Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Dr. Öğr. Üy. Deniz ÖZER *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Pınar Altıok Gürel ve Recep Yılmaz (2013). Liderlik ve Çağdaş Boyutları. İstanbul: Derin Yayınları.

Dersin İçeriği

Liderlik kavramı, yönetici kavramı, yönetim kuramları, karizmatik liderlik, dönüştürücü liderlik, vizyoner liderlik, açık liderlik, eğitim liderliği, liderlik metaforları, liderlik analizleri.

Dersin Amacı

Yönetim ve liderlikle ilgili temel kavram ve paradigmaları öğrencilere kavratmak.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Liderlik ve yöneticilik ayrımı Yönetim Sanataı ve Liderlik 1. Hafta.mp4
2 Yönetim kuramları yönetim Sanatı ve Liderlik 2. Ders.mp4
3 Liderlik kavramının kısa tarihi Yönetim Sanatı ve Liderlik 3. Hafta.mp4
4 Liderlik araştırmalarının kısa tarihi Yönetim Sanatı ve Liderlik 4. Hafta.mp4
5 Liderlik kavramlaştırmalarına genel bakış Yönetim Sanatı ve Liderlik 5. Hafta.mp4
6 Liderlik metaforları Yönetim Sanatı ve Liderlik 6. Hafta.mp4
7 Yönetim modelleri Yönetim Sanatı ve Liderlik 7. Hafta.mp4
8 Karizmatik Liderlik Yönetim Sanatı ve Liderlik 8. Hafta.mp4
9 Ara Sınav
10 Dönüştürücü liderlik Yönetim Sanatı 10. Hafta.mp4
11 Vizyoner liderlik Yönetim Sanatı 11. Hafta.mp4
12 Açık liderlik Yönetim Sanatı 12. Hafta.mp4
13 Otokratik liderlik Yönetim Sanatı 13. Hafta.mp4
14 Diğer liderlik türleri Yönetim Sanatı 14. Hafta.mp4
15 Genel tekrar Yönetim Sanatı 15. Hafta.mp4
16 Final sınavı

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
19 Beyin Fırtınası 1 2 2
29 Bireysel Çalışma 8 4 32
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 8 16
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 3 8 24
34 Okuma 11 2 22

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1957488 Liderlik kavramını yorumlar.
2 1957500 Yöneticilik ve liderlik ayrımını yorumlar.
3 1957510 Liderlik metaforlarını yorumlar.
4 1957541 Liderlik türlerini yorumlar.
5 1957543 Yönetim paradigmalarını yorumlar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 87084 İletişim bilimi, ilişkili disiplinler ve gazetecilik alanıyla ilgili kuramsal ve aktüel konuları açıklayabilir.
2 87091 Gazetecilik alanındaki bilgileri takip etmek, meslektaşları ile iletişim kurmak ve yaşam boyu öğrenme sürecini desteklemek amacıyla yabancı dil bilgisini kullanabilir.
3 91356 Medya kuruluşlarının yapısını, özelliklerini ve işlevlerini örgütsel, finansal ve hukuki yönleriyle açıklayabilir.
4 87088 Gazetecilik alanıyla ilgili ulusal ve uluslararası güncel gelişmeleri eleştirel bir bakış açısıyla analiz edebilir.
5 87085 Gazetecilik alanında demokrasi ve insan haklarını merkeze alan bir mesleki ve etik sorumluluk bilinciyle mevzuata uygun çalışmalar gerçekleştirebilir.
6 87087 Bireysel ya da ekip çalışmalarında sorumluluk alarak iletişim becerilerini etkin bir biçimde kullanabilir.
7 87093 Gazetecilik alanında belirlediği sorunlara bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözüm önerileri geliştirebilir.
8 87092 İletişimin toplumsal, tarihsel, kültürel, siyasal ve ekonomik boyutları arasındaki ilişkileri nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilir.
9 87086 İletişim bilimleri alanında elde ettiği kuramsal bilgileri gazetecilik mesleğiyle ilgili gerçekleştireceği uygulamalarda kullanabilir.
10 87089 Bilişim teknolojilerini gazetecilik uygulamalarında kullanarak yazılı, görsel ve işitsel medya içerikleri üretebilir.
11 87090 Bireysel ya da ekip çalışmalarında yazılı, sözlü, sözsüz ve görsel iletişim becerilerini etkili bir şekilde kullanabilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 4 1 5 2 4 2 3 5 2 2
2 4 1 5 2 4 2 3 5 2 2
3 4 1 5 2 4 2 3 5 2 2
4 4 1 5 2 4 2 3 5 2 2
5 4 1 5 2 4 2 3 5 2 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr