Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Doç. Dr. Recep YILMAZ *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Bahar Dervişcemaloğlu (2014). Anlatıbilime Giriş. İstanbul: Dergah Yayınları. Umberto Eco (2010). Anlatı Ormanlarında Altı Gezinti. İstanbul: Can Yayınları.

Dersin İçeriği

Anlatı, yaratıcı yazarlık, önerme, argüman oluşturma, yazı planı hazırlama, roman, öykü, senaryo, , metin analizi.

Dersin Amacı

Anlatı kavramı ve türleri konusunda öğrencilerin gerekli olan bilgi birikimine ulaştırılarak analiz yapabilecek yetkinliklerin kazandırılması.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Anlatı kavramı ve türleri Kurmaca Modeli.pptx
2 Odaklanma ve anlatı durumları Anlatma, Odaklanma ve Anlatı Durumları.pptx
3 Önerme kavramı ve yazı planı geliştirme Roman ve Senaryoda Anlatı Kurma Teknikleri.pptx
4 Karakter, tip ve anlatı oyuncusu kavramları Karakter, Tip, Anlatı Oyuncusu ve Söylemler.pptx
5 Zaman ve mekan kavramları Anlatıda Zaman ve Mekan.pptx
6 Kronotop kavramı Anlatıda Zaman ve Mekan.pptx
7 Öyküleme teknikleri Roman ve Senaryoda Anlatı Kurma Teknikleri.pptx
8 Ara sınav
9 Anlatı kuramları https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp
10 Anlatı çözümlemesi yöntemi https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp
11 İçerik çözümlemesi yöntemi https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp
12 Göstergebilimsel çözümleme yöntemi https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp
13 Uygulama çalışması: Roman analizi https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp
14 Uygulama çalışması: Film analizi https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
3 Bütünleme Sınavı 1 1 1
10 Tartışma 14 1 14
19 Beyin Fırtınası 7 1 7
27 Makale Yazma 10 1 10
29 Bireysel Çalışma 14 1 14
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 7 7
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
34 Okuma 5 5 25
54 Ev Ödevi 5 2 10

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1973477 Anlatı ve ilişkili kavramları tanımlar
2 1973478 Anlatı çözümlemesinin ilkelerini listeler
3 1973479 Anlatı türleri arasındaki farkları analiz eder
4 1973480 Anlatının temel unsurlarını değerlendirir
5 1973481 Öğrendiği çözümleme yöntemlerini uygular

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 87084 İletişim bilimi, ilişkili disiplinler ve gazetecilik alanıyla ilgili kuramsal ve aktüel konuları açıklayabilir.
2 87091 Gazetecilik alanındaki bilgileri takip etmek, meslektaşları ile iletişim kurmak ve yaşam boyu öğrenme sürecini desteklemek amacıyla yabancı dil bilgisini kullanabilir.
3 91356 Medya kuruluşlarının yapısını, özelliklerini ve işlevlerini örgütsel, finansal ve hukuki yönleriyle açıklayabilir.
4 87088 Gazetecilik alanıyla ilgili ulusal ve uluslararası güncel gelişmeleri eleştirel bir bakış açısıyla analiz edebilir.
5 87085 Gazetecilik alanında demokrasi ve insan haklarını merkeze alan bir mesleki ve etik sorumluluk bilinciyle mevzuata uygun çalışmalar gerçekleştirebilir.
6 87087 Bireysel ya da ekip çalışmalarında sorumluluk alarak iletişim becerilerini etkin bir biçimde kullanabilir.
7 87093 Gazetecilik alanında belirlediği sorunlara bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözüm önerileri geliştirebilir.
8 87092 İletişimin toplumsal, tarihsel, kültürel, siyasal ve ekonomik boyutları arasındaki ilişkileri nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilir.
9 87086 İletişim bilimleri alanında elde ettiği kuramsal bilgileri gazetecilik mesleğiyle ilgili gerçekleştireceği uygulamalarda kullanabilir.
10 87089 Bilişim teknolojilerini gazetecilik uygulamalarında kullanarak yazılı, görsel ve işitsel medya içerikleri üretebilir.
11 87090 Bireysel ya da ekip çalışmalarında yazılı, sözlü, sözsüz ve görsel iletişim becerilerini etkili bir şekilde kullanabilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 5 1 1 3 2 5 2 1 3 1 4
2 5 1 1 3 2 5 2 1 3 1 4
3 5 1 1 3 2 5 2 1 3 1 4
4 5 1 1 3 2 5 2 1 3 1 4
5 5 1 1 3 2 5 2 1 3 1 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr