Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Dr.Öğr. Üyesi Hakkı Göker Önen *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Gökhan Atılgan ve diğer, ​Osmanlı'dan Günümüze Türkiye'de Siyasal Hayat, Yordam Kitap, İstanbul 2015. Eric Jan Zürcher, Modernleşen Türkiye'nin Tarihi, İletişim Yayınları, İstanbul 2009. Feroz Ahmad, Bir Kimlik Peşinde Türkiye, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul 2008. Mete, Tunçay, Türkiye Cumhuriyeti'de Tek Parti Yönetiminin Kurulması 1923-1931, İstanbul, 2009. Şerif, Mardin, Türk Modernleşmesi, İstanbul, 2017. Tarık Zafer, Tunaya, Türkiye'nin Siyasi Hayatında Batılılaşma Hareketleri, İstanbul, 2010. Türkiye'nin 1950'li Yılları, Mete Kaan Kaynar (Haz.), İstanbul, 2015.

Dersin İçeriği

Osmanlı İmparatorluğu’ndaki değişim ve yenilik hareketleri, I. ve II. Dünya Savaşları'nda Türkiye’nin durumu, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin yeni yapılanmasının hayata geçirilmesi ve sonuçları, Tek partili yaşam ve çok partili sisteme geçişteki değişimler, askeri darbeler ve toplumsal değişimler, özgürlük ve demokrasi tartışmaları.

Dersin Amacı

Dersin amacı öğrencilerin Osmanlı İmparatorluğu ile başlayan ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile devam eden değişim sürecini değerlendirebilmesi için alt yapı kazanmalarını sağlamaktır. Ayrıca öğrencilerin siyasi tarih altyapısıyla günümüz siyasi olaylarını anlayabilmesi ve tarihi perspektifle yorumlayabilmeleri amaçlanmaktadır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş 1.Hafta XIX. Yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu ve Reform Hareketleri.docx
TÜRK SİYASİ TARİHİ 1. HAFTA.docx
I. Hafta-Asenkron Ders.mp4
2 Osmanlı Mirası: Yenilik Hareketleri (1789-1876) 2.Hafta Batılılaşma Hareketi.docx
TÜRK SİYASİ TARİHİ 2. HAFTA.docx
https://www.loom.com/share/ec923ce029d949609bb5da606572b6a7
3 Jön Türk Hareketi (1876-1918) 3.Hafta Tanzimat.docx
https://www.loom.com/share/f4f8b83fe182419ab1beed8b534e8f50
TÜRK SİYASİ TARİHİ 3. HAFTA.docx
4 Birinci Dünya Savaşı ve Milli Mücadele III. Selim.pdf
https://www.loom.com/share/58eb4c09d79c42bbb98516ab0792706f
TÜRK SİYASİ TARİHİ 4. HAFTA.docx
5 Atatürk Dönemi (1923-1928) Nizam-ı Cedid.pdf
https://www.loom.com/share/58eb4c09d79c42bbb98516ab0792706f
Sened-i İttifak.pdf
6 Atatürk Dönemi (1928-1938) Tanzimat Fermanı.pdf
https://www.loom.com/share/7837e745024645d9abcbba13532dd7fc
7 İkinci Dünya Savaşı ve Tek Parti Dönemi (1939-1950) Genç Osmanlılar.pdf
https://www.loom.com/share/94bb61cfffb2430392a06c6e42a4e093
8 Demokrat Parti Dönemi (1950-1955) Kanun-ı Esasi.pdf
https://www.loom.com/share/d8dcdc91093d4524944b2dac24e001e7
9 Ara Sınav Kanun-ı Esasi.pdf
10 Demokrat Parti Dönemi (1955-1960) 10. Hafta Balkan Savaşı.docx
https://www.loom.com/share/5833503162e346dc8aa4b329ba9a46b4
11 1960-1971 Arası Dönem https://www.loom.com/share/ce0ef845a2d3445191129d33fc7b08a1
Milli Mücadele.pdf
12 1971-1980 Arası Dönem https://www.loom.com/share/314e4f22908e43fead7b8f1689daeaea
12. Hafta Mustafa Kemal Hayatı ve Kişiliği.docx
13 1980-1991 Arası Dönem https://www.loom.com/share/9eade92f3dd2434eb1c33d7cfe9d0ee0
Atatürk Döneminde Demokrasi Denemeleri.pdf
14 1991-2002 Arası Dönem https://www.loom.com/share/44c24044db0f4c96a93da13d6a7c418c
Demokrat Parti.pdf
15 21. Yüzyıl Gelişmeleri https://www.loom.com/share/00cc58ad467e43d2816d9dc7193620bb
16 Final Sınavı

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 75 1
28 Makale Kritik Etme 1 25 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
28 Makale Kritik Etme 10 2 20
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 9 2 18
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 14 2 28
34 Okuma 15 2 30

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1974171 Osmanlı İmparatorluğun ekonomik, sosyal ve kültürel yapısını tanımlar
2 1974172 Osmanlı İmparatorluğunun yıkılışıyla Türkiye Cumhuriyetinin kuruluş yıllarında gelişen siyasi süreci yorumlayabilecek
3 1974173 Türkiye’de çok partili hayata geçiş sürecinden günümüze kadar yaşanan siyasal ve toplumsal olaylar arasında bağlantı kurar
4 1974174 Yakın siyasi tarihin önemli figür ve karakterlerini tanır
5 1974175 Türk siyasi tarihinin önemli olaylarını yazılı ve görsel medyadaki takibini ve değerlendirmesinin öneminin altını çizer.
6 1974176 Milli Mücadele hakkında bilgi sahibi olur. Basının oynadığı rolü kavrar.
7 1974177 Atatürk'ün siyasi fikirleri hakkında bilgi sahibi olur. İnkılapların yapılma sürecini kavrar.
8 1974178 Çok partili hayata geçiş denemeleri hakkında bilgi sahibi olur.
9 1974179 II. Dünya Savaşı'nda Türkiye Cumhuriyeti'nin konumunu kavrar.
10 1974186 Demokrat Parti iktidarı hakkında bilgi sahibi olur. 27 Mayıs askeri darbesine giden süreci kavrar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 87084 İletişim bilimi, ilişkili disiplinler ve gazetecilik alanıyla ilgili kuramsal ve aktüel konuları açıklayabilir.
2 87091 Gazetecilik alanındaki bilgileri takip etmek, meslektaşları ile iletişim kurmak ve yaşam boyu öğrenme sürecini desteklemek amacıyla yabancı dil bilgisini kullanabilir.
3 91356 Medya kuruluşlarının yapısını, özelliklerini ve işlevlerini örgütsel, finansal ve hukuki yönleriyle açıklayabilir.
4 87088 Gazetecilik alanıyla ilgili ulusal ve uluslararası güncel gelişmeleri eleştirel bir bakış açısıyla analiz edebilir.
5 87085 Gazetecilik alanında demokrasi ve insan haklarını merkeze alan bir mesleki ve etik sorumluluk bilinciyle mevzuata uygun çalışmalar gerçekleştirebilir.
6 87087 Bireysel ya da ekip çalışmalarında sorumluluk alarak iletişim becerilerini etkin bir biçimde kullanabilir.
7 87093 Gazetecilik alanında belirlediği sorunlara bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözüm önerileri geliştirebilir.
8 87092 İletişimin toplumsal, tarihsel, kültürel, siyasal ve ekonomik boyutları arasındaki ilişkileri nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilir.
9 87086 İletişim bilimleri alanında elde ettiği kuramsal bilgileri gazetecilik mesleğiyle ilgili gerçekleştireceği uygulamalarda kullanabilir.
10 87089 Bilişim teknolojilerini gazetecilik uygulamalarında kullanarak yazılı, görsel ve işitsel medya içerikleri üretebilir.
11 87090 Bireysel ya da ekip çalışmalarında yazılı, sözlü, sözsüz ve görsel iletişim becerilerini etkili bir şekilde kullanabilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 5
2 5 4 5
3 5 3 4 2 5
4 5 4 5
5 5 4 5
6 5 3 4 2 5
7 5 4 5
8 5 4 5
9 5 4 5
10 5 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr