Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Dr. Öğr. Üyesi. Ahmet Faruk Çeçen *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Binark, M. (der.) (2007). Yeni Medya Çalışmaları. Ankara: Dipnot. Mattelart, A. (2004). Bilgi Toplumunun Tarihi. Çev. Halime Yücel Altınel. İstanbul: İletişim

Dersin İçeriği

İnternetin ortaya çıkışı ve bugün vardığı nokta, internetin iletişim metodları üzerindeki etkisi, yeni medyanın tanımı; Internet ve kablosuz erişimin kişilerarası iletişim, habercilik, görsel sanatlar üzerindeki etkisi dersin önemli içerikleri arasındadır. Bunların yanı sıra dijital aktivizm gibi internetin sosyal meselelere yönelik eylem pratiklerini nasıl dönüştürdüğü gibi konulara da ders kapsamında yer verilecektir.

Dersin Amacı

Öğrencilerin internette içerik üretimi ile ilgili teorik bilgiye ve uygulama pratiklerine hakim olması amaçlanmaktadır. Ders kapsamında internetin radyo, televizyon ve sinema bağlamında sunduğu olanaklar tartışmaya açılmakta ve öğrencilerin hem bilgi birikimin hem de eleştirel bakış açısının arttırılması hedeflenmektedir.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dijital pazarlamanın temelleri ve dijital sözlük yeni medya uygulamaları 1.docx
2 İnternette büyümenize yardımcı olacak araçlar yeni medya uygulamaları 2.docx
3 Google benim işletmem ve yerel seo nedir? yeni medya uygulamaları 3.docx
4 Google dostu bir site oluşturma adımları yeni medya uygulamaları 4.docx
5 Kullanıcı deneyimi nedir? yeni medya uygulamaları 5.docx
kullanılabilirlik sunum 5.pptx
6 Ad Express, Search Console ve diğer araçlar yeni medya uygulamaları 6.docx
7 Vize yeni medya uygulamaları 7.docx
8 Google Sertifikalı Eğitim: İşletmenizi İnternete Taşıyın yeni medya uygulamaları 8.docx
9 Google Sertifikalı Eğitim: Kullanıcıların web'de bir işletmeyi bulmasını kolaylaştırın yeni medya uygulamaları 9.docx
10 Google Sertifikalı Eğitim: Sosyal medyada veya telefonla daha fazla yerel insana ulaşın yeni medya uygulamaları 10.docx
11 Google Sertifikalı Eğitim: Reklamla daha fazla müşteriye ulaşın yeni medya uygulamaları 11.docx
12 Google Sertifikalı Eğitim: Web trafiğinizi izleyin ve ölçün yeni medya uygulamaları 12.docx
13 Google Sertifikalı Eğitim: İnternette ürün veya hizmet satın ve işletmenizi global düzeye taşıyın yeni medya uygulamaları 13.docx
14 Final Sınavı yeni medya uygulamaları 14.docx

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
54 Ev Ödevi 1 30 30

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 2019317 Öğrenciler geleneksel ve yeni medya arasındaki farkları öğrenir.
2 2019319 Öğrenciler internetin sağladığı olanaklarla birlikte yarattığı olumsuzluklara eleştirel bakmayı öğrenir.
3 2019318 Öğrenciler internetle birlikte habercilik, radyo, televizyon, sinema gibi alanlarda meydana gelen değişim ve dönüşümleri takip eder.
4 2019320 Öğrenciler internetin sosyal sorunlara yönelik eylem pratiklerini nasıl dönüştürdüğü üzerinde bilgi sahibi olur.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 87084 İletişim bilimi, ilişkili disiplinler ve gazetecilik alanıyla ilgili kuramsal ve aktüel konuları açıklayabilir.
2 87091 Gazetecilik alanındaki bilgileri takip etmek, meslektaşları ile iletişim kurmak ve yaşam boyu öğrenme sürecini desteklemek amacıyla yabancı dil bilgisini kullanabilir.
3 91356 Medya kuruluşlarının yapısını, özelliklerini ve işlevlerini örgütsel, finansal ve hukuki yönleriyle açıklayabilir.
4 87088 Gazetecilik alanıyla ilgili ulusal ve uluslararası güncel gelişmeleri eleştirel bir bakış açısıyla analiz edebilir.
5 87085 Gazetecilik alanında demokrasi ve insan haklarını merkeze alan bir mesleki ve etik sorumluluk bilinciyle mevzuata uygun çalışmalar gerçekleştirebilir.
6 87087 Bireysel ya da ekip çalışmalarında sorumluluk alarak iletişim becerilerini etkin bir biçimde kullanabilir.
7 87093 Gazetecilik alanında belirlediği sorunlara bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözüm önerileri geliştirebilir.
8 87092 İletişimin toplumsal, tarihsel, kültürel, siyasal ve ekonomik boyutları arasındaki ilişkileri nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilir.
9 87086 İletişim bilimleri alanında elde ettiği kuramsal bilgileri gazetecilik mesleğiyle ilgili gerçekleştireceği uygulamalarda kullanabilir.
10 87089 Bilişim teknolojilerini gazetecilik uygulamalarında kullanarak yazılı, görsel ve işitsel medya içerikleri üretebilir.
11 87090 Bireysel ya da ekip çalışmalarında yazılı, sözlü, sözsüz ve görsel iletişim becerilerini etkili bir şekilde kullanabilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 5 3 4 3 4 5 4 4
2 5
3 4 5
4 4 3 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr