Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Öğr. Gör. Mürsel Kan *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

İletişim Tarihi Teknoloji - Kültür - Toplum, Paul Heyer, David Crowley, Siyasal Kitabevi - Akademik Kitaplar, Çeviri Berkay Ersöz. 2014 Ankara. Matbaacılık ve Basım Süreci, Dr. Bora Erdem, Cinius Yayınları, 2018, istanbul. Farklı kağıtçılardan kağıt katalogları. Halkla İlişkiler Uygulama Teknikleri Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları 2013 Baskı teknolojisi üreten firmaların web ve youtube paylaşımları, ürün katalogları, tanınan matbaaların paylaşımları.

Dersin İçeriği

• Geçmişten günümüze görsel iletişim ve basım yayım • Yayın türleri • Basılı yayınlarda tasarım kriterleri • Kağıdın tarihsel süreci • Baskıda kullanılan kağıt türleri • Forma montajı ve katlama türleri • Forma Montaj • Bilgisayardan kalıba pozlama (ctp) • Baskı sistemlerine göre kullanılan mürekkepler • Renk • Boya (Mürekkep) • Baskı teknikleri (baskı makineleri) • Baskı sonrası işleri

Dersin Amacı

Gazete, dergi ve çeşitli basılı ürünlerin baskı sürecinin tüm aşamalarını göstermek ve bu süreçte kullanılan kağıt, makineler ve yeni teknolojileri tanıtmaktır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tanışma ve ders hakkında değerlendirmeler.
2 Geçmişten günümüze görsel iletişim ve basım yayım.
3 Yayın türleri: Kitaplar ve kitapçıklar, dergiler, gazeteler, afişler, kataloglar, broşürler ve diğer basılı yayınlar.
4 Basılı yayınlarda tasarım kriterleri. Format: İçeriğin biçime dönüşmesi Kapak: Yayının ilk izlenimi Sayfa Tasarımı (Mizanpaj), Grid ve Tipografi Baskı, cilt ve dağıtım
5 Kağıdın tarihsel süreci
6 Baskıda kullanılan kağıt türleri.
7 Forma montajı ve katlama türleri.
8 Bilgisayardan kalıba pozlama (ctp).
9 Arasınav
10 Renklerin kullanımı ve baskı sistemlerine göre kullanılan mürekkepler.
11 Baskı teknikleri (baskı makineleri). Yüksek Baskı Tekniği: Tipografi Flekso Baskı Tekniği Çukur Baskı Tekniği: Tifdruk
12 Baskı teknikleri (baskı makineleri). Düz Baskı Tekniği: Ofset Tabaka Ofset Baskı Tekniği Web Ofset Baskı Tekniği Elek Baskı Tekniği (Serigrafi Sayısal Baskı Tekniği
13 Baskı sonrası işleri. Katlama Türleri Ciltleme
14 Yarıyıl sonu sınavı

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
23 Proje Sunma 6 2 12
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 14 2 28
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 14 2 28

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1974829 İletişim tarihinin baskı teknolojilerinin gelişimiyle ilişkili olduğunu öğrenir.
2 1974830 Yayın türlerini tanır, işlevlerini öğrenir.
3 1974832 Kağıdın tarihsel sürecini öğrenir ve baskıda kullanılan kağıt türlerini tanır.
4 1974831 Forma montajı ve katlama türlerini tanır.
5 1974833 Ofset baskı tekniğini bilir ve ofset baskı makinesi genel özelliklerini kullanır.
6 2021211 Bilgisayardan kalıba pozlama (ctp) nasıl yapıldığını bilir.
7 2021212 Baskı sistemlerine göre kullanılan mürekkepleri öğrenir.
8 2021213 Baskı tekniklerini (baskı makineleri) tanır.
9 2021214 Baskı sonrası işlemleri bilir ve nasıl yapıldığını öğrenir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 87084 İletişim bilimi, ilişkili disiplinler ve gazetecilik alanıyla ilgili kuramsal ve aktüel konuları açıklayabilir.
2 87091 Gazetecilik alanındaki bilgileri takip etmek, meslektaşları ile iletişim kurmak ve yaşam boyu öğrenme sürecini desteklemek amacıyla yabancı dil bilgisini kullanabilir.
3 91356 Medya kuruluşlarının yapısını, özelliklerini ve işlevlerini örgütsel, finansal ve hukuki yönleriyle açıklayabilir.
4 87088 Gazetecilik alanıyla ilgili ulusal ve uluslararası güncel gelişmeleri eleştirel bir bakış açısıyla analiz edebilir.
5 87085 Gazetecilik alanında demokrasi ve insan haklarını merkeze alan bir mesleki ve etik sorumluluk bilinciyle mevzuata uygun çalışmalar gerçekleştirebilir.
6 87087 Bireysel ya da ekip çalışmalarında sorumluluk alarak iletişim becerilerini etkin bir biçimde kullanabilir.
7 87093 Gazetecilik alanında belirlediği sorunlara bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözüm önerileri geliştirebilir.
8 87092 İletişimin toplumsal, tarihsel, kültürel, siyasal ve ekonomik boyutları arasındaki ilişkileri nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilir.
9 87086 İletişim bilimleri alanında elde ettiği kuramsal bilgileri gazetecilik mesleğiyle ilgili gerçekleştireceği uygulamalarda kullanabilir.
10 87089 Bilişim teknolojilerini gazetecilik uygulamalarında kullanarak yazılı, görsel ve işitsel medya içerikleri üretebilir.
11 87090 Bireysel ya da ekip çalışmalarında yazılı, sözlü, sözsüz ve görsel iletişim becerilerini etkili bir şekilde kullanabilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 4 5
2 4 4
3 4 5
4 3 3
5 4 5
6 5 5
7 4 4
8 5 5
9 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr