Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Dr. Öğretim Üyesi Nurhayat YOLOĞLU *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

De Vito, Joseph, A. (2010). Kişilerarası İletişim. Çev. Sacide Vural. Gazi Üni. İletişim Fak., Ankara. Demiray (Edi) (2013).Etkili İletişim, 6.Bas. Pegem, Ankara. Güriz, Demet; Ayşen Temel Eğinli (2012). Kişilerarası İletişim. 3. Bas. Nobel, Ankara. İlgili Makaleler

Dersin İçeriği

Dersin içeriği, genel iletişim sürecini ve işleyişini; kişilerarası iletişimi ve bu iletişim türündeki sorunlar ile engelleri, kişisel ilişkiler ve davranış geliştirme süreçlerini; iletişimde sorun çözebilme yeteneği geliştirmeyi, ikna yönetimini, sözlü ve sözsüz iletişimdeki temel unsurları ve Öfke Kontrolünü kapsamaktadır.

Dersin Amacı

Bu ders kapsamında, öğrencilerin kişilerarası iletişim becerilerini öğrenip, geliştirmesini sağlamaktır. Bu surette iş hayatında ve günlük yaşantıda etkili ve etkin iletişim kurabilmenin temelleri kurulacaktır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İletişime Giriş: Ders hakkında haftalara göre genel bilgiler verilmesi, Kavram, Ögeler ve Özellikler AVYS KISILERARASI 1.pptx
https://www.loom.com/share/d14d2107341845bda80c1297b93199a4
2 Kişilerarası iletişimde durumsal ve gelişimsel yaklaşım AVYS KISLERARASI ILTSM 2.pptx
3 Geri Bildirim ve Özellikleri AVYS KISILERARASI ILTSM 3.pptx
4 İleri Bildirim ve Özellikler AVYS KISLERARASI ILTSM 4.pptx
5 Kişilerarası İletişimde Ortam AVYS KISLRARASI ILTSM 5.pptx
6 Etkiler ve Etik AVYS KISLRARASI ILTSM 6.pptx
7 Kişilerarası İletişim Kuramları AVYS KISLERARASI ILTSM 7.pptx
8 Kişilerarası Sözlü İletişim AVYS KISLERARASI ILTSM 8.pptx
9 Ara sınav
10 Kişilerarası İletişimde Sen ben Dili AVYS KISLERARASI ILTSM 10.pptx
11 Kişilerarası iletişimde dinleme AVYS KISLERARASI ILTSM 11.pptx
12 Sözsüz İletişim Biçimleri AVYS KISLERARASI ILTSM 12.pptx
13 Empati Kavramı ve Yaklaşımı AVYS KISLERARASI ILTSM 13.pptx
14 İletişimde Çatışma AVYS KISLERARASI ILTSIM 14.pptx
15 Derslerin Özet Tekrarı AVYS KISLERARASI ILTSM 15 OZETLR.pptx

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
10 Tartışma 12 1 12
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 8 2 16
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 14 2 28
34 Okuma 14 1 14

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1973365 İletişim ve kişilerarası iletişimin temel kavramlarını tanımlar
2 1973366 Sözlü ve sözsüz iletişim unsurlarını açıklar
3 1973367 Kişilerarası iletişim süreçlerini analiz eder
4 1973368 Etkin dinleme ve empati gösterme yeteneğini kazanır
5 1973369 Çatışma yönetimi ve sorun çözme tekniklerini bilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 87084 İletişim bilimi, ilişkili disiplinler ve gazetecilik alanıyla ilgili kuramsal ve aktüel konuları açıklayabilir.
2 87091 Gazetecilik alanındaki bilgileri takip etmek, meslektaşları ile iletişim kurmak ve yaşam boyu öğrenme sürecini desteklemek amacıyla yabancı dil bilgisini kullanabilir.
3 91356 Medya kuruluşlarının yapısını, özelliklerini ve işlevlerini örgütsel, finansal ve hukuki yönleriyle açıklayabilir.
4 87088 Gazetecilik alanıyla ilgili ulusal ve uluslararası güncel gelişmeleri eleştirel bir bakış açısıyla analiz edebilir.
5 87085 Gazetecilik alanında demokrasi ve insan haklarını merkeze alan bir mesleki ve etik sorumluluk bilinciyle mevzuata uygun çalışmalar gerçekleştirebilir.
6 87087 Bireysel ya da ekip çalışmalarında sorumluluk alarak iletişim becerilerini etkin bir biçimde kullanabilir.
7 87093 Gazetecilik alanında belirlediği sorunlara bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözüm önerileri geliştirebilir.
8 87092 İletişimin toplumsal, tarihsel, kültürel, siyasal ve ekonomik boyutları arasındaki ilişkileri nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilir.
9 87086 İletişim bilimleri alanında elde ettiği kuramsal bilgileri gazetecilik mesleğiyle ilgili gerçekleştireceği uygulamalarda kullanabilir.
10 87089 Bilişim teknolojilerini gazetecilik uygulamalarında kullanarak yazılı, görsel ve işitsel medya içerikleri üretebilir.
11 87090 Bireysel ya da ekip çalışmalarında yazılı, sözlü, sözsüz ve görsel iletişim becerilerini etkili bir şekilde kullanabilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 1 1 5
2 1 1 5
3 1 1 5
4 1 1 4
5 4 1 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr