Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Arş. Gör. Dr. Gülten Arslantürk *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

• Kağıtçıbaşı, Çiğdem (2014), Dünden Bugüne İnsan ve İnsanlar: Sosyal Psikolojiye Giriş (16. Basım), Evrim Yay., İstanbul. • Arkonaç, Sibel (2005), Sosyal Psikoloji, Alfa Yayınları, İstanbul • Hogg Michael, Vaughan Graham (2007), Sosyal Psikoloji, Ütopya Yayınevi, İstanbul.

Dersin İçeriği

Bu derste, sosyal psikolojinin tanımlanması, tarihsel gelişimi ve araştırma yöntemleri, sosyal psikoloji disiplininin ilgilendiği sosyal etki, uyma, konformite, itaat davranışlarını etkileyen faktörler, bireyin kişiler arası, grup içi ve gruplar arası ilişkileri, tutum değişimine yönelik kuramsal yaklaşımlar, sosyalleşme bağlamında ikna ve propaganda süreçleri, benlik, kültür ve sosyal temsiller gibi konular üzerinde durulacaktır.

Dersin Amacı

Sosyal psikoloji dersinin amacı, dersi alan öğrencinin, toplumsal bir varlık olan insanın toplumdan nasıl etkilendiği ve toplumu nasıl etkilediğini ikili bir perspektiften çözümleme yapabilmesini sağlamaktır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Sosyal psikolojinin tanımlanması, tarihsel gelişimi ve araştırma yöntemleri Yok Yok GZT 205 Sosyal Psikoloji - 1. hafta Asenkron Dersi.mp4
hafta 1. Sosyal Psikolojinin Tanımı ve Tarihsel Gelişimi.pptx
2 Sosyal psikolojinin tanımlanması, tarihsel gelişimi ve araştırma yöntemleri Yok Yok hafta 2. Sosyal Psikoloji Araştırmalarında Yöntem.pptx
GZT 205 - Sosyal Psikoloji 2.hafta Asenkron Dersi.mp4
3 Sosyal etki ve uyum Yok hafta 3. sosyal etki ve uyma.pptx
GZT 205 Sosyal Psikoloji 3. hafta Asenkron Ders.mp4
4 Sosyal etki ve uyum Film gösterimi ve çözümlemesi Yok GZT 205 Sosyal Psikoloji 4. Hafta Asenkron Dersi.mp4
hafta 4. sosyal etki ve uyma.pptx
5 Grup Yapısı ve Dinamiği Yok Yok 3. GRUPLARARASI İLİŞKİLER.pptx
GZT 205 Sosyal Psikoloji 5. Hafta Asenkron Dersi .mp4
6 Grup Yapısı ve Dinamiği Yok hafta 6. grup yapısı ve dinamiği.pptx
GZT 205 Sosyal Psikoloji 6. ve 7. Hafta Asenkron Ders.mp4
7 Ara sınav Yok Yok GZT 205 Sosyal Psikoloji 6. ve 7. Hafta Asenkron Ders.mp4
8 Kişiler arası İlişkiler ve Çekim Yok Yok hafta 8. kişilerarası ilişkiler ve çekim.pptx
GZT 205 Sosyal Psikoloji 10. Hafta Asenkron Ders.mp4
9 Sosyal Karşılaştırmalar Yok Yok hafta 9. sosyal karşılaştırma.pptx
GZT 205 Sosyal Psikoloji 13. Hafta Asenkron Ders Sosyal Karşılaştırma.mp4
10 Gruplararası İlişkiler (Önyargı, ayrımcılık, stereotipler, damgalama, ötekileştirme, çatışma) Yok Yok GZT 205 Sosyal Psikoloji_11. Hafta_Kişilerarası İlişkiler ve Çekim.mp4
hafta 10. gruplararası ilişkiler.pptx
11 Gruplararası İlişkiler (Önyargı, ayrımcılık, stereotipler, damgalama, ötekileştirme, çatışma) Yok Yok hafta 11. gruplararası ilişkiler.pptx
12 Benlik Belgesel gösterimi Yok GZT 205 Sosyal Psikoloji 12. Hafta Benlik ve Kimlik.mp4
hafta 12. benlik.pptx
13 Tutum ve Davranışlar Yok Yok hafta 13. Tutum ve davranışlar.pptx
14 Final Sınavı Yok Yok

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
29 Bireysel Çalışma 3 4 12
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 4 8
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 2 7 14
34 Okuma 3 4 12

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1960768 Sosyal psikolojik analiz düzeyini kavrar.
2 1960777 Uyma davranışını etkileyen ortamsal ve kişisel etkenleri betimler.
3 1960785 Kişiler arası, grup içi ve gruplar arası dinamikleri çözümler.
4 1960795 Tutumlar, tutum değişimiyle ilgili kuramsal yaklaşımlar, tutum değişimini etkileyen faktörler ve ikna süreçlerini kavrar.
5 1960799 Sosyal psikolojinin araştırma yöntemleri ve temel kavramlarından yola çıkarak yeni çözümlemeler yapar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 87084 İletişim bilimi, ilişkili disiplinler ve gazetecilik alanıyla ilgili kuramsal ve aktüel konuları açıklayabilir.
2 87091 Gazetecilik alanındaki bilgileri takip etmek, meslektaşları ile iletişim kurmak ve yaşam boyu öğrenme sürecini desteklemek amacıyla yabancı dil bilgisini kullanabilir.
3 91356 Medya kuruluşlarının yapısını, özelliklerini ve işlevlerini örgütsel, finansal ve hukuki yönleriyle açıklayabilir.
4 87088 Gazetecilik alanıyla ilgili ulusal ve uluslararası güncel gelişmeleri eleştirel bir bakış açısıyla analiz edebilir.
5 87085 Gazetecilik alanında demokrasi ve insan haklarını merkeze alan bir mesleki ve etik sorumluluk bilinciyle mevzuata uygun çalışmalar gerçekleştirebilir.
6 87087 Bireysel ya da ekip çalışmalarında sorumluluk alarak iletişim becerilerini etkin bir biçimde kullanabilir.
7 87093 Gazetecilik alanında belirlediği sorunlara bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözüm önerileri geliştirebilir.
8 87092 İletişimin toplumsal, tarihsel, kültürel, siyasal ve ekonomik boyutları arasındaki ilişkileri nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilir.
9 87086 İletişim bilimleri alanında elde ettiği kuramsal bilgileri gazetecilik mesleğiyle ilgili gerçekleştireceği uygulamalarda kullanabilir.
10 87089 Bilişim teknolojilerini gazetecilik uygulamalarında kullanarak yazılı, görsel ve işitsel medya içerikleri üretebilir.
11 87090 Bireysel ya da ekip çalışmalarında yazılı, sözlü, sözsüz ve görsel iletişim becerilerini etkili bir şekilde kullanabilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 4
2 3
3 4
4 4
5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr