Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Öğr. Gör. Emine CENG *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Mustafa Şeker (2007). Yerel Gazeteler. Konya: Tablet Yayınevi. Atilla Girgin (2001). Türk Basın Tarihi'nde Yerel Gazetecilik. İstanbul: İnkılâp Kitabevi. Ali Murat Vural (1999). Yerel Basın ve Kamuoyu. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.

Dersin İçeriği

- Yerel Basının Osmanlı ve Türkiye çizgisinde tarihsel süreçteki gelişimi - Yerel Basın Olgusu - Yerel Basının Hedef Kitlesi ve Haber Kaynakları - Yerel Basının Önemi: Temel Açıdan ve Demokrasi Açısından Yerel Basının Önemi - Yerel Basının Görevleri - Yerel Basının Yaşadığı Temel Sorunlar - Yerel Habercilik ve Yurttaş Gazeteciliği

Dersin Amacı

Bu ders, öğrencilerin hem yerel basının tarihsel arka planı hakkında hem de kavramsal, işlevsel ve sorunlar düzleminde yerel basın olgusu hakkında bilgi sahibi olmalarını amaçlamaktadır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Yerel basın dersinin konuları üzerine genel bir giriş Yok Yok 1. Hafta Asenkron_Yerel Basın.mp4
https://www.loom.com/share/90a1341c28464cdda9110a752c9881da
2 Osmanlı'da yerel basının başlangıcı: Vilayet Gazeteleri İkinci Meşrutiyet döneminde yerel basın Yok Yok 2. Hafta.docx
2. Hafta Yerel Basın.mp4
3 İşgal ve savaş yıllarında yerel basın Yok Yok 3. Hafta.docx
3. Hafta Yerel Basın.mp4
4 Tek parti döneminde ve çok partili dönemde yerel basın Yok Yok 4. Hafta.docx
4. Hafta Yerel Basın (Asenkron).mp4
5 12 Eylül sonrası yerel basın 2000'li yıllardan günümüze yerel basın Yok Yok 5. Hafta Yerel Basın Asenkron Ders Kaydı.mp4
5. Hafta.docx
6 Yerel basın kavramı ve olgusu Yerel kamuoyu - yerel kamuoyunun oluşumunda yerel basının rolü Yok Yok 6. Hafta.docx
6. Hafta Yerel Basın (Asenkron).mp4
7 Yerel basının hedef kitlesi ve haber kaynakları Yurttaş gazeteciliği ve yerel basın Yok Yok 7. Hafta.docx
7. Hafta Yerel Basın (Asenkron).mp4
8 Demokrasi açısından yerel basının önemi ve potansiyelleri Temel özellikleri açısından yerel basının önemi Yok Yok 8. Hafta Yerel Basın (Asenkron).mp4
8. Hafta.docx
9 Ara sınav Yok Yok
10 Yerel basın analizi- yerel basının profili Var - Öğrenci Sunumları Yok 10. Hafta Ogrenci Sunumları.docx
11 Yerel haber analizi- yerel basının profili Var - öğrenci sunumları Yok 11. Hafta Asenkron Ders Kaydı.mp4
11. Hafta Ogrenci Sunumları.docx
12 Yerel haber analizi - yerel basının profili Var - öğrenci sunumları Yok 12. Hafta Asenkron Ders Kaydı.mp4
12. Hafta Ogrenci Sunumları.docx
13 Yerel basının sorunları Profesyonel Kadro Eksikliği ve Naylon Kadro Sorunu, Ekonomik Sorunlar, Teknolojik Donanım ve Altyapı Sorunları, Yönetim ve Örgüt Yapısı, Tiraj Faktörü, yok 13. Hafta.docx
14 Yerel basının sorunları Profesyonel Kadro Eksikliği ve Naylon Kadro Sorunu, Ekonomik Sorunlar, Teknolojik Donanım ve Altyapı Sorunları, Yönetim ve Örgüt Yapısı, Tiraj Faktörü, Yok Yok 14.15. Hafta Asenkron Ders Kaydı.mp4
14. Hafta.docx
15 Konuk Gazeteci - Yerel Basın Yok Yok
16 Final sınavı 14.15. Hafta Asenkron Ders Kaydı.mp4

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 70 1
5 Derse Katılım 1 10 1
10 Tartışma 1 10 1
54 Ev Ödevi 1 10 1
2 Final Sınavı 1 25 1
41 Proje Sunma 1 75 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 1 15 15
6 Uygulama/Pratik 1 10 10
10 Tartışma 2 15 30
23 Proje Sunma 1 15 15
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
54 Ev Ödevi 1 10 10

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1952293 Yerel basının tarihsel arka planı hakkında bilgi sahibi olur.
2 1952304 Yerel basın kavramını, yerel basının hedef kitlesini ve haber kaynaklarını tanımlar.
3 1952335 Yerel basının önemini, görevlerini ve misyonunu değerlendirir.
4 1952341 Yerel basının sorunları hakkında bilgi sahibi olur.
5 1952355 Yerel habercilik pratiklerini analiz eder.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 87084 İletişim bilimi, ilişkili disiplinler ve gazetecilik alanıyla ilgili kuramsal ve aktüel konuları açıklayabilir.
2 87091 Gazetecilik alanındaki bilgileri takip etmek, meslektaşları ile iletişim kurmak ve yaşam boyu öğrenme sürecini desteklemek amacıyla yabancı dil bilgisini kullanabilir.
3 91356 Medya kuruluşlarının yapısını, özelliklerini ve işlevlerini örgütsel, finansal ve hukuki yönleriyle açıklayabilir.
4 87088 Gazetecilik alanıyla ilgili ulusal ve uluslararası güncel gelişmeleri eleştirel bir bakış açısıyla analiz edebilir.
5 87085 Gazetecilik alanında demokrasi ve insan haklarını merkeze alan bir mesleki ve etik sorumluluk bilinciyle mevzuata uygun çalışmalar gerçekleştirebilir.
6 87087 Bireysel ya da ekip çalışmalarında sorumluluk alarak iletişim becerilerini etkin bir biçimde kullanabilir.
7 87093 Gazetecilik alanında belirlediği sorunlara bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözüm önerileri geliştirebilir.
8 87092 İletişimin toplumsal, tarihsel, kültürel, siyasal ve ekonomik boyutları arasındaki ilişkileri nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilir.
9 87086 İletişim bilimleri alanında elde ettiği kuramsal bilgileri gazetecilik mesleğiyle ilgili gerçekleştireceği uygulamalarda kullanabilir.
10 87089 Bilişim teknolojilerini gazetecilik uygulamalarında kullanarak yazılı, görsel ve işitsel medya içerikleri üretebilir.
11 87090 Bireysel ya da ekip çalışmalarında yazılı, sözlü, sözsüz ve görsel iletişim becerilerini etkili bir şekilde kullanabilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 5 4
2 4 4 4 4
3 5 4 4 4
4 5 4 5
5 5 4 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr