Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Dr. Öğr. Üyesi Ömer ÇAKIN *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

- DSLR Fotoğraf Makinesi - Yazılı Kaynaklar Basın Fotoğrafçılığı, Pierre Jean Amar, Kırmızı yayınları, İstanbul, 2009. Haber Fotoğrafçılığı, Özer Kanburoğlu, Say Yayınları/Fotoğraf Dizisi, İstanbul, 2013. Filmden Dijitale Fotoğraf, Emre İkizler, Say Yayınları/Fotoğraf Dizisi, İstanbul, 2007. - Online Kaynaklar National Geographic, link: http://news.nationalgeographic.com/ Atlas Dergisi, link: http://www.atlasdergisi.com/category/gundem

Dersin İçeriği

Basın fotoğrafçılığının tanımı ve tarihçesini, ünlü basın fotoğrafçılarını ve onların eserlerini, basında fotoğraf kullanımı konusunda teorik bilgiyi ve uygulamaları kapsamaktadır.

Dersin Amacı

Bu derste öğrencilere, haber fotoğrafı çekimi ve basında fotoğraf kullanımı konusundaki teorik ve teknik bilginin aktarılması amaçlanmaktadır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Basın fotoğrafçılığının tanımı ve tarihçesi Ders 1.pptx
Temel Fotoğrafçılık -3-İlk Dönem Fotoğrafçılık.mp4
2 Haber ve fotoğraf ilişkisi GZT 209 2. Hafta.mp4
3 Örnek basın fotoğrafları gösterimi GZT 5.mp4
4 Karar anı ve kompozisyonun önemi Basın Fotoğrafçılığı -1.mp4
5 Uygulama: Dış mekan basın fotoğrafı çekimi BF 7.mp4
6 Basında Fotoğraf Kaynakları BF 14.mp4
7 Uygulama: Dış mekan belgesel fotoğraf çekimi BF 11.mp4
8 Sıcak Haber Fotoğrafçılığı BF sck hbr foğ 8.mp4
9 Vize Sınavı BF 10 .mp4
10 Spor Haber Fotoğrafçılığı GZT 209 3.Hafta.mp4
11 Çatışma Haber Fotoğrafçılığı BF 12.mp4
12 Magazin Haber Fotoğrafçılığı BF 12.mp4
13 Basın Fotoğrafçılığında Yeni Yönelimler BF 13.mp4
14 Uygulama: Final ödevi için haber fotoğrafı çekimi çalışması BF 6 .mp4
15 Genel değerlendirme BF 15.mp4

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 75 1
40 Proje Hazırlama 1 25 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
3 Bütünleme Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
6 Uygulama/Pratik 7 3 21
12 Takım/Grup Çalışması 2 2 4
18 Örnek Vaka İncelemesi 6 2 12
22 Proje Hazırlama 2 3 6
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 2 3 6
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 3 3
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 3 3

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1963144 Basın fotoğrafı çekilirken dikkat edilmesi gereken teknik ve etik hususları uygular
2 1963158 Basın fotoğrafçılığı alanında dünya üzerindeki ünlü isim ve fotoğrafları tanır.
3 1963161 Basın için fotoğraf çekmeyi ve çektiği fotoğrafları metinle bütünleştirerek editoryal olarak değerlendirebilmeyi öğrenir.
4 1963185 Haber fotoğraflarını eleştirir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 87084 İletişim bilimi, ilişkili disiplinler ve gazetecilik alanıyla ilgili kuramsal ve aktüel konuları açıklayabilir.
2 87091 Gazetecilik alanındaki bilgileri takip etmek, meslektaşları ile iletişim kurmak ve yaşam boyu öğrenme sürecini desteklemek amacıyla yabancı dil bilgisini kullanabilir.
3 91356 Medya kuruluşlarının yapısını, özelliklerini ve işlevlerini örgütsel, finansal ve hukuki yönleriyle açıklayabilir.
4 87088 Gazetecilik alanıyla ilgili ulusal ve uluslararası güncel gelişmeleri eleştirel bir bakış açısıyla analiz edebilir.
5 87085 Gazetecilik alanında demokrasi ve insan haklarını merkeze alan bir mesleki ve etik sorumluluk bilinciyle mevzuata uygun çalışmalar gerçekleştirebilir.
6 87087 Bireysel ya da ekip çalışmalarında sorumluluk alarak iletişim becerilerini etkin bir biçimde kullanabilir.
7 87093 Gazetecilik alanında belirlediği sorunlara bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözüm önerileri geliştirebilir.
8 87092 İletişimin toplumsal, tarihsel, kültürel, siyasal ve ekonomik boyutları arasındaki ilişkileri nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilir.
9 87086 İletişim bilimleri alanında elde ettiği kuramsal bilgileri gazetecilik mesleğiyle ilgili gerçekleştireceği uygulamalarda kullanabilir.
10 87089 Bilişim teknolojilerini gazetecilik uygulamalarında kullanarak yazılı, görsel ve işitsel medya içerikleri üretebilir.
11 87090 Bireysel ya da ekip çalışmalarında yazılı, sözlü, sözsüz ve görsel iletişim becerilerini etkili bir şekilde kullanabilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 2 2 2 5 2
2 2 2 4 4
3 5 1 2 2 2 3
4 5 4 4 1 2 2 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr