Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Dr. Öğr. Üyesi Mevlüde Nur Erdem *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Söz ve diksiyon Sanatı, Nüzhet Şenbay,(YKY) Söz söyleme ve Diksiyon, Can Gürzap (Remzi) Güzel ve Etkili Konuşma, Dervişoğlu, Yılmaz, (Papatya Yayınları) Söz Söyleme Sanatı, Casson (Kariyer) Seslendirmeye Giriş,Hakan Kaçan,( Cinius)

Dersin İçeriği

Türkçe'nin doğru kullanımı, diksiyon, stres, ton ve eklemlenme. Program içeriğini TV veya Radyo'da okuma. Radyo ve Televizyonda haber okuma. Görüşme teknikleri. Beden dili de dahil olmak üzere fikirlerin aktarılması.

Dersin Amacı

Genel bağlamda Türk dilinin doğru sesletime (fonetik) ve sözcüklerin doğru sesletimine ilişkin özelliklerine dikkati çekerek yapılan hatalı sesletim ve ses üretiminin, sözcük kullanımının, vurgulamaların doğru yönde üretilmesini sağlamak.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin içeriği, kapsamı ve işlenişi hakkında genel bilgilendirme GZT Fonetik ve Diksiyon 1. Hafta.pptx
Fonetik ve Diksiyon 1. Hafta.mp4
2 Türkçenin orijini ve dil aileleri, Türkçenin yapısal özellikleri, insan ve dil Fonetik ve Diksiyon 1. Hafta.pdf
3 Türkçenin lehçeleri, şiveler ve ağızlar Fonetik ve Diksiyon 2. Hafta.pdf
4 Ses üretimi ve üretim organları Fonetik ve Diksiyon 3. Hafta.pdf
5 Doğru sesletim, artikülasyon, diksiyon üretim hataları ve düzeltmeler Fonetik ve Diksiyon 4. Hafta.pdf
6 Doğru nefes alma teknikleri ve üst solunum ve konuşma organları / Nefes çalışmaları Fonetik ve Diksiyon 5. Hafta.pdf
7 Metin okuma uygulamaları/radyo, haber, tiyatro, masal, şiir Fonetik ve Diksiyon 6. Hafta.pdf
8 Arasınav Fonetik ve Diksiyon 7. Hafta.pdf
9 Metin okuma uygulamaları/ televizyon, haber, talk show, radyo programları Fonetik ve Diksiyon 8. Hafta.pdf
10 Metin okuma uygulamaları/ televizyon, yarışma eğlence, panel Fonetik ve Diksiyon 9. Hafta.pdf
11 Metin okuma uygulamaları/ tonlama ve vurgu, dublaj, dış ses uygulamalrı Fonetik ve Diksiyon 10. Hafta.pdf
12 Sunum ve beden dili uygulamaları- televizyon Fonetik ve Diksiyon 11. Hafta.pdf
13 Sunum ve beden dili uygulamaları-televizyon Fonetik ve Diksiyon 12. Hafta.pdf
14 Sunum ve beden dil uygulamaları- canlı yayın riskleri örnekleri Fonetik ve Diksiyon 13. Hafta.pdf
15 Sunum ve beden dili uygulamaları- canlı yayın riskleri örnekleri Fonetik ve Diksiyon 14. Hafta.pdf
16 Final sınavı

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
6 Uygulama/Pratik 1 50 1
48 Sözlü Sınav 1 50 1
51 Sözlü Sınav 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
6 Uygulama/Pratik 1 1 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15
34 Okuma 5 5 25

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1963931 Türkçeyi sözlü ve yazılı iletişim türlerinde etkin kullanır
2 1963947 Doğru nefes alma ve ses kullanım tekniklerini öğrenir
3 1963954 Etkili iletişim kurma becerisini kazanır
4 1963972 Beden dilini etkin bir biçimde kullanır
5 1963973 Farklı mecralarda sunuculuk yapmak için gereken becerileri kazanır

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 87084 İletişim bilimi, ilişkili disiplinler ve gazetecilik alanıyla ilgili kuramsal ve aktüel konuları açıklayabilir.
2 87091 Gazetecilik alanındaki bilgileri takip etmek, meslektaşları ile iletişim kurmak ve yaşam boyu öğrenme sürecini desteklemek amacıyla yabancı dil bilgisini kullanabilir.
3 91356 Medya kuruluşlarının yapısını, özelliklerini ve işlevlerini örgütsel, finansal ve hukuki yönleriyle açıklayabilir.
4 87088 Gazetecilik alanıyla ilgili ulusal ve uluslararası güncel gelişmeleri eleştirel bir bakış açısıyla analiz edebilir.
5 87085 Gazetecilik alanında demokrasi ve insan haklarını merkeze alan bir mesleki ve etik sorumluluk bilinciyle mevzuata uygun çalışmalar gerçekleştirebilir.
6 87087 Bireysel ya da ekip çalışmalarında sorumluluk alarak iletişim becerilerini etkin bir biçimde kullanabilir.
7 87093 Gazetecilik alanında belirlediği sorunlara bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözüm önerileri geliştirebilir.
8 87092 İletişimin toplumsal, tarihsel, kültürel, siyasal ve ekonomik boyutları arasındaki ilişkileri nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilir.
9 87086 İletişim bilimleri alanında elde ettiği kuramsal bilgileri gazetecilik mesleğiyle ilgili gerçekleştireceği uygulamalarda kullanabilir.
10 87089 Bilişim teknolojilerini gazetecilik uygulamalarında kullanarak yazılı, görsel ve işitsel medya içerikleri üretebilir.
11 87090 Bireysel ya da ekip çalışmalarında yazılı, sözlü, sözsüz ve görsel iletişim becerilerini etkili bir şekilde kullanabilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 4 2 3 1 1 1 3 3 1 5
2 4 1 1 1 1 1 1 1 1 5
3 5 2 3 1 1 1 3 4 1 5
4 5 1 2 1 1 1 1 1 1 5
5 5 1 3 1 1 1 1 1 1 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr