Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Dr. Öğr. Üyesi. Ahmet Faruk Çeçen *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Girgin, A. (2002). Uluslararası İletişim, Haber Ajansları ve AA, İstanbul: Der Yayınları. Şahin, M. (2012). Ajans Gazeteciliği ve Haber Ajansı, İstanbul: Pelikan Yayınları. İnceoğlu, Y. (1997). Uluslararası Medya. İstanbul: Der Yayınları.

Dersin İçeriği

Bu ders, ajans haberciliğinin kendine özgü özelliklerini, dünyadaki ve Türkiye'deki önemli haber ajanslarının tarihsel gelişimini, ekonomi politik yapısını ve uluslararası enformasyon akışındaki rollerini içermektedir.

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, öğrencilerin, haber ajanslarının ekonomik ve politik yapısını ve uluslararası enformasyon akışındaki rolünü analiz etmelerini sağlamaktır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Öğrenci Sunum Dağıtımı Ajans Haberciliği 1.docx
2 Haber ajanslarında haber üretim ve dağıtım süreci
3 Haber ajanslarının dünyadaki tarihsel gelişimi ve uluslararası enformasyon akışındaki rolü
4 Haber ajanslarının Türkiye'deki tarihsel gelişimi
5 Uluslararası haber ajanslarının tarihsel/ekonomik/politik/sosyolojik analizi: Associated Press
6 Uluslararası haber ajanslarının tarihsel/ekonomik/politik/sosyolojik analizi: United Press Internatonal
7 Uluslararası haber ajanslarının tarihsel/ekonomik/politik/sosyolojik analizi: Reuters
8 Uluslararası haber ajanslarının tarihsel/ekonomik/politik/sosyolojik analizi: Agence France Press
9 Uluslararası haber ajanslarının tarihsel/ekonomik/politik/sosyolojik analizi: TASS
10 Uluslararası haber ajanslarının tarihsel/ekonomik/politik/sosyolojik analizi: Xin Hua
11 Uluslararası haber ajanslarının tarihsel/ekonomik/politik/sosyolojik analizi: Iran News Agency
12 Ulusal haber ajanslarının tarihsel/ekonomik/politik/sosyolojik analizi: Anadolu Ajansı
13 Ulusal haber ajanslarının tarihsel/ekonomik/politik/sosyolojik analizi: Doğan Haber Ajansı
14 Ulusal haber ajanslarının tarihsel/ekonomik/politik/sosyolojik analizi: İhlas Haber Ajansı

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 70 1
41 Proje Sunma 1 30 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
10 Tartışma 14 1 14
12 Takım/Grup Çalışması 1 7 7
22 Proje Hazırlama 1 10 10
23 Proje Sunma 1 1 1
29 Bireysel Çalışma 14 1 14
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 5 5
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 5 5
34 Okuma 14 1 14

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1973487 Ajans haberciliğinin özelliklerini tanımlar.
2 1973488 Haber ajanslarının dünyadaki ve Türkiye'deki tarihsel gelişimini anlatır.
3 1973489 Haber ajanslarının uluslararası enformasyon akışındaki rolünü açıklar.
4 1973490 Dünyadaki ve Türkiye'deki önemli haber ajanslarının ekonomik ve politik yapısını tarihsel bir perspektifle analiz eder.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 87084 İletişim bilimi, ilişkili disiplinler ve gazetecilik alanıyla ilgili kuramsal ve aktüel konuları açıklayabilir.
2 87091 Gazetecilik alanındaki bilgileri takip etmek, meslektaşları ile iletişim kurmak ve yaşam boyu öğrenme sürecini desteklemek amacıyla yabancı dil bilgisini kullanabilir.
3 91356 Medya kuruluşlarının yapısını, özelliklerini ve işlevlerini örgütsel, finansal ve hukuki yönleriyle açıklayabilir.
4 87088 Gazetecilik alanıyla ilgili ulusal ve uluslararası güncel gelişmeleri eleştirel bir bakış açısıyla analiz edebilir.
5 87085 Gazetecilik alanında demokrasi ve insan haklarını merkeze alan bir mesleki ve etik sorumluluk bilinciyle mevzuata uygun çalışmalar gerçekleştirebilir.
6 87087 Bireysel ya da ekip çalışmalarında sorumluluk alarak iletişim becerilerini etkin bir biçimde kullanabilir.
7 87093 Gazetecilik alanında belirlediği sorunlara bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözüm önerileri geliştirebilir.
8 87092 İletişimin toplumsal, tarihsel, kültürel, siyasal ve ekonomik boyutları arasındaki ilişkileri nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilir.
9 87086 İletişim bilimleri alanında elde ettiği kuramsal bilgileri gazetecilik mesleğiyle ilgili gerçekleştireceği uygulamalarda kullanabilir.
10 87089 Bilişim teknolojilerini gazetecilik uygulamalarında kullanarak yazılı, görsel ve işitsel medya içerikleri üretebilir.
11 87090 Bireysel ya da ekip çalışmalarında yazılı, sözlü, sözsüz ve görsel iletişim becerilerini etkili bir şekilde kullanabilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 5 5
2 3 5 5
3 5 3 5 4 5
4 5 3 5 3 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr