Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Doç. Dr. Recep Yılmaz *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Damla İlerialkan, Recep Yılmaz (2019). Senaryo: Nasıl Yazılır? Nasıl Yazıyorlar?, İstanbul: Alfa Yayınları. (2. Basım) Emin Özdemir, Adnan Binyazar (1998). Yazma Öğretimi - Yazma Sanatı. İstanbul: Papirüs Yayınları.

Dersin İçeriği

Yazarlık, metin yazarlığı, önerme ve önerme türleri, argüman oluşturma, yazı planı hazırlama, yaratıcı yazarlık.

Dersin Amacı

Yazarlığın temeli olan metin yazımı konusunda öğrencilerin gerekli olan yetkinliğe ulaştırılması.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Metin ve yazarlık kavramları Yaratıcı Yazarlık 1. Hafta.mp4
2 Önerme kavramı ve yazı planı geliştirme Kompozisyon yazımı Yaratıcı Yazarlık 2. Hafta.mp4
3 Yazının içeriğini zenginleştirme yöntemleri Uygulama çalışması Yaratıcı Yazarlık 3. Hafta.mp4
4 Anlatı kavramı ve türleri Yaratıcı Yazarlık 4. Hafta.mp4
5 Karakter kavramı ve karakter oluşturma yöntemleri Uygulama çalışması Yaratıcı Yazarlık 5. Hafta.mp4
6 Zaman ve mekan kavramları Uygulama çalışması Yaratıcı Yazarlık 6. Hafta.mp4
7 Odaklanma ve anlatı durumları Uygulama çalışması Yaratıcı Yazarlık 7. Hafta.mp4
8 Ara sınav
9 Öyküleme teknikleri Uygulama çalışması Yaratıcı Yazarlık 8. Hafta.mp4
10 Giriş teknikleri Uygulama çalışması Yaratıcı Yazarlık 9. Hafta.mp4
11 Anlatı kuramları Uygulama çalışması Yaratıcı Yazarlık 10. Hafta.mp4
12 Son yazma Uygulama çalışması Yaratıcı Yazarlık 11. Hafta.mp4
13 Anlatısal yazı türleri Uygulama çalışması Yaratıcı Yazarlık 12. Hafta.mp4
14 Şiir Uygulama çalışması Yaratıcı Yazarlık 13. Hafta.mp4

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
3 Bütünleme Sınavı 1 1 1
10 Tartışma 14 1 14
19 Beyin Fırtınası 7 1 7
27 Makale Yazma 10 1 10
29 Bireysel Çalışma 14 1 14
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 7 7
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
34 Okuma 5 5 25
54 Ev Ödevi 5 2 10

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 2026576 Metin ve metin yazarlığı kavramlarını tanımlar
2 2026577 Metin yazarlığının ilkelerini listeler
3 2026578 Anlatı türleri arasındaki farkları analiz eder
4 2026579 Anlatının temel unsurlarını ilişkilendirir
5 2026580 Öykü kurmak için strateji geliştirir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 87084 İletişim bilimi, ilişkili disiplinler ve gazetecilik alanıyla ilgili kuramsal ve aktüel konuları açıklayabilir.
2 87091 Gazetecilik alanındaki bilgileri takip etmek, meslektaşları ile iletişim kurmak ve yaşam boyu öğrenme sürecini desteklemek amacıyla yabancı dil bilgisini kullanabilir.
3 91356 Medya kuruluşlarının yapısını, özelliklerini ve işlevlerini örgütsel, finansal ve hukuki yönleriyle açıklayabilir.
4 87088 Gazetecilik alanıyla ilgili ulusal ve uluslararası güncel gelişmeleri eleştirel bir bakış açısıyla analiz edebilir.
5 87085 Gazetecilik alanında demokrasi ve insan haklarını merkeze alan bir mesleki ve etik sorumluluk bilinciyle mevzuata uygun çalışmalar gerçekleştirebilir.
6 87087 Bireysel ya da ekip çalışmalarında sorumluluk alarak iletişim becerilerini etkin bir biçimde kullanabilir.
7 87093 Gazetecilik alanında belirlediği sorunlara bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözüm önerileri geliştirebilir.
8 87092 İletişimin toplumsal, tarihsel, kültürel, siyasal ve ekonomik boyutları arasındaki ilişkileri nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilir.
9 87086 İletişim bilimleri alanında elde ettiği kuramsal bilgileri gazetecilik mesleğiyle ilgili gerçekleştireceği uygulamalarda kullanabilir.
10 87089 Bilişim teknolojilerini gazetecilik uygulamalarında kullanarak yazılı, görsel ve işitsel medya içerikleri üretebilir.
11 87090 Bireysel ya da ekip çalışmalarında yazılı, sözlü, sözsüz ve görsel iletişim becerilerini etkili bir şekilde kullanabilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 5 1 1 3 2 5 2 1 3 1 4
2 5 1 1 3 2 5 2 1 3 1 4
3 5 1 1 3 2 5 2 1 3 1 4
4 5 1 1 3 2 5 2 1 3 1 4
5 5 1 1 3 2 5 2 1 3 1 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr