Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Dr. Ali ÇAKIR *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Hayati Develi, Osmanlı Türkçesi Kılavuzu-I, İstanbul, 2015. Şemseddin Sami, Kâmûs-ı Türkî, İstanbul, 2008. Osmanlı Türkçesiyle basılmış basın ürünleri.

Dersin İçeriği

Osmanlı Türkçesi'nin alfabesi, dilbilgisi kuralları ve basın ürünlerinde kullanım şekli üzerinde durulacaktır.

Dersin Amacı

Bu derste, Türkçenin Arap alfabesi yardımıyla yazılmış olan metinlerinin öğrenciler tarafından okunup anlaşılabilmesi amaçlanmaktadır. Böylece özellikle Osmanlı Türkçesiyle kaleme alınmış basın ürünlerinden faydalanarak mesleki formasyonlarına katkı sunulması hedeflenmektedir.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Osmanlı Türkçesi alfabesi, harflerin listesi.
2 Harflerin bitişmesi ve ses karşılıkları. Sesli harfler, okunuşları ve örnekler. Kelime yazımı, okunuşu ve örnekler.
3 Ayın ve hemzenin yazılışı ve okunuşu, kelimelere katılmasıyla ilgili örnekler. Arapça kökenli kelimelerde med harfleri, harekeler ve imla özellikleri.
4 Cümleye geçiş denemeleri, gazete başlıklarını okuma çalışmaları. Arapça ve Farsça sayılar, okunuşları, hicri ve rumi tarihleri miladi tarihe çevirme, gazetelerden örnekler.
5 Arapça kelimelerin ism-i fail ve ism-i mefulları, Farsça tamlamalara giriş.
6 Farsça yapılı tamlamalar, yazılış ve okunuş özellikleri. Farsça tamlamalarda kelime uyumu, gazetelerde kullanılan tamlama örnekleri.
7 Arapça kelimelerde cinsiyet, Arapça ve Farsça kelimelerde düzenli ve düzensiz çoğullar.
8 Arapça'da salim ve illetli kelimeler.
9 Ara Sınav
10 İsm-i Fâil ve İsm-i Mef'ûl, gazetelerden örnekler. İf'al ve Tef'il babları, bunların ism-i fâil ve mef'ûlleri.
11 Tefe'ul ve Tefâ'ul babları, bunların ism-i fâil ve mef'ûlleri. Mufâ'ale ve İnfi'âl babları, bunların ism-i fâil ve mef'ûlleri. İfti'âl, İstif'âl ve İf'ilâl babları, bunların ism-i fâil ve mef'ûlleri.
12 Arapça tamlamalar.
13 Arapça ve Farsça tamlamalar, gazetelerden örnekler.
14 Genel Tekrar.
15 Final Sınavı

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 1 1 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 8 2 16
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 14 2 28
34 Okuma 14 2 28
54 Ev Ödevi 5 5 25

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 2000868 Osmanlı Türkçesinde kullanılan alfabeyi öğrenir, ses karşılıklarını kavrar. Osmanlı Türkçesinin dil bilgisi kuralları hakkında bilgi sahibi olur.
2 2000869 Osmanlı Türkçesiyle kaleme alınmış basın ürünleriyle günümüzde yayınlanan basın ürünlerini karşılaştırabilecek donanıma sahip olur.
3 2000870 Osmanlı Türkçesi alfabesiyle kaleme alınmış haber metinlerini günümüz haber metinleriyle mukayese eder.
4 2000871 Osmanlı Türkçesi alfabesiyle yazılmış matbu eserlerin transkripsiyonunu yapar.
5 2000872 Osmanlı Türkçesi alfabesiyle yayınlanmış basın ürünlerini anlar, tasnif eder ve değerlendirir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 87084 İletişim bilimi, ilişkili disiplinler ve gazetecilik alanıyla ilgili kuramsal ve aktüel konuları açıklayabilir.
2 87091 Gazetecilik alanındaki bilgileri takip etmek, meslektaşları ile iletişim kurmak ve yaşam boyu öğrenme sürecini desteklemek amacıyla yabancı dil bilgisini kullanabilir.
3 91356 Medya kuruluşlarının yapısını, özelliklerini ve işlevlerini örgütsel, finansal ve hukuki yönleriyle açıklayabilir.
4 87088 Gazetecilik alanıyla ilgili ulusal ve uluslararası güncel gelişmeleri eleştirel bir bakış açısıyla analiz edebilir.
5 87085 Gazetecilik alanında demokrasi ve insan haklarını merkeze alan bir mesleki ve etik sorumluluk bilinciyle mevzuata uygun çalışmalar gerçekleştirebilir.
6 87087 Bireysel ya da ekip çalışmalarında sorumluluk alarak iletişim becerilerini etkin bir biçimde kullanabilir.
7 87093 Gazetecilik alanında belirlediği sorunlara bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözüm önerileri geliştirebilir.
8 87092 İletişimin toplumsal, tarihsel, kültürel, siyasal ve ekonomik boyutları arasındaki ilişkileri nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilir.
9 87086 İletişim bilimleri alanında elde ettiği kuramsal bilgileri gazetecilik mesleğiyle ilgili gerçekleştireceği uygulamalarda kullanabilir.
10 87089 Bilişim teknolojilerini gazetecilik uygulamalarında kullanarak yazılı, görsel ve işitsel medya içerikleri üretebilir.
11 87090 Bireysel ya da ekip çalışmalarında yazılı, sözlü, sözsüz ve görsel iletişim becerilerini etkili bir şekilde kullanabilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 3 4
2 5 4 3 4
3 5 4 3 4
4 5 4 3 4
5 5 4 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr