Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Dr. Öğr. Üyesi Beste Nigar Erdem *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Özçetin, B. (2019). Kitle İletişim Kuramları: Kavramlar, Okullar, Modeller. İstanbul: İletişim Yayınları. Yaylagül, L. (2013). Kitle İletişim Kuramları, Ankara: Dipnot Yayınları. Alemdar, K. ve Erdoğan, İ. (2012). Öteki Kuram, Ankara: Erk Yayınları. Tekinalp, Ş. ve Uzun, R. (2009). İletişim Araştırma ve Kuramları, İstanbul: Beta Yayınevi. Mutlu, E. (Der). (2005). Kitle İletişim Kuramları, Ankara: Ütopya Yayınevi. Dursun, Ç. (2013). İletişim Kuram Kritik, Ankara: İmge Kitabevi. Alver, F. (2011). Gazetecilik Bilimi ve Kuramları. İstanbul: Kalkedon Yayınları. Fiske, J. (2003). İletişim Çalışmalarına Giriş, Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları. McQuail D. ve Windahl, S. (2010). İletişim Modelleri: Kitle İletişim Çalışmalarında, Ankara: İmge Kitabevi. İnal, A. (1996). Haberi Okumak. İstanbul: Temuçin Yayınları. İrvan, S. (Der). (1997). Medya, Kültür, Siyaset, Ankara: Alp Yayınları. Kejanlıoğlu, D. B. (2005) İletişim ve Medya: Frankfurt Okulu'nun Eleştirel Bir Uğrağı, Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları. Küçük, M. (Der). (1999). Medya İktidar İdeoloji, Ankara: Ark Yayınları. Bourse, M. ve Yücel, H. (2017). Kültürel Çalışmaları Anlamak, İstanbul: İletişim Yayınları.

Dersin İçeriği

Bu ders, iletişim alanındaki temel araştırmaları ve kuramları kapsamaktadır. Kitle iletişim araştırmaları ve kuramları tarihsel-ekonomik-sosyolojik bağlam dikkate alınarak irdelenecek ve birey ile toplum üzerindeki etkileri tartışılacaktır.

Dersin Amacı

Dersin amacı, öğrencilere kitle iletişim araçları, toplum ve izleyici arasındaki ilişkileri anlama ve yorumlamada kuramsal bir donanım sağlamak ve eleştirel bir bakış açısı kazandırmaktır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İletişim kuramlarının oluşum ve gelişim süreci AVYS-KITLE ILTSM KURAM 1.pptx
2 Anaakım iletişim çalışmalarının oluşumu / Chicago Okulu ve Etki Okulu AVYS- KITLE ILTSM KURAM 2.pptx
3 Anaakım iletişim çalışmalarında temel araştırmalar ve kuramlar / Lasswell Modeli, Matematiksel İletişim Modeli AVYS-KITLE ILITSM KURAM 3.pptx
4 Anaakım iletişim çalışmalarında temel araştırmalar ve kuramlar / İki Yanlı Mesaj, İki Aşamalı Akış AVYS-KITLE ILTSM KURAM 4.pptx
5 Anaakım iletişim çalışmalarında temel araştırmalar ve kuramlar / Osgood ve Schramm’ın Kitle İletişim Modeli, Gerbner’in Genel İletişim Modeli, Newcomb’un ABX Modeli AVYS-KITLE ILITSM KURAM 3-5.pptx
6 Anaakım iletişim çalışmalarında temel araştırmalar ve kuramlar / Westley ve Maclean Modeli, Festinger’in Bilişsel Uyumsuzluk Kuramı, Riley’lerin Sosyolojik Modeli Medya Ekolojisi-ıltsmSarmalModeli.pdf
7 İletişim alanında bunalım ve Kullanımlar ve Doyumlar Kuramı ANTONIO GRAMSCI Kültür-Mustafa Şeker.docx
AVYS-KITLE ILTSM KURAM 7.pptx
8 1960'lardan 1980'lere anaakım iletişim çalışmaları AVYS-KITLE ILTSM KURAM 8.pptx
9 1960'lardan 1980'lere anaakım iletişim çalışmaları AVYS-KITLE ILTS KURAM 9.pptx
10 Eleştirel iletişim kuramlarına giriş: Bağlam ve ardalan AVYS- KITLE ILTSM KURAM10.pptx
McLuhan-Veli Polat.docx
11 Frankfurt Okulu AVYS- KITLE KURAM 11.pptx
12 İngiliz Kültürel Çalışmalar Post modernzm-Veli Polat.docx
AVYS- KITLE ILTSM KURAM 12.pptx
13 Stuart Hall ve alımlama AVYS-KITLE ILTS KURAM 13.pptx
Ekonomi Politik-Barış Kılınç.docx
14 Eleştirel Ekonomi Politik Yaklaşım AVYS-KITLE ILETSM KURAM 14.pptx
Göstergebilim- Veli Polat.docx

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
10 Tartışma 14 1 14
11 Soru-Yanıt 14 1 14
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
34 Okuma 13 1 13

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1962327 İletişim alanında geliştirilen temel kuramları ve modelleri tanımlar.
2 1962333 Anaakım ve eleştirel iletişim kuramlarının kendine özgü özelliklerini akademik ve bilimsel bir bakış açısıyla analiz eder.
3 1962337 İletişim kuramlarını tarihsel bir perspektifte değerlendirir.
4 1948465 Medyayı ve medya ürünlerini akademik ve bilimsel bir bakış açısıyla değerlendirir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 87084 İletişim bilimi, ilişkili disiplinler ve gazetecilik alanıyla ilgili kuramsal ve aktüel konuları açıklayabilir.
2 87091 Gazetecilik alanındaki bilgileri takip etmek, meslektaşları ile iletişim kurmak ve yaşam boyu öğrenme sürecini desteklemek amacıyla yabancı dil bilgisini kullanabilir.
3 91356 Medya kuruluşlarının yapısını, özelliklerini ve işlevlerini örgütsel, finansal ve hukuki yönleriyle açıklayabilir.
4 87088 Gazetecilik alanıyla ilgili ulusal ve uluslararası güncel gelişmeleri eleştirel bir bakış açısıyla analiz edebilir.
5 87085 Gazetecilik alanında demokrasi ve insan haklarını merkeze alan bir mesleki ve etik sorumluluk bilinciyle mevzuata uygun çalışmalar gerçekleştirebilir.
6 87087 Bireysel ya da ekip çalışmalarında sorumluluk alarak iletişim becerilerini etkin bir biçimde kullanabilir.
7 87093 Gazetecilik alanında belirlediği sorunlara bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözüm önerileri geliştirebilir.
8 87092 İletişimin toplumsal, tarihsel, kültürel, siyasal ve ekonomik boyutları arasındaki ilişkileri nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilir.
9 87086 İletişim bilimleri alanında elde ettiği kuramsal bilgileri gazetecilik mesleğiyle ilgili gerçekleştireceği uygulamalarda kullanabilir.
10 87089 Bilişim teknolojilerini gazetecilik uygulamalarında kullanarak yazılı, görsel ve işitsel medya içerikleri üretebilir.
11 87090 Bireysel ya da ekip çalışmalarında yazılı, sözlü, sözsüz ve görsel iletişim becerilerini etkili bir şekilde kullanabilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 5 3 3 3 5 5 3
2 5 4 3 3 5 5 3
3 5 5 3 4 5 5 3
4 5 5 5 3 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr