Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Öğr. Gör. Onur Şen *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Yıldırım, O., İnan, M. H., Yıldız, İ., A. (2013). Klavye Teknikleri, (Ed: Yıldırım, O.). Ankara: Detay Yayıncılık. Ceylan, F. (2013). On Parmak Klavye Kullanımı Çalışma Notları, Bursa: Uludağ Üniversitesi SHMYO Öztoprak, M. T., ve Koç, Ö. (2014). Klavye Teknikleri (Bilgisayarda On parmak F Klavye Kullanımı). 2. Baskı Ankara: Seçkin Yayınları.

Dersin İçeriği

Bilgisayar temelli klavyelerin tanımı, klavye türlerini listeleme, F ve Q Klavye türlerini karşılaştırma, F ve Q klavyede yazım tekniklerini kullanma, gazetecilik alanına yönelik metinlerin kelime işlemci programlarında tasarlanması, doğru ve hızlı bir şekilde yazı yazma becerisini geliştirme.

Dersin Amacı

Klavye çeşitleri ile etkin klavyede kullanımı hakkında bilgiler verilerek temel seviyede yetkinlik kazandırmak ve bu yetkinliği gazetecilik pratiklerinde kullandırmaya yönelik uygulamalar yürütmektedir.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Klavye teknikleri ile ilgili temel kavramlar ve karşılaştırmalar ONPARMAK-FKLAVYE.pdf
2 Klavye kullanımı için oturuş, parmak yerleşimi, dinleme ve 10 parmak kuralları ONPARMAK-FKLAVYE.pdf
3 Klavye kısayol tuşlarının öğrenilmesi, yazım hataları bilgisi ve 10 parmak F-Q klavye kullanımı ONPARMAK-FKLAVYE.pdf
4 Kelime sayımı, hız hesaplama bilgileri ve alt sıra tuşları ile F-Q klavye kullanım uygulamaları ONPARMAK-FKLAVYE.pdf
5 Üst sıra tuşları ve 10 parmak F-Q klavye kullanım uygulamaları ve hız testi ONPARMAK-FKLAVYE.pdf
6 Rakam tuşları, işaret ve sembol tuşları ile hızlı yazım uygulamaları ve hız testi ONPARMAK-FKLAVYE.pdf
7 Orta sıra tuşları ve 10 parmak F-Q klavye kullanım uygulamaları ve hız testi ONPARMAK-FKLAVYE.pdf
8 Alt sıra tuşları ve 10 parmak F-Q klavye kullanım uygulamaları ve hız testi ONPARMAK-FKLAVYE.pdf
9 Ara sınav ONPARMAK-FKLAVYE.pdf
10 Sayfa ayarları, paragraf ve satır aralıkları ONPARMAK-FKLAVYE.pdf
11 Müsvetteden yazma becerisini kazanma ONPARMAK-FKLAVYE.pdf
12 Metinde yanlışları bulma ve düzeltme uygulamaları ONPARMAK-FKLAVYE.pdf
13 Gazetecilik pratiklerine yazıları uygun şekilde hazırlama ONPARMAK-FKLAVYE.pdf
14 Gazetecilik pratiklerine yazıları uygun şekilde hazırlama ONPARMAK-FKLAVYE.pdf
15 Gazetecilik pratiklerine yazıları uygun şekilde hazırlama

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
6 Uygulama/Pratik 14 2 28
29 Bireysel Çalışma 14 1 21
54 Ev Ödevi 10 2 20

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 2022315 Q ve F klavye türleri arasındaki farkları açıklayabilir.
2 2152634 On parmak klavye kullanımı için kullanılan teknikleri açıklayabilir.
3 2152633 Verilen bir metni kelime işlemci programlarını kullanarak belirlenen sürede %90 doğrulukla on parmakla yazmayı gerçekleştirebilir.
4 2152635 Verilen bir metni kelime işlemci programlarını kullanarak belirlenen sürede hatasız olarak düzenleyebilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 87084 İletişim bilimi, ilişkili disiplinler ve gazetecilik alanıyla ilgili kuramsal ve aktüel konuları açıklayabilir.
2 87091 Gazetecilik alanındaki bilgileri takip etmek, meslektaşları ile iletişim kurmak ve yaşam boyu öğrenme sürecini desteklemek amacıyla yabancı dil bilgisini kullanabilir.
3 91356 Medya kuruluşlarının yapısını, özelliklerini ve işlevlerini örgütsel, finansal ve hukuki yönleriyle açıklayabilir.
4 87088 Gazetecilik alanıyla ilgili ulusal ve uluslararası güncel gelişmeleri eleştirel bir bakış açısıyla analiz edebilir.
5 87085 Gazetecilik alanında demokrasi ve insan haklarını merkeze alan bir mesleki ve etik sorumluluk bilinciyle mevzuata uygun çalışmalar gerçekleştirebilir.
6 87087 Bireysel ya da ekip çalışmalarında sorumluluk alarak iletişim becerilerini etkin bir biçimde kullanabilir.
7 87093 Gazetecilik alanında belirlediği sorunlara bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözüm önerileri geliştirebilir.
8 87092 İletişimin toplumsal, tarihsel, kültürel, siyasal ve ekonomik boyutları arasındaki ilişkileri nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilir.
9 87086 İletişim bilimleri alanında elde ettiği kuramsal bilgileri gazetecilik mesleğiyle ilgili gerçekleştireceği uygulamalarda kullanabilir.
10 87089 Bilişim teknolojilerini gazetecilik uygulamalarında kullanarak yazılı, görsel ve işitsel medya içerikleri üretebilir.
11 87090 Bireysel ya da ekip çalışmalarında yazılı, sözlü, sözsüz ve görsel iletişim becerilerini etkili bir şekilde kullanabilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 1 2
2 1 2
3 2 4
4 2 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr