüel konuları açıklayabilir.
2 87091 Gazetecilik alanındaki bilgileri takip etmek, meslektaşları ile iletişim kurmak ve yaşam boyu öğrenme sürecini desteklemek amacıyla yabancı dil bilgisini kullanabilir.
3 91356 Medya kuruluşlarının yapısını, özelliklerini ve işlevlerini örgütsel, finansal ve hukuki yönleriyle açıklayabilir.
4 87088 Gazetecilik alanıyla ilgili ulusal ve uluslararası güncel gelişmeleri eleştirel bir bakış açısıyla analiz edebilir.
5 87085 Gazetecilik alanında demokrasi ve insan haklarını merkeze alan bir mesleki ve etik sorumluluk bilinciyle mevzuata uygun çalışmalar gerçekleştirebilir.
6 87087 Bireysel ya da ekip çalışmalarında sorumluluk alarak iletişim becerilerini etkin bir biçimde kullanabilir.
7 87093 Gazetecilik alanında belirlediği sorunlara bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözüm önerileri geliştirebilir.
8 87092 İletişimin toplumsal, tarihsel, kültürel, siyasal ve ekonomik boyutları arasındaki ilişkileri nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilir.
9 87086 İletişim bilimleri alanında elde ettiği kuramsal bilgileri gazetecilik mesleğiyle ilgili gerçekleştireceği uygulamalarda kullanabilir.
10 87089 Bilişim teknolojilerini gazetecilik uygulamalarında kullanarak yazılı, görsel ve işitsel medya içerikleri üretebilir.
11 87090 Bireysel ya da ekip çalışmalarında yazılı, sözlü, sözsüz ve görsel iletişim becerilerini etkili bir şekilde kullanabilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 3 4 5 5 5
2 5 4 3 5 5 5
3 5 5 3 3 5 3 5 5
4 5 5 5 5 5 3 4 5 5 5
5 5 3 4 5 5 3 4 5 5 5
6 5 5 5 5 5 3 3 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr