Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Dr. Öğr. Üyesi Ömer ÇAKIN *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Çizgen,Gültekin. ( 2006). Renk Dünyamız:101 Kompozisyon 101 Yorum, Say Yayınları, İstanbul Ülper, Osman,(2012) Reklam Fotoğrafçılığı, Say Yayınları/Fotoğraf Dizisi, İstanbul.

Dersin İçeriği

Reklam fotoğrafı alanında karşılaşılan tasarıma dönük problemlerin çözümü. Farklı kullanım alanları için tasarım ilkeleri ışığında fotografik uygulamalar.

Dersin Amacı

Reklam fotoğrafçılığına ait temel bilgilere sahip olmak. Reklam fotoğrafı üretim teknik ve yöntemlerine ait bilgilere sahip olmak, bu bilgiler ışığında projeler geliştirerek stüdyo ve dış mekanda uygulamalar yapmak.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Öğrencilerle tanışma, ders içeriği üzerinde konuşma ve öğrencilerin bilgilendirilmesi
2 Reklam fotoğrafçılığına ilişkin temel fotoğraf bilgilerinin verilmesi, sanatsal fotoğraf ile ticari fotoğraf kavramlarının sorgulanması
3 Dış mekan reklam fotoğrafı tasarım ve uygulamalar. x
4 Reklam fotoğrafında stüdyo kullanımı. x
5 Stüdyo ekipmanlarının tanıtılması x
6 Stüdyo ekipmanlarının tanıtılması x
7 Stüdyo ışıklarıyla çalışma ve farklı ışık kaynaklarının bir arada kullanımı x
8 Çekimlerin haftalık değerlendirmesi x
9 Vize Sınavı
10 Reklam fotoğrafında ikinci uygulama için konu seçimi
11 Çalışmalar üzerinde değerlendirmeler
12 Çalışmalar üzerinde değerlendirmeler
13 Çalışmalar üzerinde değerlendirmeler
14 Dönemin değerlendirmesi
15
16

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
5 Derse Katılım 13 1 13
7 Laboratuvar 13 2 26
17 Alan Çalışması 3 6 18
22 Proje Hazırlama 1 8 8
29 Bireysel Çalışma 5 7 35

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1972737 Reklam fotoğrafçılığına ait temel bilgileri yorumlar
2 1972738 Bir reklam fotoğrafının sahip olması gereken nitelikleri analiz eder.
3 1972739 Reklam fotoğrafında aydınlatma tekniklerini etkili bir biçimde yansıtır
4 2152652 Belli bir amaca-projeye yönelik reklam fotoğrafını betimler.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 87084 İletişim bilimi, ilişkili disiplinler ve gazetecilik alanıyla ilgili kuramsal ve aktüel konuları açıklayabilir.
2 87091 Gazetecilik alanındaki bilgileri takip etmek, meslektaşları ile iletişim kurmak ve yaşam boyu öğrenme sürecini desteklemek amacıyla yabancı dil bilgisini kullanabilir.
3 91356 Medya kuruluşlarının yapısını, özelliklerini ve işlevlerini örgütsel, finansal ve hukuki yönleriyle açıklayabilir.
4 87088 Gazetecilik alanıyla ilgili ulusal ve uluslararası güncel gelişmeleri eleştirel bir bakış açısıyla analiz edebilir.
5 87085 Gazetecilik alanında demokrasi ve insan haklarını merkeze alan bir mesleki ve etik sorumluluk bilinciyle mevzuata uygun çalışmalar gerçekleştirebilir.
6 87087 Bireysel ya da ekip çalışmalarında sorumluluk alarak iletişim becerilerini etkin bir biçimde kullanabilir.
7 87093 Gazetecilik alanında belirlediği sorunlara bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözüm önerileri geliştirebilir.
8 87092 İletişimin toplumsal, tarihsel, kültürel, siyasal ve ekonomik boyutları arasındaki ilişkileri nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilir.
9 87086 İletişim bilimleri alanında elde ettiği kuramsal bilgileri gazetecilik mesleğiyle ilgili gerçekleştireceği uygulamalarda kullanabilir.
10 87089 Bilişim teknolojilerini gazetecilik uygulamalarında kullanarak yazılı, görsel ve işitsel medya içerikleri üretebilir.
11 87090 Bireysel ya da ekip çalışmalarında yazılı, sözlü, sözsüz ve görsel iletişim becerilerini etkili bir şekilde kullanabilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 5 3 4 4 3
2 4 3 3 4 3
3 3 3 4 3
4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr